Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a zabývá se i aktuálními právními otázkami kolem koronavirové pandemie.

Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytne čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 
autor: Jakub Tomšej vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 6. 2020, 200 stran
ISBN: 978-80-2711-015-5

Cena: 269 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
O autorovi  - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
1. Ochrana zdraví v sociálním právu - str. 15
1.1 Úvodní vymezení zkoumané problematiky - str. 15
2. Osobnostní práva zaměstnanců - str. 17
2.1 Úvodem - str. 17
2.2 Poskytování informací o zdravotním stavu před vznikem pracovního poměru - str. 19
2.3 Výběr zaměstnanců z hlediska zdravotního stavu - str. 20
2.4 Požadování informací o zdravotním stavu od zaměstnanců - str. 22
2.5 Zpracování informací o zdravotním stavu - str. 23
3. BOZP a povinnosti zaměstnavatele - str. 27
3.1 Obecně o BOZP- str. 27
3.2 Kategorizace prací - str. 27
3.3 Informace o BOZP - str. 28
3.4 Další povinnosti zaměstnavatele - str. 30
3.5 Kontrola v oblasti BOZP - str. 32
4. Pracovnělékařské služby - str. 35
4.1 Úvodem - str. 35
4.2 Poskytovatel pracovnělékařských služeb - str. 36
4.3 Posudková činnost - str. 39
4.4 Poradenská činnost - str. 40
4.5 Dohledová činnost - str. 42
4.6 Odchylky u méně rizikových prací - str. 42
5. Lékařské prohlídky - str. 45
5.1 Úvodem - str. 45
5.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky - str. 47
5.3 Výpis ze zdravotnické dokumentace - str. 49
5.4 Pracovnělékařská prohlídka jako přestávka v práci - str. 51
5.5 Placení pracovnělékařských prohlídek - str. 53
5.6 Vstupní lékařská prohlídka - str. 54
5.7 Periodická prohlídka - str. 56
5.8 Mimořádná prohlídka - str. 58
5.9 Výstupní a následná prohlídka - str. 59
6. Lékařské posudky - str. 63
6.1 O lékařských posudcích - str. 63
6.2 Postup při vydání lékařského posudku - str. 64
6.3 Obsah lékařského posudku - str. 66
6.4 Posudkový závěr - str. 67
6.5 Platnost lékařských posudků - str. 70
6.6 Přezkoumání lékařského posudku - str. 71
6.7 Soudní přezkum lékařských posudků - str. 73
7.Vznik, změna a skončení pracovního poměru - str. 77
7.1 Vznik pracovního poměru - str. 77
7.2 Změna pracovního poměru - str.
7.3 Skončení pracovního poměru obecně - str. 79
7.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 83
7.5 Uplynutí sjednané doby - str. 84
7.6 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 86
7.7 Výpověď zaměstnance - str. 86
7.8 Výpověď zaměstnavatele – obecné úvahy - str. 88
7.9 Výpověď zaměstnavatele z organizačních důvodů - str. 88
7.10 Výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů - str. 90
7.11 Výpověď zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů a požadavků - str. 94
7.12 Výpověď zaměstnavatele pro obecné porušení povinností zaměstnance - str. 96
7.13 Výpověď zaměstnavatele pro porušení povinností zaměstnance při DPN - str. 99
7.14 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem - str. 101
7.15 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - str. 103
7.16 Odstupné - str. 105
7.17 Smrt zaměstnance a zaměstnavatele - str. 107
8. Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 109
8.1 Obecně - str. 109
8.2 Pojem pracovního úrazu - str. 110
8.3 Postup při vyšetřování pracovního úrazu - str. 114
8.4 Nemoc z povolání - str. 116
8.5 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 118
8.6 Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 120
8.7 Náhrada škody a nemajetkové újmy - str. 123
9. Dočasná pracovní neschopnost - str. 125
9.1 Obecně - str. 125
9.2 Postup ošetřujícího lékaře - str. 127
9.3 Postup zaměstnavatele a eNeschopenka - str. 129
9.4 Kontrolní činnost - str. 130
9.5 Regresní náhrada - str. 132
9.6 Invalidní důchody - str. 134
10.Ochrana zdraví v těhotenství a mateřství  - str. 137
10.1 Postavení těhotných žen a matek v pracovním právu - str. 137
10.2 Posuzování zdravotní způsobilosti u těhotných žen - str. 138
10.3 Další práva spojená s těhotenstvím a mateřstvím - str. 141
11. Zdravotní postižení - str. 143
11.1 Obecně - str. 143
11.2 Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení - str. 144
11.3 Přiměřená opatření - str. 145
11.4 Podpora osob se zdravotním postižením - str. 147
11.5 Finanční zabezpečení osob se zdravotním postižením - str. 150
11.6 HIV jako zdravotní postižení - str. 151
12. Koronavirus v pracovním právu - str. 155
12.1 Obecně - str. 155
12.2 Karanténa - str. 155
12.3 Výkon práce z domova - str. 158
12.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 159
12.5 Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 160
12.6 Odpovědnost zaměstnavatele za přenos infekce - str. 164
Seznam použité literatury - str. 167
Příloha  - Přehled nejdůležitějších ustanovení právních předpisů - str. 169

Další nabídka k tématu

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.