Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat.

V jednotlivých kapitolách jsou pak rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců. Ve středu pozornosti jsou postupně daňové subjekty, vymezení předmětu daně z příjmů i příjmů podléhajících sociálnímu pojistnému. Velká pozornost je věnována příjmům ze závislé činnosti a příjmům z podnikání, dostane se však i na další druhy příjmů. Autorka samozřejmě neopomíjí pravidla snižování základu daně, typ nominální sazby daně i slevy na dani. Nově přibyla kapitola věnující se zdanění příjmů ze zahraničí.

V závěrečné části knihy autorka čtenářům předkládá pravidla výběru daně. Kniha je koncipována jako obsáhlá monografie, určená nejen studentům, ale i širšímu okruhu čtenářů, kteří se chtějí dozvědět více o zdanění osobních příjmů a kteří chtějí proniknout pod „kůži“ těchto daní.

autor: Alena Vančurová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 29. 1. 2018, 452 stran
ISBN: 978-80-7552-926-8

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
1 Historie zdanění osobních důchodů
- str. 11
1.1 Osobní důchodové daně na území dnešní České republiky - str. 13
2 Charakteristika osobní důchodové daně a sociálního pojistného - str. 23
2.1 Charakteristika sociálního pojistného - str. 24
2.2 Systemizace osobní důchodové daně a sociálního pojistného - str. 26
2.3 Požadavky kladené na dobrou důchodovou daň - str. 28
2.3.1 Efektivnost osobní důchodové daně - str. 38
2.3.2 Spravedlnost důchodové daně - str. 43
2.4 Progresivita osobní důchodové daně - str. 46
2.5 Měření progresivity daně - str. 50
3 Daňové reformy daní z osobních důchodů - str. 55
3.1 Daňové reformy v České republice - str. 57
4 Konstrukční prvky při zdanění osobních důchodů - str. 63
5 Daňové subjekty, poplatníci a plátci - str. 67
5.1 Jednotka zdanění - str. 68
5.2 Daňové rezidentství a domicil u daně z příjmů fyzických osob - str. 73
5.3 Účast na sociálním pojistném - str. 75
6 Předmět daně z příjmů fyzických osob a příjmy podléhající sociálnímu pojistnému - str. 83
6.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 83
6.1.1 Vynětí z předmětu daně - str. 87
6.1.2 Osvobození od daně - str. 89
6.1.3 Příjmy podléhající sociálnímu pojistnému - str. 92
6.2 Struktura základu daně z příjmů - str. 93
6.3 Koncepce základu daně z příjmů fyzických osob - str. 99
6.3.1 Samostatné základy daně - str. 106
6.4 Zdanitelný příjem sociálního pojistného a vyměřovací základ - str. 107
6.4.1 Sazby sociálního pojistného - str. 111
7 Příjmy ze závislé činnosti - str. 113
7.1 Příjmy ze závislé činnosti, ze zaměstnání - str. 115
7.1.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 116
7.1.2 Příjmy ze zaměstnání z hlediska sociálního pojistného - str. 119
7.2 Nezdaňované příjmy - str. 124
7.2.1 Příjmy vyňaté ze zdanění - str. 124
7.2.2 Příjmy osvobozené od daně - str. 133
7.3 Zdaňované příjmy a jejich ocenění - str. 139
7.3.1 Nepeněžité příjmy od zaměstnavatele - str. 140
7.4 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 145
7.4.1 Minimální vyměřovací základ zaměstnance - str. 145
7.4.2 Maximální vyměřovací základ zaměstnance - str. 151
7.5 Formulace dílčího základu daně z příjmů fyzických osob - str. 155
8 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 159
8.1 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 161
8.1.1 Daňová evidence a obchodní majetek - str. 170
8.1.2 Zdanitelné příjmy sociálního pojistného - str. 177
8.1.3 Příjmy tvořící samostatné základy daně - str. 179
8.2 Konstrukce dílčího základu daně příjmů ze samostatné činnosti - str. 181
8.2.1 Některé problémy stanovení daně u podnikatelů - str. 181
8.2.2 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů - str. 190
8.3 Prokazované výdaje - str. 202
8.3.1 Hmotný majetek a jeho odpisování - str. 203
8.3.2 Výdaje související s pracovními cestami - str. 207
8.3.3 Vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti - str. 210
9 Příjmy plynoucí z majetku - str. 225
9.1 Příjmy z kapitálového majetku - str. 226
9.1.1 Příjmy, které tvoří samostatné základy daně - str. 229
9.1.2 Příjmy, které se zdaňují v dílčím základu daně - str. 232
9.2 Příjmy z nájmu - str. 233
9.2.1 Nepeněžní příjem z nájmu - str. 242
10 Ostatní příjmy - str. 257
10.1 Příjmy sociálního charakteru - str. 259
10.2 Příjmy z prodeje majetku - str. 261
10.2.1 Příjmy z prodeje nemovitých věcí - str. 263
10.2.2 Příjmy z prodeje hmotných movitých věcí - str. 273
10.2.3 Příjmy z prodeje finančního majetku - str. 275
10.2.4 Příjmy z prodeje majetku, který prošel obchodním majetkem - str. 281
10.2.5 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str. 286
10.3 Příležitostné příjmy - str. 287
10.4 Bezúplatné příjmy - str. 290
10.5 Náhrady škody a pojistná plnění - str. 293
10.6 Výhry a ceny - str. 295
10.7 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 296
11 Výpočet daně z příjmů fyzických osob - str. 299
11.1 Odpočty od základu daně - str. 299
11.1.1 Typologie odpočtů od základu daně - str. 300
11.1.2 Nestandardní odpočty - str. 302
11.2 Sazba daně a solidární zvýšení daně - str. 322
11.3 Slevy na dani - str. 327
11.3.1 Sleva za umístění dítěte - str. 329
11.3.2 Standardní sociální slevy - str. 330
11.3.3 Slevy převážně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti - str. 341
12 Placení daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného - str. 345
12.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného ze závislé činnosti a funkčních požitků - str. 347
12.1.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného z měsíční mzdy - str. 347
12.1.2 Roční vypořádání daně z příjmů a sociálního pojistného u příjmů ze zaměstnání - str. 364
12.2 Platby hrazené poplatníkem - str. 373
12.2.1 Paušální daň - str. 375
12.3 Zálohy na daň z příjmů placené poplatníkem - str. 378
12.3.1 Výběr srážkové daně - str. 384
12.3.2 Platby na pojistné osob samostatně výdělečně činných - str. 387
12.3.3 Zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná - str. 392
13 Příjmy ze zahraničí - str. 397
13.1 Příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí - str. 398
13.1.1 Příjmy ze závislé činnosti ze smluvního státu - str. 401
13.2 Příjmy ze samostatné činnosti ze zahraničí - str. 404
13.2.1 Příjmy ze samostatné činnosti plynoucí ze smluvního státu - str. 405
13.2.2 Příjmy plynoucí z majetku ze zahraničí - str. 408
14 Rozdělování příjmů a výdajů - str. 411
14.1 Příjmy plynoucí z majetku ve spoluvlastnictví - str. 414
14.1.1 Podílové spoluvlastnictví - str. 415
14.1.2 Společné jmění manželů - str. 416
14.2 Společnost - str. 421
14.3 Rozdělování příjmů v rámci samostatné činnosti - str. 423
14.3.1 Příjmy společníka veřejné obchodní společnosti a příjmy komplementáře z komanditní společnosti - str. 423
14.3.2 Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby - str. 427
Seznam použité literatury - str. 439
Rejstřík - str. 441

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.