Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva ve vztahu k danému tématu; analyzuje minulost, současnou právní úpravu i budoucnost. Publikace se zabývá řadou mimořádně aktuálních otázek, jako je fungování Evropských rad zaměstnanců, skončení pracovního poměru zástupců zaměstnanců nebo zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciových společností. Jistě tak bude vítaným příspěvkem do akademických diskusí i pomocníkem pro právní praxi.
autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, 148 stran
ISBN: 978-80-7598-589-7

Cena: 249 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodem  - str. IX
1 Nástup etatizované participace zaměstnanců  - str. 1
1.1 Úvod  - str. 1
1.1.1 Odbory dnes  - str. 2
1.1.2 Věcné, časové a místní vymezení obsahu příspěvku  - str. 3
1.2 Proces centralizace odborů  - str. 3
1.2.1 První republika  - str. 3
1.2.2 Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava  - str. 5
1.3 Funkce odborů a zásahy veřejné moci  do fungování odborů  - str. 12 1.3.1 Činnost odborů v 1. republice  - str. 12
1.3.2 Zásahy státu a okupační moci do činnosti odborů  - str. 13
1.3.3 Okupační moc a odbory  - str. 15
1.3.4 Činnost odborů za Protektorátu  - str. 17
1.4 Závěr  - str. 23
2 Evropské rady zaměstnanců v České republice  po dvaceti letech – přínosy, nedostatky, náměty - str. 24
2.1 Krátce z historie - k problémům (a jejich přetrvávajícím dozvukům) spojeným s prvotní implementací směrnice 94/45/ES do českého právního řádu.  - str. 24
2.2 Několik poznámek k současnému fungování Evropských rad zaměstnanců v ČR  - str. 27 2.3 K některým aktuálním problémům (nejen) z poslední doby  - str. 30
3 Rady zaměstnanců  - str. 37
3.1 Úvod  - str. 37 3.2 Společná i rozdílná práva a povinnosti zástupců zaměstnanců  - str. 38 3.3 Pluralita zástupců zaměstnanců  - str. 40
3.4 Pluralita rad zaměstnanců  - str. 41
3.5 Závěr  - str. 42
4 Ochrana zástupců zaměstnanců před skončením pracovního poměru  - str. 43
4.1 Úvod  - str. 43
4.2 Stávající právní úprava  - str. 43
4.3 Osobní působnost omezení – druhy zástupců zaměstnanců  - str. 45
4.4 Osobní působnost omezení – druhy orgánů odborové organizace  - str. 47
4.5 Věcná působnost omezení – výpovědní důvody  - str. 49
4.6 Závěr  - str. 52
5 Neplatnost odborové organizace  - str. 54
5.1 Úvod  - str. 54
5.2 Pseudo-odborová organizace  - str. 55
5.3 Odborová organizace  - str. 55
5.3.1 Pojem  - str. 56
5.3.2 Materiální znak odborové organizace  - str. 57
5.3.3 Formální znak  - str. 59
5.4 Obrana  - str. 61
5.5 Závěr  - str. 63
6 K sídlu a k veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 64 6.1 Právní úprava odborového sdružování a (nejen) její problematické aspekty  - str. 66 6.2 K sídlu odborové organizace a k obecné prospěšnosti odborové organizace  - str. 68 6.2.1 K sídlu odborové organizace  - str. 70
6.2.2 K veřejné prospěšnosti odborové organizace  - str. 74
6.3 Závěr  - str. 77
7 Zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům neúčastnícím se stávky odbory  - str. 80
7.1 Úvod  - str. 80
7.2 Stávka jako prostředek ochrany hospodářských a sociálních  zájmů  - str. 81 7.3 Loajalita člena odborové organizace a jejího orgánu a loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli, který je rovněž členem jejího kontrolního orgánu ........................................82 7.4 Vyzývání odbory k zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům,  kteří se nechtějí účastnit stávky  - str. 83
7.5 Zabavení nástrojů odbory a odpovědnost  za způsobenou újmu  - str. 85
7.6 Závěr  - str. 87
8 Zastoupení zaměstnanců v civilních i silových složkách státu  - str. 88
8.1 Úvod  - str. 88
8.2 Postavení služebních vztahů v právním řádu  - str. 88 8.3 Zastoupení zaměstnanců v civilních složkách státu  - str. 91
8.4 Zastoupení zaměstnanců v silových složkách státu  - str. 97 8.4.1 Zastoupení příslušníků bezpečnostních sborů  - str. 97
8.4.2 Zastoupení vojáků z povolání  - str. 100
9 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové  společnosti ve Velké Británii a České republice  - str. 104
9.1 Úvod  - str. 104
9.2 Formy zaměstnanecké participace  - str. 104
9.3 Pozitiva a negativa zaměstnanecké participace  - str. 105 9.4 Zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciové společnosti  ve Velké Británii a České republice  - str. 107
9.4.1 Úvod  - str. 107
9.4.2 Velká Británie  - str. 108
9.4.3 Česká republika  - str. 111
9.5 Závěr  - str. 112
10 Kolektivní participativní modely v oblasti sportu  - str. 114
10.1 Úvod  - str. 114 10.2 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v České republice  - str. 116 10.3 Povaha současného zastoupení sportovců při organizaci sportovní činnosti v zahraničí a v rámci mezinárodních sportovních  asociací  - str. 122
10.4 Shrnutí a perspektivy  - str. 132

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. ...

Cena: 3 700 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.