Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023.

Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.

Zdaňování ukrajinských zaměstnanců
Vzhledem k situaci na Ukrajině a zaměstnávání jejích občanů na území České republiky je pozornost věnována nejen změnám, které přinesl zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ale i otázce rezidenství a správnému zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům.

Podrobněji k vybraným otázkám z oblasti zdanění
Součástí knihy je i podrobný výklad k zaměstnaneckému benefitu v podobě „stravenkového paušálu“. Publikace se rovněž zabývá příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a dalšími zaměstnaneckými benefity. Upozorněno je i na roční slevy, tedy slevu na manžela a rozšíření možnosti uplatnit slevu za umístění dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně, obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování příslušných tiskopisů. Samostatná kapitola je věnována dotazům na daňové zvýhodnění.

Pomůže také s ročním zúčtováním
Tato příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2024 za rok 2023, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2023, a rámcově i podání vyúčtování za rok 2023.

autoři: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková; podle stavu k 9. 2. 2023, 504 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Použité zkratky - str. 12
Parametry použité v zákoně o daních z příjmů pro rok 2023 - str. 13
Kapitola I
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů
- str. 14
1.1 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2023 - str. 14
1.1.1 Princip zdanění mezd - str. 14
1.1.2 Zvýšení základní slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP - str. 14
1.1.3 Daňový bonus nemá maximální výši - str. 14
1.1.4 Změny částky příjmů, při které není možné požádat o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2023 - str. 15
1.1.5 Osvobození odměn za výkon funkce volebních komisí - str. 15
1.1.6 Změna ve výši stanovených příjmů v případě poskytnutí nízkoemisního vozidla zaměstnanci k soukromým i služebním účelům - str. 16
1.1.7 Možnost poskytnutí dalšího osvobozeného alternativního peněžitého plnění na stravování zaměstnanců za směnu, tzv. stravenkový paušál- str. 22
1.1.8 Sleva na dani „za zastavenou exekuci“ - str. 25
1.1.9 Původní výše hodnoty odpočtu pro uplatnění bezúplatného plnění (daru) - str. 26
1.1.10 Výše daňového zvýhodnění na děti pro rok 2023 - str. 26
1.1.11 Měsíční daňový bonus a podmínky jeho vyplacení - str. 26
1.2 Další změny pro rok 2023 - str. 27
1.2.1 Změny v částkách rozhodných pro daňové povinnosti - str. 27
1.2.2 Změny daňového řádu podstatné pro praxi mzdových účetních - str. 28
1.2.3 Aktualizované vzory tiskopisů - str. 28
1.2.4 Stručné zopakování stavu platného i v roce 2023 - str. 31
1.3 Systém zdaňování příjmů - str. 36
1.3.1 Daňový rezident v ČR – daňový nerezident - str. 38
1.3.2 Obecné ustanovení k zamezení dvojímu zdanění u mezd - str. 42
2. Předmět daně z příjmů - str. 44
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení - str. 47
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 51
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 52
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 53
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 55
4.3 Nezdanitelné nepeněžní i peněžní příjmy – rozdělení - str. 56
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 57
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 63
6.1 K některým druhům nepeněžního plnění ze sociálního fondu, resp. na vrub nedaňových nákladů podrobněji - str. 70
6.2 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění - str. 74
6.3 K příspěvku zaměstnavatele na pojistné podrobněji formou příkladu - str. 79
6.4 Oznamování příjmů vyšších než 5 000 000 Kč - str. 80
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 82
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 83
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 84
9. Zaměstnanec s učiněným Prohlášením k dani - str. 90
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 92
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 93
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) v roce 2023 nově ve výši 30 840 Kč ročně, tj. 2 570 Kč měsíčně - str. 93
10.1.2 Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým příjmem i pro rok 2023 zůstává ve výši 24 840 Kč ročně, měsíčně ji pro výpočet daňové zálohy u zaměstnavatele nelze uplatňovat - str. 93
10.1.3 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2023 – jen ročně  - str. 99
10.1.4 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 102
10.1.5 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 103
10.1.6 Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání (zpravidla žáků a studentů) - str. 104
10.1.7 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti - str. 106
10.1.8 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 110
10.1.9 Příklady výpočtu daňové zálohy v roce 2023 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 112
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str.  116
11.1 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 131
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2023) - str. 147
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 147
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 149
12.3 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 24 000 Kč na rok - str. 155
12.4 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění - str. 157
12.5 Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace - str.  160
12.6 Nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str.  161
