Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva ve vztahu k danému tématu; analyzuje minulost, současnou právní úpravu i budoucnost. Publikace se zabývá řadou mimořádně aktuálních otázek, jako je fungování Evropských rad zaměstnanců, skončení pracovního poměru zástupců zaměstnanců nebo zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciových společností. Jistě tak bude vítaným příspěvkem do akademických diskusí i pomocníkem pro právní praxi.
autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, 148 stran
ISBN: 978-80-7598-589-7

Cena: 249 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodem  - str. IX
1 Nástup etatizované participace zaměstnanců  - str. 1
1.1 Úvod  - str. 1
1.1.1 Odbory dnes  - str. 2
1.1.2 Věcné, časové a místní vymezení obsahu příspěvku  - str. 3
1.2 Proces centralizace odborů  - str. 3
1.2.1 První republika  - str. 3
1.2.2 Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava  - str. 5
1.3 Funkce odborů a zásahy veřejné moci  do fungování odborů  - str. 12 1.3.1 Činnost odborů v 1. republice  - str. 12
1.3.2 Zásahy státu a okupační moci do činnosti odborů  - str. 13
1.3.3 Okupační moc a odbory  - str. 15
1.3.4 Činnost odborů za Protektorátu  - str. 17
1.4 Závěr  - str. 23
2 Evropské rady zaměstnanců v České republice  po dvaceti letech – přínosy, nedostatky, náměty - str. 24
2.1 Krátce z historie - k problémům (a jejich přetrvávajícím dozvukům) spojeným s prvotní implementací směrnice 94/45/ES do českého právního řádu.  - str. 24
2.2 Několik poznámek k současnému fungování Evropských rad zaměstnanců v ČR  - str. 27 2.3 K některým aktuálním problémům (nejen) z poslední doby  - str. 30
3 Rady zaměstnanců  - str. 37
3.1 Úvod  - str. 37 3.2 Společná i rozdílná práva a povinnosti zástupců zaměstnanců  - str. 38 3.3 Pluralita zástupců zaměstnanců  - str. 40
3.4 Pluralita rad zaměstnanců  - str. 41
3.5 Závěr  - str. 42
4 Ochrana zástupců zaměstnanců před skončením pracovního poměru  - str. 43
4.1 Úvod  - str. 43
4.2 Stávající právní úprava  - str. 43
4.3 Osobní působnost omezení – druhy zástupců zaměstnanců  - str. 45
4.4 Osobní působnost omezení – druhy orgánů odborové organizace  - str. 47
4.5 Věcná působnost omezení – výpovědní důvody  - str. 49
4.6 Závěr  - str. 52
5 Neplatnost odborové organizace  - str. 54
5.1 Úvod  - str. 54
5.2 Pseudo-odborová organizace  - str. 55
5.3 Odborová organizace  - str. 55
5.3.1 Pojem  - str. 56
5.3.2 Materiální znak odborové organizace  - str. 57
5.3.3 Formální znak  - str. 59
5.4 Obrana  - str. 61
5.5 Závěr  - str. 63
6 K sídlu a k veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 64 6.1 Právní úprava odborového sdružování a (nejen) její problematické aspekty  - str. 66 6.2 K sídlu odborové organizace a k obecné prospěšnosti odborové organizace  - str. 68 6.2.1 K sídlu odborové organizace  - str. 70
6.2.2 K veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 74
6.3 Závěr  - str. 77
7 Zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům neúčastnícím se stávky odbory  - str. 80
7.1 Úvod  - str. 80
7.2 Stávka jako prostředek ochrany hospodářských a sociálních  zájmů  - str. 81 7.3 Loajalita člena odborové organizace a jejího orgánu a loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli, který je rovněž členem jejího kontrolního orgánu ........................................82 7.4 Vyzývání odbory k zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům,  kteří se nechtějí účastnit stávky  - str. 83
7.5 Zabavení nástrojů odbory a odpovědnost  za způsobenou újmu  - str. 85
7.6 Závěr  - str. 87
8 Zastoupení zaměstnanců v civilních i silových složkách státu  - str. 88
8.1 Úvod  - str. 88
8.2 Postavení služebních vztahů v právním řádu  - str. 88 8.3 Zastoupení zaměstnanců v civilních složkách státu  - str. 91
8.4 Zastoupení zaměstnanců v silových složkách státu  - str. 97 8.4.1 Zastoupení příslušníků bezpečnostních sborů  - str. 97
8.4.2 Zastoupení vojáků z povolání  - str. 100
9 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové  společnosti ve Velké Británii a České republice  - str. 104
9.1 Úvod  - str. 104
9.2 Formy zaměstnanecké participace  - str. 104
9.3 Pozitiva a negativa zaměstnanecké participace  - str. 105 9.4 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové společnosti  ve Velké Británii a České republice  - str. 107
9.4.1 Úvod  - str. 107
9.4.2 Velká Británie  - str. 108
9.4.3 Česká republika  - str. 111
9.5 Závěr  - str. 112
10 Kolektivní participativní modely v oblasti sportu  - str. 114
10.1 Úvod  - str. 114 10.2 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v České republice  - str. 116 10.3 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v zahraničí a v rámci mezinárodních sportovních  asociací  - str. 122
10.4 Shrnutí a perspektivy  - str. 132

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

Sagit, a. s.

Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020. Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od 1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem 57 změn a doplnění; v této souvislosti byl aktualizován také věcný rejstřík. Publikace obsahuje aktuální soubor dalších předpisů ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.