Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás!

Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU, EHP či Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a cizinců, kteří jsou občané z tzv. třetích států. U cizinců ze třetích států publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy vedoucí k získání oprávnění k pobytu a výkonu práce na území ČR a případná další alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání zaměstnanců do ČR, a nově zavedená mimořádná pracovní víza.

Podrobně řešena problematika sociálních a zdravotních předpisů

Publikace se také věnuje pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela s třetími státy. Podrobně vysvětluje postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů.

Daňové aspekty zaměstnávání cizinců

Poslední kapitola poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace, kdy cizinec jak z EU, tak ze třetích států vykonává zaměstnání v ČR, a to jak z pohledu zaměstnance samotného, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele. Kniha rovněž zohledňuje změny příslušné daňové legislativy, pokud jde o stanovení „superhrubého“ základu daně z příjmů zaměstnanců, kteří podléhají povinnému zahraničnímu pojistnému systému v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku.

Nebojte se zaměstnávání cizinců, s touto knihou to zvládnete bez problémů

Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které jsou zaměřeny především na časté otázky z praxe.

autoři: Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 30. 6. 2020, 456 stran
ISBN: 978-80-7554-269-4

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 15
1. Úvod - str. 23
1.1 Úvodní slovo  - str. 23
1.2 Právní východiska zaměstnávání cizinců v ČR  - str. 24
1.2.1 Zákon o pobytu cizinců  - str. 26
1.2.2 Zákon o zaměstnanosti  - str. 27
1.2.3 Zákoník práce - str. 28
1.3 Relevantní instituce  - str. 33
1.3.1 Úřad práce ČR  - str. 33
1.3.2 Ministerstvo vnitra ČR  - str. 34
1.3.3 Policie ČR (Služba cizinecké policie)  - str. 34
1.3.4 Zastupitelské úřady ČR  - str. 35
1.3.5 Státní úřad inspekce práce a Celní správa ČR  - str. 36
1.4 Formy výkonu závislé činnosti na území ČR  - str. 37
1.4.1 Zaměstnání na území ČR  - str. 37
1.4.2 Vyslání na území ČR  - str. 38
1.4.3 Pronájem pracovní síly (agenturní zaměstnávání)  - str. 40
1.5 Krátkodobý pobyt - str. 41
2. Občané EU  - str. 44
2.1 Občan EU  - str. 44
2.2 Právní postavení občana EU v ČR  - str. 45
2.2.1 Pobyt občana EU  - str. 45
2.2.2 Výkon zaměstnání občana EU  - str. 45
2.3 Rodinný příslušník občana EU  - str. 46
2.4 Právní postavení rodinného příslušníka občana EU - str. 47
2.4.1 Pobyt rodinného příslušníka občana EU  - str. 48
2.4.2 Výkon zaměstnání rodinného příslušníka občana EU  - str. 48
2.5 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 49
2.5.1 Informační povinnost  - str. 50
2.5.2 Evidenční povinnost  - str. 52
2.5.3 Kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu  - str. 53
2.6 Povinnosti občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 54
2.7 Přechodný pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 56
2.7.1 Potvrzení o přechodném pobytu  - str. 56
2.7.2 Povolení k přechodnému pobytu  - str. 58
2.8 Trvalý pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 59
3. Občané třetích států (cizinci)  - str. 61
3.1 Základní podmínky zaměstnávání cizinců  - str. 62
3.2 Nelegální zaměstnání  - str. 64
3.2.1 Sankce  - str. 67
3.2.2 Ručení odběratelů služeb  - str. 69
3.2.3 Vysílání cizinců do ČR k poskytování služeb  - str. 70
3.3 Zaměstnávání uprchlíků  - str. 73
3.4 Obecné náležitosti dokumentů  - str. 74
3.4.1 Uznávání dokumentů v ČR  - str. 76
3.5 Zaměstnanecká karta  - str. 78
3.6 Žádost o zaměstnaneckou kartu a její náležitosti  - str. 80
3.6.1 Náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu  - str. 82
3.6.2 Nostrifikace  - str. 87
3.7 Postup při vyřízení zaměstnanecké karty  - str. 90
3.7.1 Nespolehlivý zaměstnavatel  - str. 91
3.7.2 Krok 1 – oznámení volného pracovního místa  - str. 93
3.7.3 Krok 2 – sjednání pracovních podmínek  - str. 96
3.7.4 Krok 3 – podání žádosti  - str. 97
3.7.5 Krok 4 – vyzvednutí zaměstnanecké karty  - str. 101
3.7.6 Časová osa  - str. 104
3.7.7 Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech ČR  - str. 105
3.8 Platnost a prodloužení zaměstnanecké karty  - str. 106
3.9 Změny zaměstnavatele, pracovního zařazení a zaměstnání na další pozici  - str. 109
3.10 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců  - str. 113
3.10.1 Informační povinnost  - str. 113
3.10.2 Evidenční povinnost  - str. 115
3.10.3 Další povinnosti zaměstnavatele  - str. 117
3.11 Specifika agenturního zaměstnávání cizinců  - str. 118
4. Výjimky při zaměstnávání cizinců  - str. 120
4.1 Neduální režim zaměstnanecké karty  - str. 120
4.2 Volný vstup na trh práce  - str. 121
