Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů  »  Změny předpisů

téma: Koronavirus

Od posledního vydání "ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání podle stavu k 15. 4. 2021" došlo k těmto změnám předpisů:

Číslo a název nového předpisuúčinnost
323/2023 Sb. ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv 1.1.2024
321/2023 Sb. ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2025
321/2023 Sb. ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2024
321/2023 Sb. ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.12.2023
285/2023 Sb. ZÁKON ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.9.2023
281/2023 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2023, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2023
270/2023 Sb. ZÁKON ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2024
270/2023 Sb. ZÁKON ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023
234/2023 Sb. ZÁKON ze dne 27. července 2023, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2023
173/2023 Sb. ZÁKON ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
173/2023 Sb. ZÁKON ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2023
172/2023 Sb. ZÁKON ze dne 2. června 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 1.8.2023
125/2023 Sb. ZÁKON ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023
105/2023 Sb. ZÁKON ze dne 30. března 2023, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023
75/2023 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2023, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2023
71/2023 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2023, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.3.2023
458/2022 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy 1.1.2023
455/2022 Sb. ZÁKON ze dne 13. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023
455/2022 Sb. ZÁKON ze dne 13. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.12.2022
423/2022 Sb. ZÁKON ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023
366/2022 Sb. ZÁKON ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023
358/2022 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.12.2022
320/2022 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. října 2022, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 1.1.2023
286/2022 Sb. ZÁKON ze dne 20. září 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2022
260/2022 Sb. ZÁKON ze dne 27. července 2022, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2023
260/2022 Sb. ZÁKON ze dne 27. července 2022, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.8.2022
221/2022 Sb. ZÁKON ze dne 20. července 2022, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.8.2022
216/2022 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2022, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.2.2023
214/2022 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2022 o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů 1.9.2022
179/2022 Sb. ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 13.2.2023
179/2022 Sb. ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2022
179/2022 Sb. ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 28.6.2022
161/2022 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2022 o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření 1.7.2022
131/2022 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2022
131/2022 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2022
113/2022 Sb. USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 4. května 2022 o ukončení stavu pandemické pohotovosti 5.5.2022
100/2022 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 30.4.2022
93/2022 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2031
93/2022 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
93/2022 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 27.4.2022
39/2022 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2022, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 1.12.2022
39/2022 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2022, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 26.2.2022
26/2022 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2022 o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 7.2.2022
4/2022 Sb.  NÁLEZ Ústavního soudu  ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21  ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení 15.1.2022
524/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. prosince 2021 č. 1191 o změně krizového opatření 23.12.2021
520/2021 Sb. ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 23.12.2021
518/2021 Sb. ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 23.12.2021
459/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. prosince 2021 č. 1121 o změně krizového opatření 6.12.2021
439/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. listopadu 2021 č. 1087 o přijetí krizového opatření 29.11.2021
438/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. listopadu 2021 č. 1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky 26.11.2021
436/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1067 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 25.11.2021
435/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření 25.11.2021
434/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 25.11.2021
417/2021 Sb. ZÁKON ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.2.2022
371/2021 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023
371/2021 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022
363/2021 Sb. ZÁKON ze dne 9. září 2021, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
330/2021 Sb. ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022
326/2021 Sb. ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví 1.1.2023
323/2021 Sb. ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
323/2021 Sb. ZÁKON ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 9.9.2021
286/2021 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022
286/2021 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.7.2021
274/2021 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 2021, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2.8.2021
270/2021 Sb. ZÁKON ze dne 1. července 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 2.8.2021
261/2021 Sb. ZÁKON ze dne 1. června 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 1.2.2022
253/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. června 2021 o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 1.1.2022
249/2021 Sb. ZÁKON ze dne 10. června 2021 o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021
248/2021 Sb. ZÁKON ze dne 9. června 2021, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2022
248/2021 Sb. ZÁKON ze dne 9. června 2021, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2021
242/2021 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2021 o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 1.7.2021
218/2021 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
192/2021 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021
188/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. května 2021 o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 8.5.2021
183/2021 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 30.4.2021
182/2021 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 30.4.2021
173/2021 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 23.4.2021
172/2021 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 28.4.2021
čj. 42, FZ č. 33/2021 ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události19.10.2021
čj. 34, FZ č. 26/2021 ROZHODNUTÍ o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události29.6.2021
čj. 33, FZ č. 25/2021 ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události28.6.2021
čj. 31, FZ č. 23/2021 ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události1.6.2021
čj. 27, FZ č. 20/2021 ROZHODNUTÍ o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)27.4.2021

Tato rekapitulace zohledňuje stav po zapracování těchto předpisů.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.