Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z příjmu zaměstnance, daně z příjmu zaměstnavatele a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Srozumitelné srovnání jednotlivých benefitů
Publikace obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých benefitů (poměru nákladů zaměstnavatele oproti efektu u zaměstnance v důsledku povinných odvodů – daní a pojistného) a případná daňová úskalí. Zohledněn je i pohled z hlediska možnosti odpočtu DPH. Vše s odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, popř. na závěry Koordinačních výborů a Pokynů GFŘ, kde je vyjádřen názor Finanční správy.

Podrobněji k obsahu publikace
V případě nejednotnosti výkladu jsou uvedeny i odlišné názory. Publikace se nevyhýbá ani méně častým problémům – např. odchylkám při poskytování benefitů členům orgánů a pracovníkům na dohody či zaměstnancům obchodního partnera nebo benefitu v podobě nadlimitního odškodnění pracovního úrazu a dalších.

autor: RNDr. Petr Beránek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, 136 stran
ISBN: 978-80-7554-342-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 6
1. Zdroje pro benefity - str. 7
1.1 Zaúčtování na vrub nákladů - str. 7
1.2 Úhrada z povinně tvořených fondů - str. 8
1.3 Úhrada z dobrovolně tvořených fondů, resp. ze zisku po zdanění - str. 10
1.4 Cafeterie - str. 11
2. Daňové důsledky poskytnutí benefitu - str. 12
2.1 Daňová uznatelnost u zaměstnavatele - str. 12
2.2 Osvobození od daně z příjmu zaměstnance - str. 15
2.3 Ocenění benefitu - str. 20
2.4 Nepeněžní forma poskytnutí benefitu - str. 22
3. Kategorie daňové výhodnosti - str. 25
3.1 Nejvýhodnější benefity (123 %) - str. 27
3.2 Výhodné benefity (100 %) - str. 28
3.3 Neutrální benefity (68 %) - str. 30
3.4 Nevýhodné benefity (58 %) - str. 31
3.5 Benefity, jejichž výhodnost je nutno posuzovat v individuálním případě - str. 32
4. Jednotlivé typy benefitů - str. 34
4.1 Potraviny a nápoje - str. 36
4.1.1 Pitná voda a ochranné nápoje - str. 37
4.1.2 Nealkoholické nápoje na pracovišti - str. 39
4.1.3 Stravenky a stravenkový paušál - str. 40
4.1.4 Závodní stravování - str. 47
4.1.5 Stravné, jídlo a pití na pracovních cestách - str. 49
4.1.6 Jídlo a pití mimo pracoviště - str. 51
4.1.7 Alkoholické nápoje - str. 51
4.2 Ubytování a doprava - str. 52
4.2.1 Přechodné ubytování v blízkosti pracoviště - str. 52
4.2.2 Trvalé ubytování - str. 54
4.2.3 Ubytování a doprava na pracovní cestě - str. 55
4.2.4 Doprava z domova do práce - str. 56
4.2.5 Mimořádné cesty na pracoviště - str. 59
4.2.6 Poskytnutí časových jízdenek na dopravu - str. 60
4.3 Poskytnutí vozidla - str. 62
4.3.1 Referentská vozidla - str. 63
4.3.2 Vypůjčení vozidla - str. 66
4.3.3 Poskytnutí vozidla za úplatu - str. 66
4.3.4 Poskytnutí vozidla při pohotovosti - str. 67
4.4 Sport, kultura a rekreace - str. 68
4.4.1 Sportovní služby a materiál - str. 68
4.4.2 Kulturní služby a knihy - str. 71
4.4.3 Rekreace - str. 73
4.5 Pojištění - str. 75
4.5.1 Penzijní připojištění a životní pojištění - str. 75
4.5.2 Pojištění odpovědnosti - str. 79
4.5.3 Jiná pojištění - str. 80
4.6 Vzdělání a předškolní zařízení - str. 81
4.6.1 Vzdělání potřebné k výkonu zaměstnání - str. 81
4.6.2 Rekvalifikace - str. 83
4.6.3 Ostatní vzdělávání - str. 84
4.6.4 Předškolní péče o děti zaměstnanců - str. 85
4.7 Zdravotní a obdobné služby a zboží - str. 87
4.7.1 Zdravotní služby a související zboží - str. 87
4.7.2 Masáže a dentální hygiena - str. 90
4.8 Dary a další bezúplatná plnění - str. 91
4.8.1 Drobné dary k významným příležitostem - str. 93
4.8.2 Dary při živelních pohromách - str. 95
4.8.3 Darování bytu - str. 96
4.8.4 Poskytnutí vlastních výrobků a služeb - str. 97
4.8.5 Zaměstnanecké akcie - str. 98
4.8.6 Virtuální aktiva (tokeny) - str. 99
4.8.7 Kryptoměny - str. 100
4.8.8 Výpůjčky, zápůjčky a pronájmy - str. 101
4.8.9 Bezúročné a nízkoúročené zápůjčky finančních prostředků - str. 103
4.9 Pracovní podmínky nad rámec zákoníku práce - str. 104
4.9.1 Pracovní a firemní oblečení - str. 105
4.9.2 Další dovolená, sick day - str. 107
4.9.3 Vyšší odstupné při ukončení pracovního poměru - str. 107

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.