Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení.

Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v rozporu se zákonem dané skutečnosti, ale pouze jak je pro sebe výhodně vyložit. Je to postup ekonomický a logický. Je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. Nové vydání titulu je upraveno na podmínky roku 2023 a jsou v něm další informace, stanoviska či nové přístupy.

autor: Miloslav Hnátek; podle stavu k 18. 1. 2023, 276 stran
ISBN: 978-80-9073-988-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - str. 8
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob - str. 8
2.2. Slevy na dani - str. 14
2.3. Daňové zvýhodnění na děti - str. 18
2.4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3. Zdanitelné příjmy fyzické osoby - str. 32
3.1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 32
3.2. Zaměstnanecké příjmy - str. 34
3.2.1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů - str. 34
3.2.2. Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 42
3.2.3. Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem - str. 55
3.2.4. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 59
3.3. Samostatná činnost – podnikatelé, svobodná povolání - str. 60
3.3.1. Příjmy ze samostatné činnosti - str. 60
3.3.2. Prokázané výdaje, paušální výdaje nebo paušální daň? - str. 73
3.3.3. Paušální daň může být docela i nevýhodná - str. 83
3.3.4. Majetek podnikatelů - str. 88
3.3.5. Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 94
3.3.6. Manželé podnikatelé si fakturují - str. 100
3.4. Nájem majetku - str. 102
3.4.1. Příjmy z nájmu majetku - str. 102
3.4.2. Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem - str. 115
3.5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 116
3.6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 118
3.7. Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny – darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej - str. 123
3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“? - str. 131
3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání? - str. 135
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to? - str. 139
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění - str. 146
4.1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 146
4. 2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání - str. 162
5. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů - str. 163
6. Senioři - str. 173
6.1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 173
6.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory - str. 175
7. Studenti - str. 176
7.1. Zdaňování příjmů studentů - str. 176
7.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 178
8. Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání - str. 179
8.1. Základní pravidla - str. 179
8.1.1. Uplatňování nákladů na vzdělávání - str. 181
8.1.2. Pracovní oblečení - str. 184
8.1.3. Náklady na pracovní prostředky - str. 186
8.1.4. Škody v nákladech - str. 189
8.1.5. Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace - str. 193
8.1.6. Rezervy na opravy nemovitosti - str. 198
8.2. Náklady na pracovnu při podnikání - str. 200
8.3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové - str. 202
8.4. Nedaňový náklad a s ním související výnos - str. 203
8.5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 205
8.6. Majetek v podnikání - str. 208
8.6.1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin - str. 208
8.6.2. Odpisování - str. 214
8.6.3. Technické zhodnocení majetku, opravy - str. 223
8.7. Cestovní výdaje - str. 231
8.7.1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 231
8.7.2. Automobil v podnikání - str. 241
8.7.3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm - str. 249
8.8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu - str. 252
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 254
9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 254
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí - str. 262
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné? - str. 263
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň - str. 265
Poznámky - str. 270

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.