Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

NOVINKA
Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z příjmu zaměstnance, daně z příjmu zaměstnavatele a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Srozumitelné srovnání jednotlivých benefitů
Publikace obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých benefitů (poměru nákladů zaměstnavatele oproti efektu u zaměstnance v důsledku povinných odvodů – daní a pojistného) a případná daňová úskalí. Zohledněn je i pohled z hlediska možnosti odpočtu DPH. Vše s odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, popř. na závěry Koordinačních výborů a Pokynů GFŘ, kde je vyjádřen názor Finanční správy.

Podrobněji k obsahu publikace
V případě nejednotnosti výkladu jsou uvedeny i odlišné názory. Publikace se nevyhýbá ani méně častým problémům – např. odchylkám při poskytování benefitů členům orgánů a pracovníkům na dohody či zaměstnancům obchodního partnera nebo benefitu v podobě nadlimitního odškodnění pracovního úrazu a dalších.
autor: RNDr. Petr Beránek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, 136 stran
ISBN: 978-80-7554-342-4

Cena: 369 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
1. Zdroje pro benefity - str. 7
1.1 Zaúčtování na vrub nákladů - str. 7
1.2 Úhrada z povinně tvořených fondů - str. 8
1.3 Úhrada z dobrovolně tvořených fondů, resp. ze zisku po zdanění - str. 10
1.4 Cafeterie - str. 11
2. Daňové důsledky poskytnutí benefitu - str. 12
2.1 Daňová uznatelnost u zaměstnavatele - str. 12
2.2 Osvobození od daně z příjmu zaměstnance - str. 15
2.3 Ocenění benefitu - str. 20
2.4 Nepeněžní forma poskytnutí benefitu - str. 22
3. Kategorie daňové výhodnosti - str. 25
3.1 Nejvýhodnější benefity (123 %) - str. 27
3.2 Výhodné benefity (100 %) - str. 28
3.3 Neutrální benefity (68 %) - str. 30
3.4 Nevýhodné benefity (58 %) - str. 31
3.5 Benefity, jejichž výhodnost je nutno posuzovat v individuálním případě - str. 32
4. Jednotlivé typy benefitů - str. 34
4.1 Potraviny a nápoje - str. 36
4.1.1 Pitná voda a ochranné nápoje - str. 37
4.1.2 Nealkoholické nápoje na pracovišti - str. 39
4.1.3 Stravenky a stravenkový paušál - str. 40
4.1.4 Závodní stravování - str. 47
4.1.5 Stravné, jídlo a pití na pracovních cestách - str. 49
4.1.6 Jídlo a pití mimo pracoviště - str. 51
4.1.7 Alkoholické nápoje - str. 51
4.2 Ubytování a doprava - str. 52
4.2.1 Přechodné ubytování v blízkosti pracoviště - str. 52
4.2.2 Trvalé ubytování - str. 54
4.2.3 Ubytování a doprava na pracovní cestě - str. 55
4.2.4 Doprava z domova do práce - str. 56
4.2.5 Mimořádné cesty na pracoviště - str. 59
4.2.6 Poskytnutí časových jízdenek na dopravu - str. 60
4.3 Poskytnutí vozidla - str. 62
4.3.1 Referentská vozidla - str. 63
4.3.2 Vypůjčení vozidla - str. 66
4.3.3 Poskytnutí vozidla za úplatu - str. 66
4.3.4 Poskytnutí vozidla při pohotovosti - str. 67
4.4 Sport, kultura a rekreace - str. 68
4.4.1 Sportovní služby a materiál - str. 68
4.4.2 Kulturní služby a knihy - str. 71
4.4.3 Rekreace - str. 73
4.5 Pojištění - str. 75
4.5.1 Penzijní připojištění a životní pojištění - str. 75
4.5.2 Pojištění odpovědnosti - str. 79
4.5.3 Jiná pojištění - str. 80
4.6 Vzdělání a předškolní zařízení - str. 81
4.6.1 Vzdělání potřebné k výkonu zaměstnání - str. 81
4.6.2 Rekvalifikace - str. 83
4.6.3 Ostatní vzdělávání - str. 84
4.6.4 Předškolní péče o děti zaměstnanců - str. 85
4.7 Zdravotní a obdobné služby a zboží - str. 87
4.7.1 Zdravotní služby a související zboží - str. 87
4.7.2 Masáže a dentální hygiena - str. 90
4.8 Dary a další bezúplatná plnění - str. 91
4.8.1 Drobné dary k významným příležitostem - str. 93
4.8.2 Dary při živelních pohromách - str. 95
4.8.3 Darování bytu - str. 96
4.8.4 Poskytnutí vlastních výrobků a služeb - str. 97
4.8.5 Zaměstnanecké akcie - str. 98
4.8.6 Virtuální aktiva (tokeny) - str. 99
4.8.7 Kryptoměny - str. 100
4.8.8 Výpůjčky, zápůjčky a pronájmy - str. 101
4.8.9 Bezúročné a nízkoúročené zápůjčky finančních prostředků - str. 103
4.9 Pracovní podmínky nad rámec zákoníku práce - str. 104
4.9.1 Pracovní a firemní oblečení - str. 105
4.9.2 Další dovolená, sick day - str. 107
4.9.3 Vyšší odstupné při ukončení pracovního poměru - str. 107

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2022

Daňové a nedaňové náklady 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2022

Zcela legální daňové triky 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 6. vydání

Cizinci a daně, 6. vydání

Magaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, ...

Cena: 675 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer, a. s.

V dnešním globalizovaném světě si zaměstnavatelé již nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly být pro zaměstnávání pracovníků překážkou, a proto stále častěji řešíme ...

Cena: 548 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením ...

Cena: 570 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021. Zapracovány všechny aktuální změny Publikace reaguje na všechny ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, výrazně přepracované a doplněné vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje na řešení různých situací při uplatnění daně z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2021 na základě přijatých legislativních opatření. Vybrána jsou nejčastěji diskutovaná témata, u ...

Cena: 625 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.