Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance. Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26 je uveden spolu s příklady správného vyplnění. Rovněž je formou příkladu pamatováno na možnost použití dřívějších tiskopisů Prohlášení.

Podrobněji ke změnám

Již počínaje rokem 2019 se změnil výpočet superhrubé mzdy u zaměstnanců, u kterých je zaměstnavatel povinen platit zahraniční sociální pojištění zahrnující i zdravotní pojištění podle koordinačních nařízení u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska. Závěry k problematice byly vydány po konzultacích GFŘ s Komorou daňových poradců koncem března 2019. Poměrně složitý text bude v publikaci zpracován pro praktické použití.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů

Součástí knihy je také komentář k možnostem zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a poskytovat další benefity. Upozorněno je i na upřesnění slevy u zaměstnanců platících za umístění vyživovaného dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně a obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování upravených tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2021 za rok 2020, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2020, a rámcově i procesu vyúčtování a výkazů za rok 2020.

autoři: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, 432 stran
ISBN: 978-80-7554-255-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Používané zkratky - str. 12
Parametry použité v ZDP pro rok 2019 - str. 12
Kapitola I
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů - str. 13
1.1 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2019 - str. 13
1.2 Další dílčí změny vyplývající ze změn některých rozhodných částek - str. 14
1.3 Systém zdaňování příjmů - str. 20
2. Předmět daně z příjmů - str. 27
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení- str. 31
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 36
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 37
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 38
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 39
4.3 Nezdanitelné nepeněžní a peněžní příjmy - rozdělení - str. 40
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní pr1středky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 40
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 46
6.1 K některým druhům nepeněžního plnění ze sociálního fondu, resp. na vrub nedaňových nákladů podrobněji - str. 54
6.2 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění - str. 57
6.3 K příspěvku zaměstnavatele na pojistné podrobněji formou příkladu - str. 63
6.4 Oznamování příspěvků vyšších než 5 000 000 Kč - str. 65
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 67
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 67
7.2 Základ pro výpočet měsíční daňové zálohy a pro konečnou srážkovou daň - str. 69
7.3 Úprava počínaje rokem 2019 při zaměstnávání poplatníků s příslušností k systému sociálního zabezpečení ve státech EU a EHP - podrobněji - str. 71
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 76
9. Zaměstnanec s Prohlášením k dani - str. 82
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 85
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 86
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) 24 840 Kč ročně, tj. 2 070 Kč měsíčně - str. 86
10.1.2 Sleva na dani 24 840 Kč ročně na manželku (manžela) s nízkým příjmem, měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnavatele nelze uplatňovat - str. 86
10.1.3 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2019 – jen ročně - str. 88
10.1.4 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 88
10.1.5 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 90
10.1.6 Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání (zpravidla žáků a studentů - str. 92
10.1.7 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti – princip superhrubé mzdy - str. 94
10.1.8 Solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38ha ZDP) - str. 99
10.1.9 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 100
10.1.10 Příklady výpočtu daňové zálohy v roce 2019 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 102
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 108
11.1 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 121
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2019) - str. 140
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 140
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 143
12.3 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 24 000 Kč na rok - str. 147
12.4 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění - str. 150
12.5 Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace - str. 153
12.6 Nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 154
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 155
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 155
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 157
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 163
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 166
14.1 Změny v daňové správě od 1. 1. 2013 - str. 166
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 168
14.3 Odvod srážkové daně - str. 174
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 176
16. Evidence o příjmech na mzdových listech - str. 189
Kapitola II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2020 - str. 194
1.1 Stanovení základu daně - str. 195
1.2 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč zdaněného srážkovou daní- str. 200
1.3 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 201
1.4 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 000 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 202
1.5 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 999 Kč - str. 203
1.6 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 204
1.7 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 2 000 Kč - str. 206
1.8 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 207
1.9 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v roce 2020 od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 999 Kč - str. 208
1.10 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 3 000 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z pracovního poměru 6 000 Kč - str. 208
1.11 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do částky 10 000 - str. 209
1.12 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o pracovní provedení práce ve výši 14 600 a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 210
1.13 Zaměstnanec ve vedlejším pracovním poměru neučinil Prohlášení a jeho příjem je zdaněn sražením zálohy na daň  - str. 210
1.14 Člen volební komise (bez učiněného prohlášení, která má učiněné u svého hlavního zaměstnavatele) dosáhl příjmu nižšího než 3 000 Kč- str. 211
1.15 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 212
1.16 Zaměstnanec (Starobní důchodce) učinil Prohlášení poplatníka, uplatňuje základní slevu a slevu na invalidní důchod třetího stupně - str. 213
1.17 Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, s běžnou mzdou má navíc příjem ze souběžné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele a taktéž bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účel - str. 214
1.18 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na jedno dítě - str. 216
1.19 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 217
1.20 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl v měsíci příjmu podléhajícího solidárnímu zvýšení daně u zálohy - str. 219
2. Složitější případy zdaňování - str. 220
2.1 Příklad, kdy je nutné na žádost vystavit zaměstnanci dvě potvrzení o zdanitelných příjmech, neboť v rámci jednoho zdaňovacího období má jak daň zvláštní sazbou daně, tak zálohovou daň - str. 220
2.2 Příklad zdanění příjmů člena orgánu právnické osoby, daňového nerezidenta ČR - str. 225
2.3 Příklad poplatníka s jediným zaměstnavatelem v roce 2020, žijícího ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a společnými dětmi - str. 233
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2020 - str. 244
Kapitola III
Dotazy – odpovědi - str. 232
Kapitola IV
Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 272
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. - str. 343
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním
na území EU a EHP - str. 345
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) - str. 346
Informace  k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani - str. 354
Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte - str. 355
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 356
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 358
Vyhláška 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 360
Vyhláška 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 - str. 361
Příloha k vyhlášce 310/2019 Sb. - str. 362

Kapitola V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 368
Kapitola VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 385
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) - str. 390
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 396
Kapitola VII
1. Tabulka pro výpočet záloh – měsíční - str. 400
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 405

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.