Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance. Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26 je uveden spolu s příklady správného vyplnění. Rovněž je formou příkladu pamatováno na možnost použití dřívějších tiskopisů Prohlášení.

Podrobněji ke změnám

Již počínaje rokem 2019 se změnil výpočet superhrubé mzdy u zaměstnanců, u kterých je zaměstnavatel povinen platit zahraniční sociální pojištění zahrnující i zdravotní pojištění podle koordinačních nařízení u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska. Závěry k problematice byly vydány po konzultacích GFŘ s Komorou daňových poradců koncem března 2019. Poměrně složitý text bude v publikaci zpracován pro praktické použití.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů

Součástí knihy je také komentář k možnostem zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a poskytovat další benefity. Upozorněno je i na upřesnění slevy u zaměstnanců platících za umístění vyživovaného dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně a obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování upravených tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2021 za rok 2020, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2020, a rámcově i procesu vyúčtování a výkazů za rok 2020.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, 432 stran
ISBN: 978-80-7554-255-7

Cena: 389 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Používané zkratky - str. 12
Parametry použité v ZDP pro rok 2019 - str. 12
Kapitola I
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů - str. 13
1.1 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2019 - str. 13
1.2 Další dílčí změny vyplývající ze změn některých rozhodných částek - str. 14
1.3 Systém zdaňování příjmů - str. 20
2. Předmět daně z příjmů - str. 27
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení- str. 31
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 36
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 37
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 38
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 39
4.3 Nezdanitelné nepeněžní a peněžní příjmy - rozdělení - str. 40
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní pr1středky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 40
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 46
6.1 K některým druhům nepeněžního plnění ze sociálního fondu, resp. na vrub nedaňových nákladů podrobněji - str. 54
6.2 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění - str. 57
6.3 K příspěvku zaměstnavatele na pojistné podrobněji formou příkladu - str. 63
6.4 Oznamování příspěvků vyšších než 5 000 000 Kč - str. 65
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 67
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 67
7.2 Základ pro výpočet měsíční daňové zálohy a pro konečnou srážkovou daň - str. 69
7.3 Úprava počínaje rokem 2019 při zaměstnávání poplatníků s příslušností k systému sociálního zabezpečení ve státech EU a EHP - podrobněji - str. 71
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 76
9. Zaměstnanec s Prohlášením k dani - str. 82
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 85
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 86
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) 24 840 Kč ročně, tj. 2 070 Kč měsíčně - str. 86
10.1.2 Sleva na dani 24 840 Kč ročně na manželku (manžela) s nízkým příjmem, měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnavatele nelze uplatňovat - str. 86
10.1.3 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2019 – jen ročně - str. 88
10.1.4 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 88
10.1.5 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 90
10.1.6 Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání (zpravidla žáků a studentů - str. 92
10.1.7 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti – princip superhrubé mzdy - str. 94
10.1.8 Solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38ha ZDP) - str. 99
10.1.9 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 100
10.1.10 Příklady výpočtu daňové zálohy v roce 2019 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 102
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 108
11.1 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 121
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2019) - str. 140
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 140
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 143
12.3 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 24 000 Kč na rok - str. 147
12.4 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění - str. 150
12.5 Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace - str. 153
12.6 Nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 154
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 155
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 155
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 157
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 163
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 166
14.1 Změny v daňové správě od 1. 1. 2013 - str. 166
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 168
14.3 Odvod srážkové daně - str. 174
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 176
16. Evidence o příjmech na mzdových listech - str. 189
Kapitola II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2020 - str. 194
1.1 Stanovení základu daně - str. 195
1.2 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč zdaněného srážkovou daní- str. 200
1.3 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 201
1.4 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 000 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 202
1.5 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 999 Kč - str. 203
1.6 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 204
1.7 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 2 000 Kč - str. 206
1.8 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 207
1.9 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v roce 2020 od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 999 Kč - str. 208
1.10 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 3 000 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z pracovního poměru 6 000 Kč - str. 208
1.11 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do částky 10 000 - str. 209
1.12 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o pracovní provedení práce ve výši 14 600 a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 210
1.13 Zaměstnanec ve vedlejším pracovním poměru neučinil Prohlášení a jeho příjem je zdaněn sražením zálohy na daň  - str. 210
1.14 Člen volební komise (bez učiněného prohlášení, která má učiněné u svého hlavního zaměstnavatele) dosáhl příjmu nižšího než 3 000 Kč- str. 211
1.15 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 212
1.16 Zaměstnanec (Starobní důchodce) učinil Prohlášení poplatníka, uplatňuje základní slevu a slevu na invalidní důchod třetího stupně - str. 213
1.17 Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, s běžnou mzdou má navíc příjem ze souběžné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele a taktéž bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účel - str. 214
1.18 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na jedno dítě - str. 216
1.19 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 217
1.20 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl v měsíci příjmu podléhajícího solidárnímu zvýšení daně u zálohy - str. 219
2. Složitější případy zdaňování - str. 220
2.1 Příklad, kdy je nutné na žádost vystavit zaměstnanci dvě potvrzení o zdanitelných příjmech, neboť v rámci jednoho zdaňovacího období má jak daň zvláštní sazbou daně, tak zálohovou daň - str. 220
2.2 Příklad zdanění příjmů člena orgánu právnické osoby, daňového nerezidenta ČR - str. 225
2.3 Příklad poplatníka s jediným zaměstnavatelem v roce 2020, žijícího ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a společnými dětmi - str. 233
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2020 - str. 244
Kapitola III
Dotazy – odpovědi - str. 232
Kapitola IV
Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 272
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. - str. 343
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním
na území EU a EHP - str. 345
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) - str. 346
Informace  k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani - str. 354
Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte - str. 355
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 356
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 358
Vyhláška 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 360
Vyhláška 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 - str. 361
Příloha k vyhlášce 310/2019 Sb. - str. 362

Kapitola V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 368
Kapitola VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 385
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) - str. 390
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 396
Kapitola VII
1. Tabulka pro výpočet záloh – měsíční - str. 400
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 405

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.