Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2022.

Podrobněji ke změnám
Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů
Součástí knihy je podrobný výklad k zaměstnaneckému benefitu v podobě „stravenkového paušálu“. Publikace se zabývá i příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a dalšími zaměstnaneckými benefity. Upozorněno je i na roční slevy, tedy slevu na manžela a rozšíření možnosti uplatnit slevu za umístění dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně, obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování příslušných tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2023 za rok 2022, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2022, a rámcově i podání vyúčtování za rok 2022.
autoři: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 2. 2022, 464 stran
ISBN: 978-80-7554-353-0

Cena: 439 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Použité zkratky - str. 12
Parametry použité v zákoně o daních z příjmů pro rok 2022 - str. 12
Kapitola I
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů
- str. 14
1.1 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2022 - str. 14
1.1.1 Princip zdanění mezd - str. 14
1.1.2 Zvýšení základní slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP - str. 14
1.1.3 Zrušení maximálního měsíčního limitu daňového bonusu ve výši 5 025 Kč – nově bez omezení - str. 14
1.1.4 Zrušení „superhrubé mzdy“ se vztahuje i na příjmy zúčtované v roce, kdy „superhrubá mzda“ platila, vyplacené zaměstnanci po 31. 1. 2021 - str. 15
1.1.5 Možnost poskytnutí dalšího osvobozeného alternativního peněžitého plnění na stravování zaměstnanců za směnu, 
tzv. stravenkový paušál - str. 15
1.1.6 § 6 odst. 9 písm. b) ZDP ve znění od 1. 1. 2021 - str. 18
1.1.7 § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP ve znění od 1. 1. 2021 - str. 18
1.1.8 Nová sleva na dani „za zastavenou exekuci“ - str. 20
1.1.9 Původní výše hodnoty odpočtu pro uplatnění bezúplatného plnění (daru) - str. 21
1.1.10 Výše daňového zvýhodnění na děti pro rok 2022 - str. 21
1.1.11 Měsíční daňový bonus a podmínky jeho vyplacení - str. 21
1.2 Další změny pro rok 2022 - str. 21
1.2.1 Změny v částkách rozhodných pro daňové povinnosti - str. 21
1.2.2 Změny daňového řádu podstatné pro praxi mzdových účetních - str. 22
1.2.3 Stručné zopakování stavu platného i v roce 2022 - str. 23
1.3 Systém zdaňování příjmů - str. 28
1.3.1 Daňový rezident v ČR – daňový nerezident - str. 30
1.3.2 Obecné ustanovení k zamezení dvojímu zdanění u mezd - str. 33
2. Předmět daně z příjmů - str. 35
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení - str. 38
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 42
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 43
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 44
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 45
4.3 Nezdanitelné nepeněžní i peněžní příjmy – rozdělení - str. 46
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 46
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 52
6.1 K některým druhům nepeněžního plnění ze sociálního fondu, resp. na vrub nedaňových nákladů podrobněji - str. 60
6.2 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění - str. 63
6.3 K příspěvku zaměstnavatele na pojistné podrobněji formou příkladu - str. 68
6.4 Oznamování příjmů vyšších než 5 000 000 Kč - str. 70
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 72
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 72
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 74
9. Zaměstnanec s učiněným Prohlášením k dani - str. 79
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 82
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 82
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) v roce 2022 nově ve výši 30 840 Kč ročně, tj. 2 570 Kč měsíčně - str. 82
10.1.2 Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým příjmem i pro rok 2022 zůstává ve výši 24 840 Kč ročně, měsíčně ji pro výpočet daňové zálohy u zaměstnavatele nelze uplatňovat - str. 83
10.1.3 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2022 – jen ročně  - str. 84
10.1.4 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 86
10.1.5 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 88
10.1.6 Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání (zpravidla žáků a studentů) - str. 88
10.1.7 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti - str. 90
10.1.8 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 94
10.1.9 Příklady výpočtu daňové zálohy v roce 2022 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 96
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str.  101
11.1 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 112
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2022) - str. 129
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 129
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 131
12.3 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 24 000 Kč na rok - str. 136
12.4 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění - str. 138
12.5 Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace - str.  141
12.6 Nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str.  141
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 142
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 142
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 144
13.2.1 Nárok na slevu - str. 144
13.2.2 Uplatnění nároku - str. 147
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 149
