Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než podnikatel k zastoupení využít nemůže.

Ústřední zkoumanou otázkou je, jaké okolnosti jsou právně relevantní pro přičtení jednání podnikatelova výlučného zástupce podnikateli a v čem se právní režim výlučných zástupů shoduje a v čem nikoli. Autorka se proto zabývá mimo jiné

souběhy jednatelských oprávnění,
věcným rozsahem zástupčího oprávnění,
způsobem zastoupení,
střetem zájmů,
zjevným a skrytým překročením zástupčího oprávnění a
významem materiální publicity.
Publikace nabízí komplexní zpracování problematiky zastoupení podnikatele novým způsobem a přináší nové poznatky, které by mohly pozitivně ovlivnit nauku, praxi a judikaturu a přispět k hlubšímu pochopení institutů prokury, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce. Práce obsahuje i celou řadu úvah využitelných zákonodárcem při úvahách de lege ferenda. Pro své podrobně argumentované závěry by se monografie mohla stát dobrým základem pro další odborné diskuse.
autor: Kateřina Eichlerová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 5. 2022, 444 stran
ISBN: 978-80-7598-286-5

Cena: 990 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva - str. XV
1 Úvod do problematiky zastoupení podnikatele - str. 1
2 Historie úpravy zastoupení podnikatele. Základní charakteristika zástupců podnikatele - str. 9
3 Podnikatel - str. 33
3.1 Podnikatel jako osoba zapsaná v obchodním rejstříku - str. 36
3.1.1 Mají všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku status podnikatele? - str. 39
3.1.2 Fiktivní podnikatel - str. 42
3.1.3 Zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku - str. 51
3.1.4 Doplňkově podnikající právnické osoby - str. 54
3.1.5 Zápis dalších zástupců podnikatele do veřejného rejstříku - str. 67
3.2 Podnikatel jako osoba hlásící se k podnikatelskému stavu - str. 71
3.3 Podnikatel jako podnikající osoba - str. 77
3.4 Presumpce osoby s podnikatelským oprávněním jako podnikatele - str. 108
3.5 Význam výkladu právních jednání pro závěr o postavení podnikatele - str. 112
4 Obchodní závod. Pobočka. Odštěpný závod - str. 117
4.1 Obchodní závod vs. (obchodní) podnik - str. 117
4.2 Povaha obchodního závodu, pobočky a odštěpného závodu - str. 119
4.3 Charakteristika pobočky a odštěpného závodu - str. 131
4.4 Pluralita obchodních závodů - str. 140
4.5 Označení závodu, odštěpného závodu a jiné pobočky - str. 146
4.6 Pluralita vedoucích - str. 154
4.7 Rozhodné právo pro zahraniční podnikatele s obchodním  závodem či pobočkou v tuzemsku - str. 157
4.8 (Ne)provázanost výlučných zástupců podnikatele s obchodním závodem, resp. pobočkou - str. 160
4.8.1 Smrt podnikatele - str. 160
4.8.2 Přeměna – zánik podnikatele právnické osoby s právním nástupcem - str. 164
4.8.3 Vstup podnikatele právnické osoby do likvidace - str. 166
4.8.4 Převod a pacht obchodního závodu - str. 170
4.8.5 Účinky prohlášení konkursu - str. 172
5 Osoba výlučného zástupce - str. 175
5.1 Vznik a zánik zastoupení - str. 175
5.2 Obecné předpoklady - str. 179
5.2.1 Fyzická osoba - str. 179
5.2.2 Svéprávnost - str. 182
5.2.3 Zvláštní profesní kvalifikace - str. 184
5.2.4 Účinné rozhodnutí o diskvalifikaci - str. 185
5.2.5 Účinky zápisu v obchodním rejstříku - str. 188
5.3 Neslučitelnost funkcí - str. 195
5.3.1 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce se členstvím v kontrolním orgánu kapitálové obchodní korporace - str. 196
5.3.2 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce s osobou podnikatele fyzické osoby - str. 205
5.3.3 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce se členstvím ve statutárním orgánu - str. 207
5.3.4 (Ne)slučitelnost postavení výlučných zástupců navzájem - str. 225
6 Věcný rozsah zástupčího oprávnění - str. 227
6.1 Věcný rozsah prokury - str. 228
6.2 Věcný a organizační rozsah filiální prokury - str. 241
6.3 Kvaziprokura - str. 246
6.4 Věcný rozsah zástupčího oprávnění obecného obchodního zmocněnce . 248
6.5 Věcný a organizační rozsah zástupčího oprávnění vedoucího odštěpného závodu - str.264
6.6 Udělování plných mocí výlučnými zástupci podnikatele - str. 274
7 Likvidace podnikatele právnické osoby - str. 277
8 Zákonné omezení - str. 293
9 Vnitřní omezení - str. 311
10 Střet zájmů - str. 325
11 Způsob zastoupení - str. 333
11.1 Podepisování - str. 335
11.2 Samostatné zastoupení - str. 341
11.3 Pluralita zástupců - str. 344
11.4 Kolektivní zastoupení - str. 344
11.5 Kombinované zastoupení - str. 353
12 Překročení zástupčího oprávnění - str. 363
13 Materiální publicita obchodního rejstříku - str. 381
14 Závěr - str. 393
Resumé - str. 395
Resume - str. 398
Seznam literatury - str. 402
Rejstřík - str. 417

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 220 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.