4.2.1 Některé případy volného vstupu na trh práce  - str. 124
4.2.2 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 128
4.2.3 Prodloužení neduální zaměstnanecké karty  - str. 133
4.3 Povinnost získat povolení k zaměstnání  - str. 135
4.3.1 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 139
4.3.2 Prodloužení neduální zaměstnanecké karty  - str. 144
4.3.3 Časová osa  - str. 147
4.4 Povolení k zaměstnání  - str. 148
4.4.1 Náležitosti žádosti o povolení k zaměstnání  - str. 148
4.4.2 Postup při vyřízení povolení k zaměstnání a jeho prodlužování  - str. 149
4.4.3 Vyslání cizince do ČR  - str. 153
5. Zvláštní povolení a postupy  - str. 155
5.1 Modrá karta  - str. 156
5.1.1 Náležitosti žádosti o modrou kartu  - str. 157
5.1.2 Postup při získání modré karty  - str. 160
5.1.3 Prodloužení platnosti modré karty  - str. 164
5.1.4 Změna pracovního zařazení a zaměstnavatele  - str. 166
5.2 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 167
5.2.1 Náležitosti žádosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 169
5.2.2 Postup při získání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 172
5.2.3 Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 174
5.2.4 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU  - str. 176
5.3 Mimořádné pracovní vízum  - str. 177
5.3.1 Náležitosti žádosti o mimořádné pracovní vízum  - str. 180
5.3.2 Postup při získání mimořádného pracovního víza  - str. 181
5.4 Sezónní zaměstnanci  - str. 182
5.4.1 Náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání  - str. 183
5.4.2 Postup při získání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání  - str. 184
5.5 Zácvik  - str. 185
5.6 Vládní programy  - str. 189
5.6.1 Program Kvalifikovaný zaměstnanec  - str. 191
5.6.2 Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec - str. 193
5.6.3 Program Klíčový a vědecký personál  - str. 194
5.6.4 Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství,
potravinářství nebo lesnictví  - str. 196
6. Zaměstnávání cizinců v době pandemie  - str. 198
6.1 Opatření během nouzového stavu  - str. 198
6.2 Opatření po skončení nouzového stavu  - str. 200
7. Sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění cizinců  - str. 204
7.1 Úvod  - str. 204
7.2 Příslušnost k právním předpisům  - str. 205
7.2.1 Osoby, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 207
7.2.2 Osoby, na které se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 214
7.2.3 Osoby, na které se vztahují české právní předpisy v oblasti pojištění  - str. 219
7.2.3.1 Sociální zabezpečení podle českých právních předpisů - str. 219
7.2.3.1.1 Účast na nemocenském pojištění  - str. 219
7.2.3.1.2 Vynětí z účasti na nemocenském pojištění  - str. 222
7.2.3.2 Veřejné zdravotní pojištění podle českých právních předpisů - str. 224
7.2.3.2.1 Účast na veřejném zdravotním pojištění  - str. 224
7.2.3.2.2 Vynětí z účasti na veřejném zdravotním pojištění  - str. 226
7.3 Koordinační nařízení  - str. 227
7.3.1 Věcný rozsah Koordinačních nařízení  - str. 227
7.3.2 Základní principy Koordinačních nařízení  - str. 228
7.3.3 Definice a některá pravidla použitá v Koordinačních nařízeních  - str. 230
7.3.4 Základní pravidla pro určení, do kterého státu odvádět pojistné  - str. 237
7.3.4.1 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu  - str. 237
7.3.4.2 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu – speciální pravidla pro některé typy zaměstnanců (úředník, námořník, člen letové posádky a posádky palubních průvodčích)  - str. 239
7.3.4.3 Zaměstnání vykonávané na území více států aplikujících Koordinační nařízení pro jednoho zaměstnavatele  - str. 241
7.3.4.3.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 242
7.3.4.3.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 244
7.3.4.4 Zaměstnání vykonávané na území více států pro dva a více zaměstnavatelů se sídly
v různých státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 246
7.3.4.4.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 249
7.3.4.4.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 252
7.3.4.5 Souběžně vykonávané zaměstnání v jednom státě aplikujícím Koordinační nařízení a samostatná výdělečná činnost ve druhém státě  - str. 258
7.3.4.6 Zvláštní pravidla u specifických typů činností při souběžně vykonávané činnosti ve více státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 261
7.3.4.7 Vyslání z jiného státu aplikujícího Koordinační nařízení do ČR  - str. 263
7.3.4.7.1 Základní podmínky pro vyslání  - str. 263
7.3.4.7.2 Krátké přerušení vyslání versus nové vyslání  - str. 267
7.3.4.7.3 Kdy se o vyslání pro účely Koordinačních nařízení nejedná  - str. 268
7.3.4.8 Výjimky z pravidel Koordinačních nařízení  - str. 271
7.3.4.9 Plnění povinností zaměstnavatele v jiném státě aplikujícím Koordinační nařízení a plná moc
udělená zaměstnanci  - str. 273
7.3.4.10 Formulář A1 a oznamovací povinnost zaměstnance  - str. 274
