Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat.

V jednotlivých kapitolách jsou pak rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců. Ve středu pozornosti jsou postupně daňové subjekty, vymezení předmětu daně z příjmů i příjmů podléhajících sociálnímu pojistnému. Velká pozornost je věnována příjmům ze závislé činnosti a příjmům z podnikání, dostane se však i na další druhy příjmů. Autorka samozřejmě neopomíjí pravidla snižování základu daně, typ nominální sazby daně i slevy na dani. Nově přibyla kapitola věnující se zdanění příjmů ze zahraničí.

V závěrečné části knihy autorka čtenářům předkládá pravidla výběru daně. Kniha je koncipována jako obsáhlá monografie, určená nejen studentům, ale i širšímu okruhu čtenářů, kteří se chtějí dozvědět více o zdanění osobních příjmů a kteří chtějí proniknout pod „kůži“ těchto daní.

autor: Alena Vančurová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 29. 1. 2018, 452 stran
ISBN: 978-80-7552-926-8

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
1 Historie zdanění osobních důchodů
- str. 11
1.1 Osobní důchodové daně na území dnešní České republiky - str. 13
2 Charakteristika osobní důchodové daně a sociálního pojistného - str. 23
2.1 Charakteristika sociálního pojistného - str. 24
2.2 Systemizace osobní důchodové daně a sociálního pojistného - str. 26
2.3 Požadavky kladené na dobrou důchodovou daň - str. 28
2.3.1 Efektivnost osobní důchodové daně - str. 38
2.3.2 Spravedlnost důchodové daně - str. 43
2.4 Progresivita osobní důchodové daně - str. 46
2.5 Měření progresivity daně - str. 50
3 Daňové reformy daní z osobních důchodů - str. 55
3.1 Daňové reformy v České republice - str. 57
4 Konstrukční prvky při zdanění osobních důchodů - str. 63
5 Daňové subjekty, poplatníci a plátci - str. 67
5.1 Jednotka zdanění - str. 68
5.2 Daňové rezidentství a domicil u daně z příjmů fyzických osob - str. 73
5.3 Účast na sociálním pojistném - str. 75
6 Předmět daně z příjmů fyzických osob a příjmy podléhající sociálnímu pojistnému - str. 83
6.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 83
6.1.1 Vynětí z předmětu daně - str. 87
6.1.2 Osvobození od daně - str. 89
6.1.3 Příjmy podléhající sociálnímu pojistnému - str. 92
6.2 Struktura základu daně z příjmů - str. 93
6.3 Koncepce základu daně z příjmů fyzických osob - str. 99
6.3.1 Samostatné základy daně - str. 106
6.4 Zdanitelný příjem sociálního pojistného a vyměřovací základ - str. 107
6.4.1 Sazby sociálního pojistného - str. 111
7 Příjmy ze závislé činnosti - str. 113
7.1 Příjmy ze závislé činnosti, ze zaměstnání - str. 115
7.1.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 116
7.1.2 Příjmy ze zaměstnání z hlediska sociálního pojistného - str. 119
7.2 Nezdaňované příjmy - str. 124
7.2.1 Příjmy vyňaté ze zdanění - str. 124
7.2.2 Příjmy osvobozené od daně - str. 133
7.3 Zdaňované příjmy a jejich ocenění - str. 139
7.3.1 Nepeněžité příjmy od zaměstnavatele - str. 140
7.4 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 145
7.4.1 Minimální vyměřovací základ zaměstnance - str. 145
7.4.2 Maximální vyměřovací základ zaměstnance - str. 151
7.5 Formulace dílčího základu daně z příjmů fyzických osob - str. 155
8 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 159
8.1 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 161
8.1.1 Daňová evidence a obchodní majetek - str. 170
8.1.2 Zdanitelné příjmy sociálního pojistného - str. 177
8.1.3 Příjmy tvořící samostatné základy daně - str. 179
8.2 Konstrukce dílčího základu daně příjmů ze samostatné činnosti - str. 181
8.2.1 Některé problémy stanovení daně u podnikatelů - str. 181
8.2.2 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů - str. 190
8.3 Prokazované výdaje - str. 202
8.3.1 Hmotný majetek a jeho odpisování - str. 203
8.3.2 Výdaje související s pracovními cestami - str. 207
8.3.3 Vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti - str. 210
9 Příjmy plynoucí z majetku - str. 225
9.1 Příjmy z kapitálového majetku - str. 226
9.1.1 Příjmy, které tvoří samostatné základy daně - str. 229
9.1.2 Příjmy, které se zdaňují v dílčím základu daně - str. 232
9.2 Příjmy z nájmu - str. 233
9.2.1 Nepeněžní příjem z nájmu - str. 242
10 Ostatní příjmy - str. 257
10.1 Příjmy sociálního charakteru - str. 259
10.2 Příjmy z prodeje majetku - str. 261
10.2.1 Příjmy z prodeje nemovitých věcí - str. 263
10.2.2 Příjmy z prodeje hmotných movitých věcí - str. 273
10.2.3 Příjmy z prodeje finančního majetku - str. 275
10.2.4 Příjmy z prodeje majetku, který prošel obchodním majetkem - str. 281
10.2.5 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str. 286
10.3 Příležitostné příjmy - str. 287
10.4 Bezúplatné příjmy - str. 290
10.5 Náhrady škody a pojistná plnění - str. 293
10.6 Výhry a ceny - str. 295
10.7 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 296
11 Výpočet daně z příjmů fyzických osob - str. 299
11.1 Odpočty od základu daně - str. 299
11.1.1 Typologie odpočtů od základu daně - str. 300
11.1.2 Nestandardní odpočty - str. 302
11.2 Sazba daně a solidární zvýšení daně - str. 322
11.3 Slevy na dani - str. 327
11.3.1 Sleva za umístění dítěte - str. 329
11.3.2 Standardní sociální slevy - str. 330
11.3.3 Slevy převážně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti - str. 341
12 Placení daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného - str. 345
12.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného ze závislé činnosti a funkčních požitků - str. 347
12.1.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného z měsíční mzdy - str. 347
12.1.2 Roční vypořádání daně z příjmů a sociálního pojistného u příjmů ze zaměstnání - str. 364
12.2 Platby hrazené poplatníkem - str. 373
12.2.1 Paušální daň - str. 375
12.3 Zálohy na daň z příjmů placené poplatníkem - str. 378
12.3.1 Výběr srážkové daně - str. 384
12.3.2 Platby na pojistné osob samostatně výdělečně činných - str. 387
12.3.3 Zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná - str. 392
13 Příjmy ze zahraničí - str. 397
13.1 Příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí - str. 398
13.1.1 Příjmy ze závislé činnosti ze smluvního státu - str. 401
13.2 Příjmy ze samostatné činnosti ze zahraničí - str. 404
13.2.1 Příjmy ze samostatné činnosti plynoucí ze smluvního státu - str. 405
13.2.2 Příjmy plynoucí z majetku ze zahraničí - str. 408
14 Rozdělování příjmů a výdajů - str. 411
14.1 Příjmy plynoucí z majetku ve spoluvlastnictví - str. 414
14.1.1 Podílové spoluvlastnictví - str. 415
14.1.2 Společné jmění manželů - str. 416
14.2 Společnost - str. 421
14.3 Rozdělování příjmů v rámci samostatné činnosti - str. 423
14.3.1 Příjmy společníka veřejné obchodní společnosti a příjmy komplementáře z komanditní společnosti - str. 423
14.3.2 Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby - str. 427
Seznam použité literatury - str. 439
Rejstřík - str. 441

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.