Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. 
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, 260 stran
ISBN: 978-80-9073-981-9

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - str. 8
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob  - str. 8
2.2. Slevy na dani - str. 15
2.3. Daňové zvýhodnění na děti - str. 19
2.4. Položky snižující základ daně–nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby - str. 31
3.1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 31
3.2. Zaměstnanecké příjmy - str. 33
3.2.1 Zdanění zaměstnaneckých příjmů - str. 33
3.2.2 Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 41
3.2.3 Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem - str. 52
3.2.4 Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 56
3.3. Samostatná činnost–podnikatelé, svobodná povolání - str. 58
3.3.1 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 58
3.3.2 Majetek podnikatelů - str. 71
3.3.3 Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 77
3.3.4 Manželé podnikatelé si fakturují - str. 83
3.4. Nájem majetku - str. 85
3.4.1 Příjmy z nájmu majetku - str. 85
3.4.2 Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem - str. 97
3.5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 98
3.6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 100
3.7 Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny - darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej - str. 105
3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“? - str. 113
3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání? - str. 117
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to? - str. 121
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění - str. 128
4.1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 128
4.2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání - str. 142
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů - str. 143
6.  Senioři - str. 153
6.1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 153
6.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory - str. 155
7. Studenti - str. 156
7.1. Zdaňování příjmů studentů - str. 156
7.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 158
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání - str. 159
8.1. Základní pravidla - str. 159
8.1.1 Uplatňování nákladů na vzdělávání - str. 161
8.1.2 Pracovní oblečení - str. 164
8.1.3 Náklady na pracovní prostředky - str. 166
8.1.4 Škody v nákladech - str. 169
8.1.5 Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace - str. 173
8.1.6 Rezervy na opravy nemovitosti - str. 178
8.2 Náklady na pracovnu při podnikání - str. 181
8.3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové - str. 183
8.4. Nedaňový náklad a s ním související výnos - str. 184
8.5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 185
8.6. Majetek v podnikání - str. 189
8.6.1 Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin - str. 189
8.6.2 Odpisování - str. 195
8.6.3 Technické zhodnocení majetku, opravy - str. 205
8.7. Cestovní výdaje - str. 215
8.7.1 Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 215
8.7.2 Automobil v podnikání - str. 226
8.7.3 Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm - str. 234
8.8  Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu - str. 237
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 240
9.1 Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 240
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí - str. 248
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné? - str. 250
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň  - str. 251
Poznámky - str. 256

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 760 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.