7.3.4.11 Důsledky dočasné změny místa výkonu práce v období nouzového stavu a pandemie koronaviru SARS-CoV-2  - str. 277
7.3.4.12 Výhled  - str. 278
7.4 Bilaterální smlouvy  - str. 278
7.4.1 Bilaterální smlouvy vztahující se na sociální zabezpečení i veřejné zdravotní pojištění  - str. 283
7.4.1.1 Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 286
7.4.1.2 Smlouva mezi ČR a Srbskem o sociálním zabezpečení Smlouva mezi ČR a Černou Horou o sociálním zabezpečení  - str. 287
7.4.1.3 Smlouva mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení  - str. 288
7.4.1.4 Smlouva mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení  - str. 289
7.4.1.5 Smlouva mezi ČR a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení  - str. 291
7.4.1.6 Smlouva mezi ČR a Mongolskem o sociálním zabezpečení – v době vydání publikace pouze
v legislativním procesu!  - str. 292
7.4.1.7 Smlouva mezi ČR a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 293
7.4.1.8 Smlouva mezi ČR a Tuniskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 294
7.4.1.9 Smlouva mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 296
7.4.1.10 Smlouva mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení  - str. 297
7.4.2 Bilaterální smlouvy vztahující se jen na oblast sociálního zabezpečení (v českém kontextu)  - str. 299
7.4.2.1 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení  - str. 301
7.4.2.2 Smlouva mezi ČR a Běloruskem o sociálním zabezpečení  - str. 301
7.4.2.3 Smlouva mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení  - str. 302
7.4.2.4 Smlouva mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 303
7.4.2.5 Smlouva mezi ČR a Indickou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 304
7.4.2.6 Smlouva mezi ČR a Kanadou o sociálním zabezpečení  - str. 305
7.4.2.7 Smlouva mezi ČR a Koreou o sociálním zabezpečení  - str. 306
7.4.2.8 Smlouva mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 306
7.4.2.9 Smlouva mezi ČR a Québecem o sociálním zabezpečení  - str. 307
7.4.2.10 Smlouva mezi ČR a Ruskem o sociálním zabezpečení  - str. 308
7.4.2.11 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení  - str. 309
7.4.3 Shrnutí k bilaterálním smlouvám  - str. 310
7.5 Tuzemská úprava  - str. 313
7.5.1 Sociální zabezpečení v českém kontextu  - str. 313
7.5.1.1 Vyměřovací základ, přepočítací kurz a sazba pojistného  - str. 314
7.5.1.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 315
7.5.1.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 316
7.5.1.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 316
7.5.1.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 318
7.5.1.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 318
7.5.1.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 318
7.5.1.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 319
7.5.1.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 319
7.5.1.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 320
7.5.1.4.2.1 Zahraniční zaměstnanec jako plátce pojistného  - str. 321
7.5.1.4.2.2 Smluvní zaměstnavatel jako plátce pojistného  - str. 323
7.5.1.5 Přeplatek či nedoplatek na pojistném  - str. 325
7.5.2 Veřejné zdravotní pojištění  - str. 327
7.5.2.1 Vyměřovací základ, směnný kurz a sazba pojistného  - str. 328
7.5.2.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 331
7.5.2.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 331
7.5.2.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 332
7.5.2.2.3 Nezaopatření rodinní příslušníci zaměstnanců, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 333
7.5.2.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 334
7.5.2.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 335
7.5.2.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 335
7.5.2.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 336
7.5.2.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 337
7.5.2.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 338
7.5.2.5 Přeplatky a nedoplatky a penále  - str. 340
7.5.3 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  - str. 341
7.5.3.1 Vyměřovací základ a výše pojistného  - str. 342
7.5.3.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 342
7.5.3.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 343
7.5.3.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 343
7.5.3.5 Přeplatky a nedoplatky, zvýšení pojistného  - str. 344
8. Zdanění příjmů cizinců vykonávajících zaměstnání v ČR  - str. 345
8.1 Úvod  - str. 345
8.2 Právní rámec úpravy zdanění cizinců vykonávajících závislou činnost v ČR  - str. 347
8.2.1 Vnitrostátní právní rámec  - str. 347
8.2.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  - str. 348
8.3 Daňový rezident a nerezident, daňový domicil fyzických osob  - str. 351
8.3.1 Metodický postup při stanovení daňového domicilu cizince vykonávajícího závislou činnost v ČR  - str. 352
