Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností.

Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v rozporu se zákonem dané skutečnosti, ale pouze jak je pro sebe výhodně vyložit. Je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele.

Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. 
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, 272 stran
ISBN: 978-80-9073-983-3

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - str. 8
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob - str. 8 
2.2. Slevy na dani - str. 14
2.3. Daňové zvýhodnění na děti - str. 18 
2.4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby - str. 32
3.1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 32 
3.2. Zaměstnanecké příjmy - str. 34
3.2.1.Zdanění zaměstnaneckých příjmů - str. 34 
3.2.2.Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 42 
3.2.3 Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem - str. 54
3.2.4.Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 58 
3.3  Samostatná činnost – podnikatelé, svobodná povolání - str. 60 
3.3.1.Příjmy ze samostatné činnosti - str. 60
3.3.2.Prokázané výdaje, paušální výdaje nebo paušální daň? - str. 73
3.3.3..Majetek podnikatelů - str. 79
3.3.4.Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 85
3.3.5.Manželé podnikatelé si fakturují - str. 91
3.4. Nájem majetku - str. 94
3.4.1.Příjmy z nájmu majetku - str. 94 
3.4.2.Nájemné hrazené formou stavebních úprav  je také příjmem - str. 106 
3.5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 107
3.6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 109
3.7. Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny – darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej - str. 114
3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“? - str. 122 
3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání? - str. 125
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování
výdajů - jak na to? - str. 129 
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění - str. 136
4.1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 136 
4.2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání - str. 152
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů - str. 154
6.  Senioři - str. 164 
6.1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 164 
6.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory - str. 166
7. Studenti - str. 167
7.1. Zdaňování příjmů studentů - str. 167
7.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 169 
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání - str. 170
8.1. Základní pravidla - str. 170
8.1.1.Uplatňování nákladů na vzdělávání - str. 172 
8.1.2.Pracovní oblečení - str. 175
8.1.3. Náklady na pracovní prostředky - str. 177
8.1.4.Škody v nákladech - str. 180
8.1.5 Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace - str. 184
8.1.6 Rezervy na opravy nemovitosti - str. 189 
8.2. Náklady na pracovnu při podnikání - str. 191
8.3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové - str. 194 
8.4. Nedaňový náklad a s ním související výnos - str. 195
8.5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 196
8.6. Majetek v podnikání - str. 199
8.6.1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin - str. 199 
8.6.2.Odpisování - str. 206 
8.6.3.Technické zhodnocení majetku, opravy - str. 216
8.7 Cestovní výdaje - str. 224
8.7.1 Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 224
8.7.2 Automobil v podnikání - str. 234
8.7.3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm - str. 243 
8.8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu - str. 246
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str.  248
9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 248
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí - str. 256
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné? - str. 257
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň - str. 25
Poznámky - str.  264

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, - Wolters Kluwer, a. s.

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář se neomezuje na pouhý popis ...

Cena: 2 050 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.