Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás!

Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU, EHP či Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a cizinců, kteří jsou občané z tzv. třetích států. U cizinců ze třetích států publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy vedoucí k získání oprávnění k pobytu a výkonu práce na území ČR a případná další alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání zaměstnanců do ČR, a nově zavedená mimořádná pracovní víza.

Podrobně řešena problematika sociálních a zdravotních předpisů

Publikace se také věnuje pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela s třetími státy. Podrobně vysvětluje postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů.

Daňové aspekty zaměstnávání cizinců

Poslední kapitola poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace, kdy cizinec jak z EU, tak ze třetích států vykonává zaměstnání v ČR, a to jak z pohledu zaměstnance samotného, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele. Kniha rovněž zohledňuje změny příslušné daňové legislativy, pokud jde o stanovení „superhrubého“ základu daně z příjmů zaměstnanců, kteří podléhají povinnému zahraničnímu pojistnému systému v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku.

Nebojte se zaměstnávání cizinců, s touto knihou to zvládnete bez problémů

Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které jsou zaměřeny především na časté otázky z praxe.

autoři: Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 30. 6. 2020, 456 stran
ISBN: 978-80-7554-269-4

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 15
1. Úvod - str. 23
1.1 Úvodní slovo  - str. 23
1.2 Právní východiska zaměstnávání cizinců v ČR  - str. 24
1.2.1 Zákon o pobytu cizinců  - str. 26
1.2.2 Zákon o zaměstnanosti  - str. 27
1.2.3 Zákoník práce - str. 28
1.3 Relevantní instituce  - str. 33
1.3.1 Úřad práce ČR  - str. 33
1.3.2 Ministerstvo vnitra ČR  - str. 34
1.3.3 Policie ČR (Služba cizinecké policie)  - str. 34
1.3.4 Zastupitelské úřady ČR  - str. 35
1.3.5 Státní úřad inspekce práce a Celní správa ČR  - str. 36
1.4 Formy výkonu závislé činnosti na území ČR  - str. 37
1.4.1 Zaměstnání na území ČR  - str. 37
1.4.2 Vyslání na území ČR  - str. 38
1.4.3 Pronájem pracovní síly (agenturní zaměstnávání)  - str. 40
1.5 Krátkodobý pobyt - str. 41
2. Občané EU  - str. 44
2.1 Občan EU  - str. 44
2.2 Právní postavení občana EU v ČR  - str. 45
2.2.1 Pobyt občana EU  - str. 45
2.2.2 Výkon zaměstnání občana EU  - str. 45
2.3 Rodinný příslušník občana EU  - str. 46
2.4 Právní postavení rodinného příslušníka občana EU - str. 47
2.4.1 Pobyt rodinného příslušníka občana EU  - str. 48
2.4.2 Výkon zaměstnání rodinného příslušníka občana EU  - str. 48
2.5 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 49
2.5.1 Informační povinnost  - str. 50
2.5.2 Evidenční povinnost  - str. 52
2.5.3 Kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu  - str. 53
2.6 Povinnosti občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 54
2.7 Přechodný pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 56
2.7.1 Potvrzení o přechodném pobytu  - str. 56
2.7.2 Povolení k přechodnému pobytu  - str. 58
2.8 Trvalý pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 59
3. Občané třetích států (cizinci)  - str. 61
3.1 Základní podmínky zaměstnávání cizinců  - str. 62
3.2 Nelegální zaměstnání  - str. 64
3.2.1 Sankce  - str. 67
3.2.2 Ručení odběratelů služeb  - str. 69
3.2.3 Vysílání cizinců do ČR k poskytování služeb  - str. 70
3.3 Zaměstnávání uprchlíků  - str. 73
3.4 Obecné náležitosti dokumentů  - str. 74
3.4.1 Uznávání dokumentů v ČR  - str. 76
3.5 Zaměstnanecká karta  - str. 78
3.6 Žádost o zaměstnaneckou kartu a její náležitosti  - str. 80
3.6.1 Náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu  - str. 82
3.6.2 Nostrifikace  - str. 87
3.7 Postup při vyřízení zaměstnanecké karty  - str. 90
3.7.1 Nespolehlivý zaměstnavatel  - str. 91
3.7.2 Krok 1 – oznámení volného pracovního místa  - str. 93
3.7.3 Krok 2 – sjednání pracovních podmínek  - str. 96
3.7.4 Krok 3 – podání žádosti  - str. 97
3.7.5 Krok 4 – vyzvednutí zaměstnanecké karty  - str. 101
3.7.6 Časová osa  - str. 104
3.7.7 Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech ČR  - str. 105
3.8 Platnost a prodloužení zaměstnanecké karty  - str. 106
3.9 Změny zaměstnavatele, pracovního zařazení a zaměstnání na další pozici  - str. 109
3.10 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců  - str. 113
3.10.1 Informační povinnost  - str. 113
3.10.2 Evidenční povinnost  - str. 115
3.10.3 Další povinnosti zaměstnavatele  - str. 117
3.11 Specifika agenturního zaměstnávání cizinců  - str. 118
4. Výjimky při zaměstnávání cizinců  - str. 120
4.1 Neduální režim zaměstnanecké karty  - str. 120
4.2 Volný vstup na trh práce  - str. 121
4.2.1 Některé případy volného vstupu na trh práce  - str. 124
