Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva ve vztahu k danému tématu; analyzuje minulost, současnou právní úpravu i budoucnost. Publikace se zabývá řadou mimořádně aktuálních otázek, jako je fungování Evropských rad zaměstnanců, skončení pracovního poměru zástupců zaměstnanců nebo zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciových společností. Jistě tak bude vítaným příspěvkem do akademických diskusí i pomocníkem pro právní praxi.
autoři: Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.); vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, 148 stran
ISBN: 978-80-7598-589-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodem  - str. IX
1 Nástup etatizované participace zaměstnanců  - str. 1
1.1 Úvod  - str. 1
1.1.1 Odbory dnes  - str. 2
1.1.2 Věcné, časové a místní vymezení obsahu příspěvku  - str. 3
1.2 Proces centralizace odborů  - str. 3
1.2.1 První republika  - str. 3
1.2.2 Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava  - str. 5
1.3 Funkce odborů a zásahy veřejné moci  do fungování odborů  - str. 12 1.3.1 Činnost odborů v 1. republice  - str. 12
1.3.2 Zásahy státu a okupační moci do činnosti odborů  - str. 13
1.3.3 Okupační moc a odbory  - str. 15
1.3.4 Činnost odborů za Protektorátu  - str. 17
1.4 Závěr  - str. 23
2 Evropské rady zaměstnanců v České republice  po dvaceti letech – přínosy, nedostatky, náměty - str. 24
2.1 Krátce z historie - k problémům (a jejich přetrvávajícím dozvukům) spojeným s prvotní implementací směrnice 94/45/ES do českého právního řádu.  - str. 24
2.2 Několik poznámek k současnému fungování Evropských rad zaměstnanců v ČR  - str. 27 2.3 K některým aktuálním problémům (nejen) z poslední doby  - str. 30
3 Rady zaměstnanců  - str. 37
3.1 Úvod  - str. 37 3.2 Společná i rozdílná práva a povinnosti zástupců zaměstnanců  - str. 38 3.3 Pluralita zástupců zaměstnanců  - str. 40
3.4 Pluralita rad zaměstnanců  - str. 41
3.5 Závěr  - str. 42
4 Ochrana zástupců zaměstnanců před skončením pracovního poměru  - str. 43
4.1 Úvod  - str. 43
4.2 Stávající právní úprava  - str. 43
4.3 Osobní působnost omezení – druhy zástupců zaměstnanců  - str. 45
4.4 Osobní působnost omezení – druhy orgánů odborové organizace  - str. 47
4.5 Věcná působnost omezení – výpovědní důvody  - str. 49
4.6 Závěr  - str. 52
5 Neplatnost odborové organizace  - str. 54
5.1 Úvod  - str. 54
5.2 Pseudo-odborová organizace  - str. 55
5.3 Odborová organizace  - str. 55
5.3.1 Pojem  - str. 56
5.3.2 Materiální znak odborové organizace  - str. 57
5.3.3 Formální znak  - str. 59
5.4 Obrana  - str. 61
5.5 Závěr  - str. 63
6 K sídlu a k veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 64 6.1 Právní úprava odborového sdružování a (nejen) její problematické aspekty  - str. 66 6.2 K sídlu odborové organizace a k obecné prospěšnosti odborové organizace  - str. 68 6.2.1 K sídlu odborové organizace  - str. 70
6.2.2 K veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 74
6.3 Závěr  - str. 77
7 Zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům neúčastnícím se stávky odbory  - str. 80
7.1 Úvod  - str. 80
7.2 Stávka jako prostředek ochrany hospodářských a sociálních  zájmů  - str. 81 7.3 Loajalita člena odborové organizace a jejího orgánu a loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli, který je rovněž členem jejího kontrolního orgánu ........................................82 7.4 Vyzývání odbory k zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům,  kteří se nechtějí účastnit stávky  - str. 83
7.5 Zabavení nástrojů odbory a odpovědnost  za způsobenou újmu  - str. 85
7.6 Závěr  - str. 87
8 Zastoupení zaměstnanců v civilních i silových složkách státu  - str. 88
8.1 Úvod  - str. 88
8.2 Postavení služebních vztahů v právním řádu  - str. 88 8.3 Zastoupení zaměstnanců v civilních složkách státu  - str. 91
8.4 Zastoupení zaměstnanců v silových složkách státu  - str. 97 8.4.1 Zastoupení příslušníků bezpečnostních sborů  - str. 97
8.4.2 Zastoupení vojáků z povolání  - str. 100
9 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové  společnosti ve Velké Británii a České republice  - str. 104
9.1 Úvod  - str. 104
9.2 Formy zaměstnanecké participace  - str. 104
9.3 Pozitiva a negativa zaměstnanecké participace  - str. 105 9.4 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové společnosti  ve Velké Británii a České republice  - str. 107
9.4.1 Úvod  - str. 107
9.4.2 Velká Británie  - str. 108
9.4.3 Česká republika  - str. 111
9.5 Závěr  - str. 112
10 Kolektivní participativní modely v oblasti sportu  - str. 114
10.1 Úvod  - str. 114 10.2 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v České republice  - str. 116 10.3 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v zahraničí a v rámci mezinárodních sportovních  asociací  - str. 122
10.4 Shrnutí a perspektivy  - str. 132

Další nabídka k tématu

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák -

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ...

Cena: 605 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.