Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance.

Podrobněji ke změnám

Již pro druhé zdaňovací období je vydán zcela nový tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26, publikace obsahuje příklady správného vyplnění těchto tiskopisů. Významné jsou i formulační změny v prohlášení poplatníka na rok 2018 a v žádosti o roční zúčtování za rok 2018, které navazují na řadu dílčích změn realizovaných již pro rok 2018 a umožňující komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v elektronické podobě tam, kde bude zajištěna jednoznačná identifikace odesilatele. Pro rok 2019 se mění okruh zaměstnanců, u kterých se příjem pro účely výpočtu daně zvyšuje o „tuzemské“ pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů

Součástí knihy je také komentář k možnostem zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a poskytovat další benefity. Upozorněno je i na upřesnění slevy u zaměstnanců platících za umístění vyživovaného dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně a obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování upravených tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2020 za rok 2019, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2019, a rámcově i procesu vyúčtování a výkazů za rok 2019.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 400 stran
ISBN: 978-80-7554-191-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

ÚVOD - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Používané zkratky - str. 12
Parametry použité v ZDP pro rok 2019 - str. 12
KAPITOLA I
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů - str. 13
1.1 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2019 - str. 13
1.2 Další dílčí změny vyplývající ze změn některých rozhodných částek - str. 14
1.3 Systém zdaňování příjmů - str. 22
2. Předmět daně z příjmů - str. 28
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení- str. 32
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 36
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 37
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 38
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 39
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 40
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 45
6.1 K některým druhům nepeněžního plnění ze sociálního fondu, resp. na vrub nedaňových nákladů podrobněji - str. 52
6.2 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění - str. 55
6.3 K příspěvku zaměstnavatele na pojistné podrobněji formou příkladu - str. 60
6.4 Oznamování příspěvků vyšších než 5 000 000 Kč - str. 62
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 64
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 64
7.2 Základ pro výpočet měsíční daňové zálohy a pro konečnou srážkovou daň - str. 67
7.3 Úprava počínaje rokem 2019 při zaměstnávání poplatníků s příslušností k systému sociálního zabezpečení ve státech EU a EHP - podrobněji - str. 69
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 70
9. Zaměstnanec s Prohlášením k dani - str. 77
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 80
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 81
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) 24 840 Kč ročně, tj. 2 070 Kč měsíčně - str. 81
10.1.2 Sleva na dani 24 840 Kč ročně na manželku (manžela) s nízkým příjmem, měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnavatele nelze uplatňovat - str. 81
10.1.3 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2019 – jen ročně - str. 83
10.1.4 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 85
10.1.5 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 86
10.1.6 Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání (zpravidla žáků a studentů - str. 86
10.1.7 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti – princip superhrubé mzdy - str. 89
10.1.8 Solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38ha ZDP) - str. 94
10.1.9 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 95
10.1.10 Příklady výpočtu daňové zálohy v roce 2019 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 97
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 101
11.1 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 113
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2019) - str. 132
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 132
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 134
12.3 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 24 000 Kč na rok - str. 139
12.4 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění - str. 141
12.5 Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace - str. 144
12.6 Nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 143
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 146
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 146
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 148
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 153
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 157
14.1 Změny v daňové správě od 1. 1. 2013 - str. 157
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 158
14.3 Odvod srážkové daně - str. 164
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 166
16. Evidence o příjmech na mzdových listech - str. 178
KAPITOLA II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2019 - str. 183
1.1 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč zdaněného srážkovou daní- str. 183
1.2 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 184
1.3 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 185
1.4 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 600 Kč, ze kterého byla sražena záloha - str. 187
1.5 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 188
1.6 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 2 000 Kč - str. 189
1.7 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 190
1.8 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč - str. 191
1.9 Předseda SVJ, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele (SVJ) příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce příjem za výkon funkce předsedy ve výši 2 000 Kč - str. 191
1.10 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 2 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 6 000 Kč - str. 192
1.11 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení a na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do částky 10 000 - str. 192
1.12 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o pracovní provedení práce ve výši 13 500 a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 193
1.13 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z pracovního poměru ve výši 13 500 Kč a zároveň od stejného plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str.194
1.14 Doměření neodvedené daně - str. 194
1.15 Zaměstnanec ve vedlejším pracovním poměru neučinil Prohlášení  a jeho příjem je zdaněn sražením zálohy na daň - str. 196
1.16 Člen volební komise (bez učiněného prohlášení, která má učiněné u svého hlavního zaměstnavatele) dosáhl příjmu nižšího než 2 500 Kč- str. 196
1.17 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 198
1.18 Zaměstnanec (Starobní důchodce) učinil Prohlášení, uplatňuje základní slevu a slevu na invalidní důchod třetího stupně - str. 199
1.19 Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, s běžnou mzdou má navíc příjem ze souběžné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele a taktéž bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účel - str. 200
1.20 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na jedno dítě - str. 201
1.21 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 202
1.22 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl v měsíci příjmu podléhajícího solidárnímu zvýšení daně u zálohy - str. 204
1.23 Postup při překročení ročního vyměřovacího základu pro sociální pojistné, tj. při tzv. zastropování v roce 2019 - str. 206
2. Příklad poplatníka s jediným zaměstnavatelem v roce 2019, žijícího ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a se společným dítětem - str. 207
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2019 - str. 219
KAPITOLA III
Dotazy – odpovědi - str. 232
KAPITOLA IV
Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 241
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. - str. 309
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním
na území EU a EHP - str. 311
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) - str. 312
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů - str. 320
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 322
Sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR - str. 324
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 326
Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 328
Vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničních stravného pro rok 2019 - str. 329
Příloha k vyhlášce - str. 330
KAPITOLA V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 336
KAPITOLA VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 353
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) - str. 358
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 364
KAPITOLA VII
1. Tabulka pro výpočet záloh – měsíční - str. 368
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 373

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019. Zapracovány všechny aktuální změny Výklad v této publikaci reaguje ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.