4.2.2 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 128
4.2.3 Prodloužení neduální zaměstnanecké karty  - str. 133
4.3 Povinnost získat povolení k zaměstnání  - str. 135
4.3.1 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 139
4.3.2 Prodloužení neduální zaměstnanecké karty  - str. 144
4.3.3 Časová osa  - str. 147
4.4 Povolení k zaměstnání  - str. 148
4.4.1 Náležitosti žádosti o povolení k zaměstnání  - str. 148
4.4.2 Postup při vyřízení povolení k zaměstnání a jeho prodlužování  - str. 149
4.4.3 Vyslání cizince do ČR  - str. 153
5. Zvláštní povolení a postupy  - str. 155
5.1 Modrá karta  - str. 156
5.1.1 Náležitosti žádosti o modrou kartu  - str. 157
5.1.2 Postup při získání modré karty  - str. 160
5.1.3 Prodloužení platnosti modré karty  - str. 164
5.1.4 Změna pracovního zařazení a zaměstnavatele  - str. 166
5.2 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 167
5.2.1 Náležitosti žádosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 169
5.2.2 Postup při získání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 172
5.2.3 Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 174
5.2.4 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU  - str. 176
5.3 Mimořádné pracovní vízum  - str. 177
5.3.1 Náležitosti žádosti o mimořádné pracovní vízum  - str. 180
5.3.2 Postup při získání mimořádného pracovního víza  - str. 181
5.4 Sezónní zaměstnanci  - str. 182
5.4.1 Náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání  - str. 183
5.4.2 Postup při získání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání  - str. 184
5.5 Zácvik  - str. 185
5.6 Vládní programy  - str. 189
5.6.1 Program Kvalifikovaný zaměstnanec  - str. 191
5.6.2 Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec - str. 193
5.6.3 Program Klíčový a vědecký personál  - str. 194
5.6.4 Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství,
potravinářství nebo lesnictví  - str. 196
6. Zaměstnávání cizinců v době pandemie  - str. 198
6.1 Opatření během nouzového stavu  - str. 198
6.2 Opatření po skončení nouzového stavu  - str. 200
7. Sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění cizinců  - str. 204
7.1 Úvod  - str. 204
7.2 Příslušnost k právním předpisům  - str. 205
7.2.1 Osoby, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 207
7.2.2 Osoby, na které se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 214
7.2.3 Osoby, na které se vztahují české právní předpisy v oblasti pojištění  - str. 219
7.2.3.1 Sociální zabezpečení podle českých právních předpisů - str. 219
7.2.3.1.1 Účast na nemocenském pojištění  - str. 219
7.2.3.1.2 Vynětí z účasti na nemocenském pojištění  - str. 222
7.2.3.2 Veřejné zdravotní pojištění podle českých právních předpisů - str. 224
7.2.3.2.1 Účast na veřejném zdravotním pojištění  - str. 224
7.2.3.2.2 Vynětí z účasti na veřejném zdravotním pojištění  - str. 226
7.3 Koordinační nařízení  - str. 227
7.3.1 Věcný rozsah Koordinačních nařízení  - str. 227
7.3.2 Základní principy Koordinačních nařízení  - str. 228
7.3.3 Definice a některá pravidla použitá v Koordinačních nařízeních  - str. 230
7.3.4 Základní pravidla pro určení, do kterého státu odvádět pojistné  - str. 237
7.3.4.1 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu  - str. 237
7.3.4.2 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu – speciální pravidla pro některé typy zaměstnanců (úředník, námořník, člen letové posádky a posádky palubních průvodčích)  - str. 239
7.3.4.3 Zaměstnání vykonávané na území více států aplikujících Koordinační nařízení pro jednoho zaměstnavatele  - str. 241
7.3.4.3.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 242
7.3.4.3.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 244
7.3.4.4 Zaměstnání vykonávané na území více států pro dva a více zaměstnavatelů se sídly
v různých státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 246
7.3.4.4.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 249
7.3.4.4.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 252
7.3.4.5 Souběžně vykonávané zaměstnání v jednom státě aplikujícím Koordinační nařízení a samostatná výdělečná činnost ve druhém státě  - str. 258
7.3.4.6 Zvláštní pravidla u specifických typů činností při souběžně vykonávané činnosti ve více státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 261
7.3.4.7 Vyslání z jiného státu aplikujícího Koordinační nařízení do ČR  - str. 263
7.3.4.7.1 Základní podmínky pro vyslání  - str. 263
7.3.4.7.2 Krátké přerušení vyslání versus nové vyslání  - str. 267
7.3.4.7.3 Kdy se o vyslání pro účely Koordinačních nařízení nejedná  - str. 268
7.3.4.8 Výjimky z pravidel Koordinačních nařízení  - str. 271
7.3.4.9 Plnění povinností zaměstnavatele v jiném státě aplikujícím Koordinační nařízení a plná moc
udělená zaměstnanci  - str. 273
7.3.4.10 Formulář A1 a oznamovací povinnost zaměstnance  - str. 274
