Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.

Podrobněji ke změnám

Počínaje rokem 2021 se mění výpočet základu daně pro výpočet zálohy na daň a daně u zaměstnanců. Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 jsou v publikaci také řešeny daňové otázky úhrady mimořádných zdravotních opatření zaměstnavatelem a práce zaměstnanců v režimu „home office“.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů

Součástí knihy je též výklad k novému zaměstnaneckému benefitu v podobě „stravenkového paušálu“. Publikace se zabývá i příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a dalšími zaměstnaneckými benefity. Upozorněno je i na roční slevy, tedy slevu na manžela a slevu za umístění dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně, obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování příslušných tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2022 za rok 2021, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2021, a rámcově i podání vyúčtování za rok 2021.

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, 464 stran
ISBN: 978-80-7554-307-3

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Použité zkratky - str. 12
Parametry použité v zákoně o daních z příjmů pro rok 2021 - str. 12
Kapitola I
1. Vstupní informace - str. 14
2. Předmět daně z příjmů - str. 33
3. Příjmy ze závislé činnosti - vymezení  - str. 36
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 41
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení  další plnění, které nejsou předmětem daně z příjmů - str. 44
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 49
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 68
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 70
9. Zaměstnanec s učiněným Prohlášením k dani - str. 76
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 78
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 97
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2021) - str. 127
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 140
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 151
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 160
16. Evidence o příjmech na mzdových listech - str. 171
Kapitola II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2021 - str. 175
2. Složitější příklady zdaňování - str. 211
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2021 - str. 234
Kapitola III
Dotazy a odpovědi - str. 251
Kapitola IV
Vybraná ustanovení zákona č. 286/1192 Sb., o daních z příjmů - str. 271
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 286/1192 Sb. - str. 347
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním na území EU a EHP - str. 349
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 286/1192 S., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - str. 350
Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani - str. 358
Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte - str. 359
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 362
Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události - str. 364
Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020 - str. 365
Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 366
Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021  - str. 367
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku - str. 375
Kapitola V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 391
Kapitola VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1195 Sb., o státní sociální podpoře - str. 410
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změn a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - str. 415
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 421
Rozsudky soudů zabývající se problematikou daně ze závislé činnosti - str. 425
Kapitola VII
1. Tabulka pro výpočet záloh - str. 428
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 437Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, - Wolters Kluwer, a. s.

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář se neomezuje na pouhý popis ...

Cena: 2 050 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.