Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. 
autor: Miloslav Hnátek; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, 260 stran
ISBN: 978-80-9073-981-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - str. 8
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob  - str. 8
2.2. Slevy na dani - str. 15
2.3. Daňové zvýhodnění na děti - str. 19
2.4. Položky snižující základ daně–nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby - str. 31
3.1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 31
3.2. Zaměstnanecké příjmy - str. 33
3.2.1 Zdanění zaměstnaneckých příjmů - str. 33
3.2.2 Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 41
3.2.3 Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem - str. 52
3.2.4 Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 56
3.3. Samostatná činnost–podnikatelé, svobodná povolání - str. 58
3.3.1 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 58
3.3.2 Majetek podnikatelů - str. 71
3.3.3 Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 77
3.3.4 Manželé podnikatelé si fakturují - str. 83
3.4. Nájem majetku - str. 85
3.4.1 Příjmy z nájmu majetku - str. 85
3.4.2 Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem - str. 97
3.5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 98
3.6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 100
3.7 Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny - darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej - str. 105
3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“? - str. 113
3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání? - str. 117
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to? - str. 121
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění - str. 128
4.1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 128
4.2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání - str. 142
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů - str. 143
6.  Senioři - str. 153
6.1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 153
6.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory - str. 155
7. Studenti - str. 156
7.1. Zdaňování příjmů studentů - str. 156
7.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 158
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání - str. 159
8.1. Základní pravidla - str. 159
8.1.1 Uplatňování nákladů na vzdělávání - str. 161
8.1.2 Pracovní oblečení - str. 164
8.1.3 Náklady na pracovní prostředky - str. 166
8.1.4 Škody v nákladech - str. 169
8.1.5 Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace - str. 173
8.1.6 Rezervy na opravy nemovitosti - str. 178
8.2 Náklady na pracovnu při podnikání - str. 181
8.3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové - str. 183
8.4. Nedaňový náklad a s ním související výnos - str. 184
8.5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 185
8.6. Majetek v podnikání - str. 189
8.6.1 Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin - str. 189
8.6.2 Odpisování - str. 195
8.6.3 Technické zhodnocení majetku, opravy - str. 205
8.7. Cestovní výdaje - str. 215
8.7.1 Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 215
8.7.2 Automobil v podnikání - str. 226
8.7.3 Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm - str. 234
8.8  Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu - str. 237
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 240
9.1 Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 240
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí - str. 248
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné? - str. 250
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň  - str. 251
Poznámky - str. 256

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.