7.3.4.11 Důsledky dočasné změny místa výkonu práce v období nouzového stavu a pandemie koronaviru SARS-CoV-2  - str. 277
7.3.4.12 Výhled  - str. 278
7.4 Bilaterální smlouvy  - str. 278
7.4.1 Bilaterální smlouvy vztahující se na sociální zabezpečení i veřejné zdravotní pojištění  - str. 283
7.4.1.1 Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 286
7.4.1.2 Smlouva mezi ČR a Srbskem o sociálním zabezpečení Smlouva mezi ČR a Černou Horou o sociálním zabezpečení  - str. 287
7.4.1.3 Smlouva mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení  - str. 288
7.4.1.4 Smlouva mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení  - str. 289
7.4.1.5 Smlouva mezi ČR a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení  - str. 291
7.4.1.6 Smlouva mezi ČR a Mongolskem o sociálním zabezpečení – v době vydání publikace pouze
v legislativním procesu!  - str. 292
7.4.1.7 Smlouva mezi ČR a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 293
7.4.1.8 Smlouva mezi ČR a Tuniskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 294
7.4.1.9 Smlouva mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 296
7.4.1.10 Smlouva mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení  - str. 297
7.4.2 Bilaterální smlouvy vztahující se jen na oblast sociálního zabezpečení (v českém kontextu)  - str. 299
7.4.2.1 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení  - str. 301
7.4.2.2 Smlouva mezi ČR a Běloruskem o sociálním zabezpečení  - str. 301
7.4.2.3 Smlouva mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení  - str. 302
7.4.2.4 Smlouva mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 303
7.4.2.5 Smlouva mezi ČR a Indickou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 304
7.4.2.6 Smlouva mezi ČR a Kanadou o sociálním zabezpečení  - str. 305
7.4.2.7 Smlouva mezi ČR a Koreou o sociálním zabezpečení  - str. 306
7.4.2.8 Smlouva mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 306
7.4.2.9 Smlouva mezi ČR a Québecem o sociálním zabezpečení  - str. 307
7.4.2.10 Smlouva mezi ČR a Ruskem o sociálním zabezpečení  - str. 308
7.4.2.11 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení  - str. 309
7.4.3 Shrnutí k bilaterálním smlouvám  - str. 310
7.5 Tuzemská úprava  - str. 313
7.5.1 Sociální zabezpečení v českém kontextu  - str. 313
7.5.1.1 Vyměřovací základ, přepočítací kurz a sazba pojistného  - str. 314
7.5.1.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 315
7.5.1.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 316
7.5.1.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 316
7.5.1.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 318
7.5.1.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 318
7.5.1.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 318
7.5.1.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 319
7.5.1.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 319
7.5.1.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 320
7.5.1.4.2.1 Zahraniční zaměstnanec jako plátce pojistného  - str. 321
7.5.1.4.2.2 Smluvní zaměstnavatel jako plátce pojistného  - str. 323
7.5.1.5 Přeplatek či nedoplatek na pojistném  - str. 325
7.5.2 Veřejné zdravotní pojištění  - str. 327
7.5.2.1 Vyměřovací základ, směnný kurz a sazba pojistného  - str. 328
7.5.2.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 331
7.5.2.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 331
7.5.2.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 332
7.5.2.2.3 Nezaopatření rodinní příslušníci zaměstnanců, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 333
7.5.2.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 334
7.5.2.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 335
7.5.2.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 335
7.5.2.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 336
7.5.2.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 337
7.5.2.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 338
7.5.2.5 Přeplatky a nedoplatky a penále  - str. 340
7.5.3 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  - str. 341
7.5.3.1 Vyměřovací základ a výše pojistného  - str. 342
7.5.3.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 342
7.5.3.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 343
7.5.3.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 343
7.5.3.5 Přeplatky a nedoplatky, zvýšení pojistného  - str. 344
8. Zdanění příjmů cizinců vykonávajících zaměstnání v ČR  - str. 345
8.1 Úvod  - str. 345
8.2 Právní rámec úpravy zdanění cizinců vykonávajících závislou činnost v ČR  - str. 347
8.2.1 Vnitrostátní právní rámec  - str. 347
8.2.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  - str. 348
8.3 Daňový rezident a nerezident, daňový domicil fyzických osob  - str. 351
8.3.1 Metodický postup při stanovení daňového domicilu cizince vykonávajícího závislou činnost v ČR  - str. 352
8.3.2 Stanovení daňového domicilu podle ZDP  - str. 354
