Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva ve vztahu k danému tématu; analyzuje minulost, současnou právní úpravu i budoucnost. Publikace se zabývá řadou mimořádně aktuálních otázek, jako je fungování Evropských rad zaměstnanců, skončení pracovního poměru zástupců zaměstnanců nebo zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciových společností. Jistě tak bude vítaným příspěvkem do akademických diskusí i pomocníkem pro právní praxi.
autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, 148 stran
ISBN: 978-80-7598-589-7

Cena: 249 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodem  - str. IX
1 Nástup etatizované participace zaměstnanců  - str. 1
1.1 Úvod  - str. 1
1.1.1 Odbory dnes  - str. 2
1.1.2 Věcné, časové a místní vymezení obsahu příspěvku  - str. 3
1.2 Proces centralizace odborů  - str. 3
1.2.1 První republika  - str. 3
1.2.2 Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava  - str. 5
1.3 Funkce odborů a zásahy veřejné moci  do fungování odborů  - str. 12 1.3.1 Činnost odborů v 1. republice  - str. 12
1.3.2 Zásahy státu a okupační moci do činnosti odborů  - str. 13
1.3.3 Okupační moc a odbory  - str. 15
1.3.4 Činnost odborů za Protektorátu  - str. 17
1.4 Závěr  - str. 23
2 Evropské rady zaměstnanců v České republice  po dvaceti letech – přínosy, nedostatky, náměty - str. 24
2.1 Krátce z historie - k problémům (a jejich přetrvávajícím dozvukům) spojeným s prvotní implementací směrnice 94/45/ES do českého právního řádu.  - str. 24
2.2 Několik poznámek k současnému fungování Evropských rad zaměstnanců v ČR  - str. 27 2.3 K některým aktuálním problémům (nejen) z poslední doby  - str. 30
3 Rady zaměstnanců  - str. 37
3.1 Úvod  - str. 37 3.2 Společná i rozdílná práva a povinnosti zástupců zaměstnanců  - str. 38 3.3 Pluralita zástupců zaměstnanců  - str. 40
3.4 Pluralita rad zaměstnanců  - str. 41
3.5 Závěr  - str. 42
4 Ochrana zástupců zaměstnanců před skončením pracovního poměru  - str. 43
4.1 Úvod  - str. 43
4.2 Stávající právní úprava  - str. 43
4.3 Osobní působnost omezení – druhy zástupců zaměstnanců  - str. 45
4.4 Osobní působnost omezení – druhy orgánů odborové organizace  - str. 47
4.5 Věcná působnost omezení – výpovědní důvody  - str. 49
4.6 Závěr  - str. 52
5 Neplatnost odborové organizace  - str. 54
5.1 Úvod  - str. 54
5.2 Pseudo-odborová organizace  - str. 55
5.3 Odborová organizace  - str. 55
5.3.1 Pojem  - str. 56
5.3.2 Materiální znak odborové organizace  - str. 57
5.3.3 Formální znak  - str. 59
5.4 Obrana  - str. 61
5.5 Závěr  - str. 63
6 K sídlu a k veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 64 6.1 Právní úprava odborového sdružování a (nejen) její problematické aspekty  - str. 66 6.2 K sídlu odborové organizace a k obecné prospěšnosti odborové organizace  - str. 68 6.2.1 K sídlu odborové organizace  - str. 70
6.2.2 K veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 74
6.3 Závěr  - str. 77
7 Zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům neúčastnícím se stávky odbory  - str. 80
7.1 Úvod  - str. 80
7.2 Stávka jako prostředek ochrany hospodářských a sociálních  zájmů  - str. 81 7.3 Loajalita člena odborové organizace a jejího orgánu a loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli, který je rovněž členem jejího kontrolního orgánu ........................................82 7.4 Vyzývání odbory k zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům,  kteří se nechtějí účastnit stávky  - str. 83
7.5 Zabavení nástrojů odbory a odpovědnost  za způsobenou újmu  - str. 85
7.6 Závěr  - str. 87
8 Zastoupení zaměstnanců v civilních i silových složkách státu  - str. 88
8.1 Úvod  - str. 88
8.2 Postavení služebních vztahů v právním řádu  - str. 88 8.3 Zastoupení zaměstnanců v civilních složkách státu  - str. 91
8.4 Zastoupení zaměstnanců v silových složkách státu  - str. 97 8.4.1 Zastoupení příslušníků bezpečnostních sborů  - str. 97
8.4.2 Zastoupení vojáků z povolání  - str. 100
9 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové  společnosti ve Velké Británii a České republice  - str. 104
9.1 Úvod  - str. 104
9.2 Formy zaměstnanecké participace  - str. 104
9.3 Pozitiva a negativa zaměstnanecké participace  - str. 105 9.4 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové společnosti  ve Velké Británii a České republice  - str. 107
9.4.1 Úvod  - str. 107
9.4.2 Velká Británie  - str. 108
9.4.3 Česká republika  - str. 111
9.5 Závěr  - str. 112
10 Kolektivní participativní modely v oblasti sportu  - str. 114
10.1 Úvod  - str. 114 10.2 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v České republice  - str. 116 10.3 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v zahraničí a v rámci mezinárodních sportovních  asociací  - str. 122
10.4 Shrnutí a perspektivy  - str. 132

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabude účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která mění všechny části zákona, od jeho obecných ustanovení, přes právní úpravu všech druhů obchodních společností až po družstva. Více než 600 změn mění řadu dosavadních pravidel, z nichž některá se ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva. Najdete zde zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem, dále zákony o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Lucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a ...

Cena: 1 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.