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 162
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 162
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 164
13.2.1 Nárok na slevu - str. 164
13.2.2 Uplatnění nároku - str. 167
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 169
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 173
14.1 Čísla účtů pro placení daní z příjmů ze závislé činnosti - str. 173
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 174
14.3 Odvod srážkové daně - str. 180
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 182
16. Povinnosti plátců daně - str. 193
Kapitola II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2022
- str. 197
1.1 Stanovení základu daně - str. 197
1.2 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 204
1.3 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 200 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 205
1.4 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 500 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 206
1.5 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 999 Kč - str.  207
1.6 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 4 000 Kč - str.  208
1.7 Zaměstnanec neučinil Prohlášení, v lednu 2023 měl příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu 2023 doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 210
1.8 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v únoru doplaceno za leden 1 000 Kč - str.  212
1.9 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci sjednaný příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 500 Kč - str. 213
1.10 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v roce 2023 od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 999 Kč - str. 214
1.11 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v lednu 2023 od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z pracovního poměru ve výši 4 100 Kč- str. 215
1.12 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 3 150 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z pracovního poměru ve výši 6 350 Kč- str. 216
1.13 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do částky 10 000 Kč - str. 217
1.14 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 17 300 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 999 Kč - str. 218
1.15 Zaměstnanec ve vedlejším pracovním poměru neučinil Prohlášení a jeho příjem podléhá zdanění zálohou na daň - str.  219
1.16 Odměna člena výboru společenství vlastníků jednotek za výkon funkce (bez učiněného Prohlášení, které má učiněno u svého hlavního zaměstnavatele), který dosáhl příjmu nižšího než 4 000 Kč - str. 220
1.17 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 221
1.18 Zaměstnanec (starobní důchodce) učinil Prohlášení, uplatňuje základní slevu na poplatníka a slevu na invaliditu při invalidním důchodu třetího stupně - str. 222
1.19 Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, k běžné mzdě má navíc příjem ze souběžné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele (...) - str. 203
1.20 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na dvě děti - str. 225
1.21 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 226
1.22 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl příjmu podléhajícího zvýšené sazbě zálohy na daň 23 % - str. 228
2. Složitější příklady zdaňování - str. 230
2.1 Příklad, kdy zaměstnanci s neučiněným Prohlášením plynou od jednoho zaměstnavatele jak příjmy zdaněné zálohovou daní, 
tak příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně. Zaměstnanec má povinnost podat daňové přiznání a zahrnout do něj příjmy zdaněné zálohou na daň. (...) - str.  230
2.2 Příklad poplatníka, který pozdě oznámil změnu rozhodných skutečností - str. 235
2.3 Příklad poplatníka žijícího ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a společnými dětmi, který má jediného zaměstnavatele, od nějž pobírá různě vysokou zdanitelnou mzdu - str. 244
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2023 - str. 255
4. Soukromé životní pojištění – typové příklady 2023 - str. 276
Kapitola III
Dotazy – odpovědi
- str. 281
Kapitola IV
Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 295
Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace - str. 371
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. - str. 373
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním na území EU a EHP - str. 375
Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - str. 376
Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani - str. 393
Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte - str. 394
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 395
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 397
Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020 - str. 399
Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023- str. 400
Vyhláška č. 401/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 - str. 402
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 103/1999 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a vládou Ukrajiny
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - str.  410
Kapitola V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 426
Kapitola VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 444
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - str. 449
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 455
Rozsudky soudů zabývající se problematikou daně ze závislé činnosti - str. 459
Kapitola VII
1. Tabulka pro výpočet záloh - str. 464
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 473

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.