Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností.

Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v rozporu se zákonem dané skutečnosti, ale pouze jak je pro sebe výhodně vyložit. Je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele.

Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. 
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, 272 stran
ISBN: 978-80-9073-983-3

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - str. 8
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob - str. 8 
2.2. Slevy na dani - str. 14
2.3. Daňové zvýhodnění na děti - str. 18 
2.4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby - str. 32
3.1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 32 
3.2. Zaměstnanecké příjmy - str. 34
3.2.1.Zdanění zaměstnaneckých příjmů - str. 34 
3.2.2.Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 42 
3.2.3 Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem - str. 54
3.2.4.Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 58 
3.3  Samostatná činnost – podnikatelé, svobodná povolání - str. 60 
3.3.1.Příjmy ze samostatné činnosti - str. 60
3.3.2.Prokázané výdaje, paušální výdaje nebo paušální daň? - str. 73
3.3.3..Majetek podnikatelů - str. 79
3.3.4.Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 85
3.3.5.Manželé podnikatelé si fakturují - str. 91
3.4. Nájem majetku - str. 94
3.4.1.Příjmy z nájmu majetku - str. 94 
3.4.2.Nájemné hrazené formou stavebních úprav  je také příjmem - str. 106 
3.5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 107
3.6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 109
3.7. Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny – darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej - str. 114
3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“? - str. 122 
3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání? - str. 125
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování
výdajů - jak na to? - str. 129 
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění - str. 136
4.1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 136 
4.2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání - str. 152
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů - str. 154
6.  Senioři - str. 164 
6.1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 164 
6.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory - str. 166
7. Studenti - str. 167
7.1. Zdaňování příjmů studentů - str. 167
7.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 169 
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání - str. 170
8.1. Základní pravidla - str. 170
8.1.1.Uplatňování nákladů na vzdělávání - str. 172 
8.1.2.Pracovní oblečení - str. 175
8.1.3. Náklady na pracovní prostředky - str. 177
8.1.4.Škody v nákladech - str. 180
8.1.5 Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace - str. 184
8.1.6 Rezervy na opravy nemovitosti - str. 189 
8.2. Náklady na pracovnu při podnikání - str. 191
8.3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové - str. 194 
8.4. Nedaňový náklad a s ním související výnos - str. 195
8.5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 196
8.6. Majetek v podnikání - str. 199
8.6.1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin - str. 199 
8.6.2.Odpisování - str. 206 
8.6.3.Technické zhodnocení majetku, opravy - str. 216
8.7 Cestovní výdaje - str. 224
8.7.1 Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 224
8.7.2 Automobil v podnikání - str. 234
8.7.3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm - str. 243 
8.8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu - str. 246
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str.  248
9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 248
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí - str. 256
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné? - str. 257
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň - str. 25
Poznámky - str.  264

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.