Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Rejstřík  »  Ostatní  »  Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí  »  nové předpisy za posledních 7 dnů

nové předpisy za posledních 7 dnů

Přehled nových právních předpisů, které byly přijaty nebo které se připravují ke zmírnění následků koronavirových opatření

NEJNOVĚJŠÍ

6. 8. 2020 - byl vyhlášen zákon č. 331/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů - viz daně 

20. 7. 2020 - vláda schválila rámcové podmínky dotačního titulu na podporu ubytovacích zařízení COVID - Ubytování; usnesení vlády č. 766 zde

20. 7. 2020 - vláda schválila program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury COVID - Kultura; usnesení vlády č. 769 zde; tisková zpráva zde

15. 7. 2020 - spuštěno "ošetřovné" pro OSVČ za červen - tisková zpráva zde

1. 7. 2020 - nařízení vlády č. 308/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020  Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - viz ostatní zákony

----------------------
  

 • Sbírka zákonů od 3. 8. 2020 do 17. 8. 2020
  • zákon č. 331/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů - viz daně
 • Nelegislativní opatření v srpnu 2020
  • k 17. 8. 2020 nebyla přijata žádní nelegislativní opatření
 • Nelegislativní opatření v červenci 2020
  • 20. 7. 2020 - vláda schválila rámcové podmínky dotačního titulu na podporu ubytovacích zařízení COVID - Ubytování; usnesení vlády č. 766 zde
  • 20. 7. 2020 - vláda schválila program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury COVID - Kultura; usnesení vlády č. 769 zde; tisková zpráva zde

 • Nelegislativní opatření v červnu 2020
  • 22. 6. 2020 - vláda schválila záměr dotačního programu pro kulturní a kreativní průmysl - usnesení vlády č. 681 zde; tisková zpráva zde
  • 19. 6. 2020 - MPO vyhlásilo výzvu k programu COVID - Nájemné - viz nájemné
  • 8. 6. 2020 - vláda schválila Daňový liberační balíček III - viz daně
  • 8. 6. 2020 - vláda schválila prodloužení programu Antivirus režim A, tisková zpráva zde; usnesení vlády zde
  • 25. 5. 2020 - vláda schválila prodloužení programu Antivirus režim B, usnesení vlády zde
    
 • Sněmovní tisky, které čekají na projednání v PSP (stav k 6. 8. 2020):
   • tisk 958 - zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
   • tisk 957 - zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
   • tisk 941 - zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (poslanecký návrh předložený 10. 7. 2020; navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP)
   • tisk 939 - zákon o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (návrh zastupitelstva hl. města Prahy předložený 9. 7. 2020; navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP)
   • tisk 930 - zákon o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (návrh zastupitelstva Libereckého kraje předložený 2. 7. 2020; navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP)
   • tisk 918  - zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (poslanecký návrh předložený 29. 6. 2020; navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP)
   • tisk 917 - zákon, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (poslanecký návrh předložený 25. 6. 2020; navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP)
   • tisk 908 - zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (poslanecký návrh předložený 23. 6. 2020; navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP)
   • tisk 890 - zákon o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (vládní návrh předložený 9. 6. 2020; navrženo schválení již v 1. čtení podle § 90 odst. 2 zákona jednacím řádu PSP)
   • tisk 882 - zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
   • tisk 881 - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů (vládní návrh předložený 2. 6. 2020; navrženo schválení již v 1. čtení podle § 90 odst. 2 zákona jednacím řádu PSP)
   • tisk 880 - zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (vládní návrh předložený 2. 6. 2020; navrženo schválení již v 1. čtení podle § 90 odst. 2 zákona jednacím řádu PSP)
   • tisk 862 - zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh předložený 11. 5. 2020; u přehledu projednávání tisku je uvedeno projednávání v režimu legislativní nouze s vynecháním prvního čtení, ale v pořadu 49. schůze PSP je zařazeno mezi tisky pro standardní první čtení)
   • tisk 859 - zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů (vládní návrh předložený 7. 5. 2020; standardní režim; projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze od 26. května 2020)
   • tisk 844 - zákon, kterým o některých opatřeních ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (poslanecký návrh předložený 29. 4. 2020; navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 ZJŘPSP). Tímto zákonem by mělo dojít ke zvýšení ošetřovného, odložení splatnosti DPH, prominutí silniční daně, úpravě nároku na nemocenské při karanténě, úpravě úroku z posečkané daně, změně zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu a ke změně zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. 


 • Sbírka zákonů
  • od 6. 7. 2020 do 2. 8. 2020
   • v tomto období nebyly vydány žádné "koronavirové" předpisy ke zmírnění dopadů epidemie
  • od 15. 6. do 5. 7. 2020 
   • zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů - viz daně, kompenzační bonus
   • zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů - viz zdravotní a sociální pojištění
   • zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 - viz ostatní zákony
   • vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 - viz ostatní zákony
   •  nařízení vlády č. 308/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020  Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - viz ostatní zákony
  • od 1. 6. do 14. 6. 2020 
   • zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 - viz daně
   • zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu - viz daně
   • nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů - viz nájem
   • vyhláška č. 266/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 - viz ostatní  
  • od 11. 5. do 31. 5. 2020 
   • zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů - viz zdravotní a sociální pojištění a sociální zabezpečení a sociální podpora
   • zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky - viz ostatní zákony
   • zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí - viz ostatní zákony
   • zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - viz zaměstnanost
   • zákon č. 249/2020 Sb., ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti sportu - viz ostatní zákony
  • od 4. 5. do 10. 5. 2020 
   • zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČMZRB - viz ostatní
   • zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 - viz daně
   • zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 - viz sociální zabezpečení
   • zákon č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - viz zdravotní a sociální pojištění
   • vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 - viz školství
   • vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 - viz školství
   • zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 - viz daně
  • od 27. 4. do 3. 5. 2020 
   • zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - viz nájemné
   • zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání -  viz nájemné
   • vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - viz školství
   • zákon č. 214/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - viz ostatní
   • nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - viz ostatní
   • nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 - viz zemědělství

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.