8.3.3 Postup určení daňového domicilu podle smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 357
8.3.4 Dělený daňový domicil  - str. 362
8.3.5 Praktická doporučení pro prokazování daňového domicilu  - str. 364
8.4 Stanovení rozsahu příjmů podléhajících zdanění v ČR  - str. 364
8.4.1 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových  rezidentů  - str. 365
8.4.2 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových nerezidentů  - str. 365
8.4.2.1 Zaměstnanec – rezident nesmluvního státu  - str. 366
8.4.2.2 Zaměstnanec – rezident smluvního státu  - str. 366
8.4.2.3 Zaměstnanec v mezinárodní dopravě  - str. 367
8.5 Zamezení dvojího zdanění  - str. 369
8.5.1 Zamezení dvojího zdanění v případě smluvních států  - str. 369
8.5.2 Postup v případě nesmluvních států  - str. 372
8.5.3 Specifika zamezení dvojího zdanění u příjmů ze závislé činnosti  - str. 372
8.5.3.1 Využití metody vynětí nad rámec smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 372
8.5.3.2 Základ daně při aplikaci metod zamezení dvojího zdanění  - str. 374
8.5.4 Superhrubý základ daně a vynětí příjmů  - str. 374
8.5.5 Solidární zvýšení daně a dvojí zdanění  - str. 376
8.6 Základ daně z příjmů ze závislé činnosti a výpočet daně z příjmů  - str. 376
8.6.1 Obecně ke stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 376
8.6.2 Osvobozené příjmy a pravidlo 183 dnů u českého daňového nerezidenta  - str. 377
8.6.3 Zaměstnanecké benefity typicky poskytované v případě cizinců  - str. 384
8.6.4 Další specifika základu daně v případě cizinců - str. 391
8.6.4.1 Přepočet cizoměnných příjmů  - str. 391
8.6.4.2 Uplatnění nezapočtené zahraniční daně  - str. 392
8.6.5 Superhrubý základ daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 392
8.6.6 Uplatnění nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění  - str. 399
8.6.6.1 Nezdanitelné části základu daně  - str. 400
8.6.6.2 Slevy na dani  - str. 401
8.6.6.3 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě  - str. 402
8.6.7 Sazba daně z příjmů ze závislé činnosti a solidární zvýšení daně  - str. 403
8.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě příjmů ze závislé činnosti  - str. 404
8.8 Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob  - str. 407
8.8.1 Pojem plátce daně  - str. 407
8.8.2 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob  - str. 408
8.8.2.1 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele – plátce daně  - str. 408
8.8.2.2 Odvod záloh na daň z příjmů plátcem daně v případě, že je závislá činnost (částečně)
vykonávána v zahraničí  - str. 410
8.8.2.3 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele, který není plátcem daně  - str. 412
8.8.2.4 Souběh příjmů ze závislé činnosti od plátce daně a od osoby, která není považována za plátce daně  - str. 415
8.9 Specifika zdanění příjmů zaměstnance – cizince v jednotlivých variantách výkonu zaměstnání v ČR  - str. 416
8.9.1 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v ČR  - str. 416
8.9.1.1 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance – cizince  - str. 417
8.9.1.2 Povinnosti českého zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 417
8.9.2 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v zahraničí – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 418
8.9.2.1 Stálá provozovna  - str. 419
8.9.2.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance zahraničního zaměstnavatele – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 423
8.9.2.3 Povinnosti zahraničního zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 425
8.9.3 Zaměstnanec vykonávající práci v ČR v rámci režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 426
8.9.3.1 Zvláštní způsob zdanění v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 429
8.9.3.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance  - str. 432
8.9.3.3 Zvláštní pravidlo 60 % při stanovení základu daně z příjmů zaměstnance v rámci
mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 433
8.9.3.4 Mezinárodní pronájem právní síly a superhrubý základ daně  - str. 436
8.9.3.5 Povinnosti českého ekonomického zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů
ze závislé činnosti  - str. 438
8.9.3.6 Praktická doporučení pro ekonomického zaměstnavatele  - str. 438
8.9.3.7 Daňové důsledky z pohledu zahraničního právního zaměstnavatele  - str. 440
Příloha 1  - str. 441
Příloha 2  - str. 450

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

Jan Pichrt, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace po roce navazuje na knihu Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost. Obsahuje především příspěvky přednesené na konferenci Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa, která se konala dne 20. září 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Druhá část knihy ...

Cena: 325 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.