Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z příjmu zaměstnance, daně z příjmu zaměstnavatele a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Srozumitelné srovnání jednotlivých benefitů
Publikace obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých benefitů (poměru nákladů zaměstnavatele oproti efektu u zaměstnance v důsledku povinných odvodů – daní a pojistného) a případná daňová úskalí. Zohledněn je i pohled z hlediska možnosti odpočtu DPH. Vše s odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, popř. na závěry Koordinačních výborů a Pokynů GFŘ, kde je vyjádřen názor Finanční správy.

Podrobněji k obsahu publikace
V případě nejednotnosti výkladu jsou uvedeny i odlišné názory. Publikace se nevyhýbá ani méně častým problémům – např. odchylkám při poskytování benefitů členům orgánů a pracovníkům na dohody či zaměstnancům obchodního partnera nebo benefitu v podobě nadlimitního odškodnění pracovního úrazu a dalších.
autor: RNDr. Petr Beránek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, 136 stran
ISBN: 978-80-7554-342-4

Cena: 369 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
1. Zdroje pro benefity - str. 7
1.1 Zaúčtování na vrub nákladů - str. 7
1.2 Úhrada z povinně tvořených fondů - str. 8
1.3 Úhrada z dobrovolně tvořených fondů, resp. ze zisku po zdanění - str. 10
1.4 Cafeterie - str. 11
2. Daňové důsledky poskytnutí benefitu - str. 12
2.1 Daňová uznatelnost u zaměstnavatele - str. 12
2.2 Osvobození od daně z příjmu zaměstnance - str. 15
2.3 Ocenění benefitu - str. 20
2.4 Nepeněžní forma poskytnutí benefitu - str. 22
3. Kategorie daňové výhodnosti - str. 25
3.1 Nejvýhodnější benefity (123 %) - str. 27
3.2 Výhodné benefity (100 %) - str. 28
3.3 Neutrální benefity (68 %) - str. 30
3.4 Nevýhodné benefity (58 %) - str. 31
3.5 Benefity, jejichž výhodnost je nutno posuzovat v individuálním případě - str. 32
4. Jednotlivé typy benefitů - str. 34
4.1 Potraviny a nápoje - str. 36
4.1.1 Pitná voda a ochranné nápoje - str. 37
4.1.2 Nealkoholické nápoje na pracovišti - str. 39
4.1.3 Stravenky a stravenkový paušál - str. 40
4.1.4 Závodní stravování - str. 47
4.1.5 Stravné, jídlo a pití na pracovních cestách - str. 49
4.1.6 Jídlo a pití mimo pracoviště - str. 51
4.1.7 Alkoholické nápoje - str. 51
4.2 Ubytování a doprava - str. 52
4.2.1 Přechodné ubytování v blízkosti pracoviště - str. 52
4.2.2 Trvalé ubytování - str. 54
4.2.3 Ubytování a doprava na pracovní cestě - str. 55
4.2.4 Doprava z domova do práce - str. 56
4.2.5 Mimořádné cesty na pracoviště - str. 59
4.2.6 Poskytnutí časových jízdenek na dopravu - str. 60
4.3 Poskytnutí vozidla - str. 62
4.3.1 Referentská vozidla - str. 63
4.3.2 Vypůjčení vozidla - str. 66
4.3.3 Poskytnutí vozidla za úplatu - str. 66
4.3.4 Poskytnutí vozidla při pohotovosti - str. 67
4.4 Sport, kultura a rekreace - str. 68
4.4.1 Sportovní služby a materiál - str. 68
4.4.2 Kulturní služby a knihy - str. 71
4.4.3 Rekreace - str. 73
4.5 Pojištění - str. 75
4.5.1 Penzijní připojištění a životní pojištění - str. 75
4.5.2 Pojištění odpovědnosti - str. 79
4.5.3 Jiná pojištění - str. 80
4.6 Vzdělání a předškolní zařízení - str. 81
4.6.1 Vzdělání potřebné k výkonu zaměstnání - str. 81
4.6.2 Rekvalifikace - str. 83
4.6.3 Ostatní vzdělávání - str. 84
4.6.4 Předškolní péče o děti zaměstnanců - str. 85
4.7 Zdravotní a obdobné služby a zboží - str. 87
4.7.1 Zdravotní služby a související zboží - str. 87
4.7.2 Masáže a dentální hygiena - str. 90
4.8 Dary a další bezúplatná plnění - str. 91
4.8.1 Drobné dary k významným příležitostem - str. 93
4.8.2 Dary při živelních pohromách - str. 95
4.8.3 Darování bytu - str. 96
4.8.4 Poskytnutí vlastních výrobků a služeb - str. 97
4.8.5 Zaměstnanecké akcie - str. 98
4.8.6 Virtuální aktiva (tokeny) - str. 99
4.8.7 Kryptoměny - str. 100
4.8.8 Výpůjčky, zápůjčky a pronájmy - str. 101
4.8.9 Bezúročné a nízkoúročené zápůjčky finančních prostředků - str. 103
4.9 Pracovní podmínky nad rámec zákoníku práce - str. 104
4.9.1 Pracovní a firemní oblečení - str. 105
4.9.2 Další dovolená, sick day - str. 107
4.9.3 Vyšší odstupné při ukončení pracovního poměru - str. 107

Další nabídka k tématu

Daňové zákony -  aktualizované vydání červen 2022

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2022

Meritum - Daň z příjmů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2022

Daňová evidence podnikatelů 2022

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2021 i 2022. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2022. Podrobněji ke ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2022

Daňové a nedaňové náklady 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.