Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.

Podrobněji ke změnám

Počínaje rokem 2021 se mění výpočet základu daně pro výpočet zálohy na daň a daně u zaměstnanců. Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 jsou v publikaci také řešeny daňové otázky úhrady mimořádných zdravotních opatření zaměstnavatelem a práce zaměstnanců v režimu „home office“.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů

Součástí knihy je též výklad k novému zaměstnaneckému benefitu v podobě „stravenkového paušálu“. Publikace se zabývá i příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a dalšími zaměstnaneckými benefity. Upozorněno je i na roční slevy, tedy slevu na manžela a slevu za umístění dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně, obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování příslušných tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2022 za rok 2021, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2021, a rámcově i podání vyúčtování za rok 2021.

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, 464 stran
ISBN: 978-80-7554-307-3

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Použité zkratky - str. 12
Parametry použité v zákoně o daních z příjmů pro rok 2021 - str. 12
Kapitola I
1. Vstupní informace - str. 14
2. Předmět daně z příjmů - str. 33
3. Příjmy ze závislé činnosti - vymezení  - str. 36
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 41
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení  další plnění, které nejsou předmětem daně z příjmů - str. 44
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 49
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 68
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 70
9. Zaměstnanec s učiněným Prohlášením k dani - str. 76
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 78
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 97
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2021) - str. 127
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 140
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 151
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 160
16. Evidence o příjmech na mzdových listech - str. 171
Kapitola II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2021 - str. 175
2. Složitější příklady zdaňování - str. 211
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2021 - str. 234
Kapitola III
Dotazy a odpovědi - str. 251
Kapitola IV
Vybraná ustanovení zákona č. 286/1192 Sb., o daních z příjmů - str. 271
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 286/1192 Sb. - str. 347
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním na území EU a EHP - str. 349
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 286/1192 S., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - str. 350
Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani - str. 358
Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte - str. 359
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 362
Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události - str. 364
Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020 - str. 365
Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 366
Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021  - str. 367
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku - str. 375
Kapitola V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 391
Kapitola VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1195 Sb., o státní sociální podpoře - str. 410
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změn a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - str. 415
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 421
Rozsudky soudů zabývající se problematikou daně ze závislé činnosti - str. 425
Kapitola VII
1. Tabulka pro výpočet záloh - str. 428
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 437Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.