Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy, poslouží však i jako pomocník těm, kdo se problematikou zaměstnávání cizinců zabývají v praxi.
autor: Jakub Tomšej a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2018, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-233-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek XIII
Úvod XV
Seznam autorů jednotlivých kapitol - str. XVII
Kapitola 1 Ústavněprávní aspekty, zákaz diskriminace - str. 1
1.1 Listina základních práv a svobod - str. 1
1.2 Zákaz diskriminace - str. 3
1.2.1 Pojem diskriminace - str. 3
1.2.2 Diskriminační důvody rasa a etnický původ - str. 6
1.2.3 Diskriminační důvod státní příslušnost - str. 8
Kapitola 2 Zaměstnávání cizinců z EU, EHP a Švýcarska - str. 11
2.1 Obecně - str. 11
2.2 Volný pohyb pracovníků v EU - str. 12
2.3 Postavení rodinných příslušníků občanů EU - str. 14
2.4 Pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka na území ČR - str. 15
2.4.1 Ohlašovací povinnost - str. 15
2.4.2 Potvrzení o přechodném pobytu - str. 16
2.4.3 Povolení k přechodnému pobytu - str. 17
2.4.4 Trvalý pobyt občana EU - str. 18
2.4.5 Trvalý pobyt rodinného příslušníka - str. 19
2.4.6 Trvalý pobyt – společné aspekty - str. 19
2.5 Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků - str. 21
2.6 Brexit - str. 23
Kapitola 3 Zaměstnávání cizinců z třetích zemí - str. 24
3.1 Obecně - str. 24
3.2 Zaměstnanecká karta - str. 25
3.2.1 Test trhu práce - str. 27
3.2.2 Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu - str. 31
3.2.3 Přílohy žádosti - str. 33
3.2.4 Rozhodnutí o žádosti - str. 38
3.2.5 Změna práce - str. 39
3.2.6 Přechod práv a povinností z pracovního poměru - str. 40
3.2.7 Prodloužení zaměstnanecké karty - str. 41
3.3 Povolení k zaměstnání (neduální charakter zaměstnanecké karty) - str. 42
3.3.1 Neduální zaměstnanecká karta - str. 44
3.3.2 Povolení k zaměstnání - str. 45
3.4 Volný vstup na trh práce - str. 48
3.4.1 Neduální zaměstnanecká karta - str. 52
3.5 Modrá karta - str. 52
3.5.1 Podání žádosti o modrou kartu - str. 53
3.5.2 Nostrifikace - str. 55
3.5.3 Změna a skončení pracovního poměru - str. 55
3.5.4 Budoucnost modrých karet - str. 56
3.6 Informační a evidenční povinnost- str.  57
3.7 Zaměstnávání uprchlíků - str. 57
3.8 Nespolehlivý zaměstnavatel - str. 59
3.9 Výkon činnosti statutárního orgánu - str. 61
3.10 Přezkum negativního rozhodnutí 64
Kapitola 4 Vysílání zaměstnanců a vnitropodnikové převody - str. 66
4.1 Úvod - str. 66
4.2 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - str. 67
4.3 Rovné zacházení dle čl. 18 Směrnice - str. 68
4.4 Minimální úroveň ochrany - str. 70
4.5 Nikoliv více než minimum - str. 72
4.6 Porovnávané pracovní a mzdové podmínky - str. 74
4.7 K minimální mzdě - str. 76
4.8 Příplatek za práci přesčas - str. 78
4.9 Dovolená - str. 79
4.10 Shrnutí - str. 81
4.11 Podání žádosti - str. 83
Kapitola 5 Soukromoprávní aspekty 84
5.1 Rozhodné právo a volba práva - str. 84
5.2 Skončení pracovního poměru s cizincem - str. 86
5.3 Zaměstnávání cizinců a pracovnělékařské služby - str. 88
5.4 Pracovní cesty cizinců - str. 90
5.4.1 Pracovní cesty cizinců - str. 90
5.4.2 Související problémy - str. 93
5.5 Nelegální práce a cizinci - str. 94
5.5.1 Výkon nelegální práce - str. 94
5.5.2 Postih nelegální práce - str. 97
5.6 Agenturní zaměstnávání - str. 99
5.6.1 Různé země původu zaměstnanců – různá očekávání zahraničních zaměstnanců - str. 99
5.6.2 Právní rámec agenturního zaměstnávání v ČR - str. 103
4.6.3 Některé aspekty agenturního zaměstnávání cizinců v ČR - str. 106
4.6.4 K některým povinnostem a působení agentur práce ve vztahu k zaměstnávání cizinců - str. 110
5.7 Kolektivní právo a stávka cizinců - str. 112
5.7.1 Koaliční svoboda - str. 113
5.7.2 Právo na stávku - str. 115
5.7.3 Stávka upravená zákonem o kolektivním vyjednávání - str. 118
5.7.4 Stávka v rámci soudem dotvářeného práva - str. 121
5.7.5 Nezákonnost stávky - str. 122
5.7.6 Závěr - str. 123
Kapitola 6 Zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního zabezpečení - str. 124
6.1 Účast cizinců v systému nemocenského a důchodového pojištění ČR - str. 124
6.2 Určení příslušnosti k právním předpisům - str. 129
6.3 Nároky migrujících osob z nemocenského a důchodového pojištění - str. 138
6.4 Zdravotní pojištění cizinců - str. 140
6.4.1 Osoby s trvalým pobytem - str. 140
6.4.2 Osoby bez povolení k trvalému pobytu - str. 141
6.4.3 Zvláštní případy - str. 141
6.4.4 Průkazy zdravotního pojištění - str. 141
6.4.5 Práva a povinnosti pojištěnce - str. 143
Kapitola 7 Mezinárodní prvek v pracovněprávních vztazích v kontextu právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí - str. 145
7.1 Právní úprava na ochranu osobních údajů – k účelu právní regulace - str. 149
7.2 Právní úprava na ochranu osobních údajů – k vybraným aspektům působnosti právní úpravy - str. 154
7.2.1 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 1 obecného nařízení a k působení zahraničních právnických osob na území České republiky - str. 155
7.2.2 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 2 - str. 164
7.2.3 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 3 - str. 167
7.3 Předávání osobních údajů do třetích zemí - str. 168
7.3.1 Předávání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně - str. 170
7.3.2 Předávání založené na smluvních doložkách - str. 175
7.3.3 Předávání založené na BCR - str. 182
7.3.4 Předávání založené na kodexech chování a osvědčení - str. 191
7.3.5 Předávání bez zajištění odpovídající úrovně ochrany - str. 194
7.4 Závěr - str. 199
Kapitola 8 Odpovědný zástupce – tápání na poli závislé činnosti - str. 201

Další nabídka k tématu

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2020

Zákoník práce s komentářem 2020

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmanová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied -

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích již dvanácti komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně novelizovaného katalogu správních činností a novelizovaného nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců pro rok 2020. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.