8.3.2 Stanovení daňového domicilu podle ZDP  - str. 354
8.3.3 Postup určení daňového domicilu podle smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 357
8.3.4 Dělený daňový domicil  - str. 362
8.3.5 Praktická doporučení pro prokazování daňového domicilu  - str. 364
8.4 Stanovení rozsahu příjmů podléhajících zdanění v ČR  - str. 364
8.4.1 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových  rezidentů  - str. 365
8.4.2 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových nerezidentů  - str. 365
8.4.2.1 Zaměstnanec – rezident nesmluvního státu  - str. 366
8.4.2.2 Zaměstnanec – rezident smluvního státu  - str. 366
8.4.2.3 Zaměstnanec v mezinárodní dopravě  - str. 367
8.5 Zamezení dvojího zdanění  - str. 369
8.5.1 Zamezení dvojího zdanění v případě smluvních států  - str. 369
8.5.2 Postup v případě nesmluvních států  - str. 372
8.5.3 Specifika zamezení dvojího zdanění u příjmů ze závislé činnosti  - str. 372
8.5.3.1 Využití metody vynětí nad rámec smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 372
8.5.3.2 Základ daně při aplikaci metod zamezení dvojího zdanění  - str. 374
8.5.4 Superhrubý základ daně a vynětí příjmů  - str. 374
8.5.5 Solidární zvýšení daně a dvojí zdanění  - str. 376
8.6 Základ daně z příjmů ze závislé činnosti a výpočet daně z příjmů  - str. 376
8.6.1 Obecně ke stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 376
8.6.2 Osvobozené příjmy a pravidlo 183 dnů u českého daňového nerezidenta  - str. 377
8.6.3 Zaměstnanecké benefity typicky poskytované v případě cizinců  - str. 384
8.6.4 Další specifika základu daně v případě cizinců - str. 391
8.6.4.1 Přepočet cizoměnných příjmů  - str. 391
8.6.4.2 Uplatnění nezapočtené zahraniční daně  - str. 392
8.6.5 Superhrubý základ daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 392
8.6.6 Uplatnění nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění  - str. 399
8.6.6.1 Nezdanitelné části základu daně  - str. 400
8.6.6.2 Slevy na dani  - str. 401
8.6.6.3 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě  - str. 402
8.6.7 Sazba daně z příjmů ze závislé činnosti a solidární zvýšení daně  - str. 403
8.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě příjmů ze závislé činnosti  - str. 404
8.8 Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob  - str. 407
8.8.1 Pojem plátce daně  - str. 407
8.8.2 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob  - str. 408
8.8.2.1 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele – plátce daně  - str. 408
8.8.2.2 Odvod záloh na daň z příjmů plátcem daně v případě, že je závislá činnost (částečně)
vykonávána v zahraničí  - str. 410
8.8.2.3 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele, který není plátcem daně  - str. 412
8.8.2.4 Souběh příjmů ze závislé činnosti od plátce daně a od osoby, která není považována za plátce daně  - str. 415
8.9 Specifika zdanění příjmů zaměstnance – cizince v jednotlivých variantách výkonu zaměstnání v ČR  - str. 416
8.9.1 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v ČR  - str. 416
8.9.1.1 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance – cizince  - str. 417
8.9.1.2 Povinnosti českého zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 417
8.9.2 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v zahraničí – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 418
8.9.2.1 Stálá provozovna  - str. 419
8.9.2.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance zahraničního zaměstnavatele – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 423
8.9.2.3 Povinnosti zahraničního zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 425
8.9.3 Zaměstnanec vykonávající práci v ČR v rámci režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 426
8.9.3.1 Zvláštní způsob zdanění v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 429
8.9.3.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance  - str. 432
8.9.3.3 Zvláštní pravidlo 60 % při stanovení základu daně z příjmů zaměstnance v rámci
mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 433
8.9.3.4 Mezinárodní pronájem právní síly a superhrubý základ daně  - str. 436
8.9.3.5 Povinnosti českého ekonomického zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů
ze závislé činnosti  - str. 438
8.9.3.6 Praktická doporučení pro ekonomického zaměstnavatele  - str. 438
8.9.3.7 Daňové důsledky z pohledu zahraničního právního zaměstnavatele  - str. 440
Příloha 1  - str. 441
Příloha 2  - str. 450

Další nabídka k tématu

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtvrté vydání publikace zohledňuje ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2022

Zákoník práce s výkladem 2022

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Pracovní právo

Pracovní právo

Jan Pichrt a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.