Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Rejstřík  »  Ostatní  »  Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů  »  nové předpisy za posledních 7 dnů

nové předpisy za posledních 7 dnů

Přehled nových právních předpisů, které byly přijaty nebo které se připravují ke zmírnění následků koronavirových opatření

 • Od 25. 5. do 6. 6. 2020 byly ve Sbírce zákonů publikovány tyto nové předpisy:
  • zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů - viz zdravotní a sociální pojištění a sociální zabezpečení a sociální podpora
  • zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 - viz daně
  • zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu - viz daně
  • nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů - viz nájem
  • vyhláška č. 266/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 - viz ostatní

    
 • K datu 6. 6. 2020 probíhá schvalování těchto sněmovních tisků: 
  • PSP schválila; Senát projedná na schůzi od 10. 6. 2020
   • tisk 875 - zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
   • tisk 874 - zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
  • PSP schválila 5. 6. 2020 ve stavu legislativní nouze; tisk postupuje do Senátu
   • tisk 868 - zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 
  • PSP projednává ve standardním režimu nebo ve zrychleném režimu podle § 90 odst. 2 zákona jednacím řádu PSP
   • tisk 881 - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů (vládní návrh předložený 2. 6. 2020; navrženo schválení již v 1. čtení podle § 90 odst. 2 zákona jednacím řádu PSP)
   • tisk 880 - zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (vládní návrh předložený 2. 6. 2020; navrženo schválení již v 1. čtení podle § 90 odst. 2 zákona jednacím řádu PSP)
   • tisk 862 - zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh předložený 11. 5. 2020; u přehledu projednávání tisku je uvedeno projednávání v režimu legislativní nouze s vynecháním prvního čtení, ale v pořadu 49. schůze PSP je zařazeno mezi tisky pro standardní první čtení)
   • tisk 859 - zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů (vládní návrh předložený 7. 5. 2020; standardní režim; projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze od 26. května 2020)
   • tisk 844 - zákon, kterým o některých opatřeních ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (poslanecký návrh předložený 29. 4. 2020, navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP). Tímto zákonem by mělo dojít ke zvýšení ošetřovného, odložení splatnosti DPH, prominutí silniční daně, úpravě nároku na nemocenské při karanténě, úpravě úroku z posečkané daně, změně zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu a ke změně zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. 
     
 • Mimo rámec legislativních prací probíhá
  • příprava programu COVID - nájemné; více informací zde

 • Od 18. 5. do 24. 5. 2020 byly ve Sbírce zákonů publikovány tyto nové předpisy:
  • zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí - viz ostatní zákony
  • zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - viz zaměstnanost
  • zákon č. 249/2020 Sb., ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti sportu - viz ostatní zákony

 • Od 11. 5. do 17. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikovány tento nový předpis:
  • zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky - viz ostatní zákony

 • Od 4. 5. do 10. 5. 2020 byly ve Sbírce zákonů publikovány tyto nové předpisy:
  • zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČMZRB - viz ostatní
  • zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 - viz daně
  • zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 - viz sociální zabezpečení
  • zákon č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - viz zdravotní a sociální pojištění
  • vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 - viz školství
  • vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 - viz školství
  • zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 - viz daně

 • Od 27. 4. do 3. 5. 2020 byly ve Sbírce zákonů publikovány tyto předpisy:
  • zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - viz nájemné
  • zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání -  viz nájemné
  • vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - viz školství
  • zákon č. 214/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - viz ostatní
  • nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - viz ostatní
  • nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 - viz zemědělství

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.