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 153
14.1 Čísla účtů pro placení daní z příjmů ze závislé činnosti - str. 153
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 154
14.3 Odvod srážkové daně - str. 160
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 161
16. Povinnosti plátců daně - str. 173
Kapitola II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2022
- str. 177
1.1 Stanovení základu daně - str. 178
1.2 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 184
1.3 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 200 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 185
1.4 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 500 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 186
1.5 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 499 Kč - str.  187
1.6 Zaměstnanec neučinil Prohlášení, v lednu 2022 měl příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu 2022 doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 189
1.7 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v únoru doplaceno za leden 1 000 Kč - str.  191
1.8 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci sjednaný příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 200 Kč - str. 192
1.9 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v roce 2022 od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 499 Kč - str. 193
1.10 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 3 150 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z pracovního poměru ve výši 6 350 Kč- str. 194
1.11 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do částky 10 000 Kč - str. 195
1.12 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 16 200 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 499 Kč - str. 196
1.13 Zaměstnanec ve vedlejším pracovním poměru neučinil Prohlášení a jeho příjem podléhá zdanění zálohou na daň - str.  197
1.14 Člen volební komise (bez učiněného Prohlášení, které má učiněné u svého hlavního zaměstnavatele) dosáhl příjmu nižšího než 3 500 Kč - str. 198
1.15 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 199
1.16 Zaměstnanec (starobní důchodce) učinil Prohlášení, uplatňuje základní slevu na poplatníka a slevu na invaliditu při invalidním důchodu třetího stupně - str. 201
1.17 Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, k běžné mzdě má navíc příjem ze souběžné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele a taktéž bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účely - str. 203
1.18 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na dvě děti - str. 205
1.19 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 207
1.20 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na tři děti a dosáhl nízké mzdy - str. 209
1.21 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl příjmu podléhajícího zvýšené sazbě zálohy na daň 23 % - str. 211
2. Složitější příklady zdaňování - str. 212
2.1 Příklad, kdy zaměstnanci s neučiněným Prohlášením plynou od jednoho zaměstnavatele jak příjmy zdaněné zálohovou daní, 
tak příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně. Zaměstnanec má povinnost podat daňové přiznání a zahrnout do něj příjmy zdaněné zálohou na daň. (...) - str.  212
2.2 Příklad poplatníka, který pozdě oznámil změnu rozhodných skutečností - str. 217
2.3 Příklad poplatníka žijícího ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a společnými dětmi, který má jediného zaměstnavatele, od nějž pobírá různě vysokou zdanitelnou mzdu - str. 226
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2022 - str. 236
4. Soukromé životní pojištění – typové příklady - str. 253
Kapitola III
Dotazy – odpovědi
- str. 258
Kapitola IV
Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 273
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. - str. 346
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním na území EU a EHP - str. 348
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - str. 349
Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani - str. 358
Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte - str. 359
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 360
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 362
Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události - str. 364
Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020 - str. 365
Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 366
Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 - str. 368
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou 
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - str.  376
Kapitola V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 392
Kapitola VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 410
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - str. 415
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 421
Rozsudky soudů zabývající se problematikou daně ze závislé činnosti - str. 425
Kapitola VII
1. Tabulka pro výpočet záloh - str. 428
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 437

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2022

Meritum - Daň z příjmů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2022

Daňová evidence podnikatelů 2022

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2021 i 2022. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2022

Daňové a nedaňové náklady 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2022

Zcela legální daňové triky 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.