Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 při činnosti manažera firmy. Zaměřujeme se na současnou preferenci zdravotních benefitů a na využívání práce z domova (home office). Samostatné kapitoly jsou dále věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček, poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnancům, poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad. Kniha řeší také poskytování volnočasových benefitů formou příspěvků na kulturu, sport a rekreaci.

autor: Ivan Macháček; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 10. 2021, 272 stran
ISBN: 978-80-7676-193-3

Cena: 495 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů - str. IX
Úvod - str. X
1 Význam zaměstnaneckých benefitů - str. 1
2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů podle právních předpisů  - str. 5
2.1 Poskytování zaměstnaneckých výhod z hlediska ZDP - str. 7
2.2 Zaměstnanecké benefity z hlediska ZDP - str. 7
2.2.1 Daňový režim zaměstnaneckých výhod na straně zaměstnance - str. 7
2.2.2 Daňový režim zaměstnaneckých výhod na straně zaměstnavatele - str. 10
2.3 Zaměstnanecké benefity z hlediska pojistných zákonů - str. 13
2.4 Porovnání výhodnosti benefitu oproti zvýšení mzdy - str. 14
2.5 Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda - str. 16
3 Zdanění zaměstnanců - str. 19
3.1 Zrušení tzv. superhrubé mzdy - str. 19
3.2 Zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob - str. 19
3.3 Slevy na dani z příjmů u fyzické osob - str. 23
3.4 Postup u zaměstnance, který učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani - str. 34
3.5 Postup u zaměstnance. který neučinil u zaměstnavatele prohlášení k dani - str. 36
3.6 Maximální vyměřovací základ a pojistné na sociální pojištění - str. 39
4 Poskytování stravování zaměstnancům - str. 41
4.1 Zásady stravování obsažené v ZDP - str. 41
4.2 Daňové řešení stravování u zaměstnance - str. 42
4.3 Daňové řešení poskytnutého příspěvku na stravování u zaměstnavatele - str. 43
4.4 Stravování a stravné při pracovní cestě  - str. 51
4.5 Specifika stravování v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích - str. 52
4.6 Specifika stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky - str. 55
5 Práce z domova (home office) - str. 57
5.1 Pracovněprávní řešení práce z domova - str. 57
5.2 Daňové řešení práce z domova - str. 59
5.3 Stravenky a stravenkový paušál při práci z domova - str. 62
6 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkový penzijní spoření a soukromé životní pojištění zaměstnance - str. 65
6.1 Systém důchodového pojištění - str. 65
6.2 Daňové řešení příspěvku u zaměstnance - str. 66
6.3 Daňové řešení příspěvku u zaměstnavatele - str. 68
6.4 Motivační charakter u příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění hrazené zaměstnavatelem - str. 72
6.5 Porušení podmínek pro osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění jeho zaměstnancům - str. 74
6.6 Poplatník si hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření - str. 76
6.7 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na penzijní pojištění - str. 80
6.8 Poplatník si sám hradí soukromé životní pojištění - str. 81
6.9 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na soukromé životní pojištění - str. 84
7 Odborný rozvoj zaměstnance - str. 89
7.1 Řešení odborného rozvoje zaměstnanců v ZP - str. 89
7.2Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnance - str. 94
7.2.1 Nepeněžní plnění zaměstnavatele - str. 94
7.2.2 Peněžní plnění zaměstnavatele - str. 95
7.3 Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnavatele - str. 94
7.4 Příklady prohlubování a zvyšování kvalifikace - str. 98
7.5 Účast na vzdělávání a cestovní náhrady - str.103
7.6 Motivační příspěvek na vzdělávání budoucího zaměstnance - str. 103
7.6.1 Daňové řešení příspěvku na vzdělávání u budoucího zaměstnance - str. 104
7.6.2 Pojistné řešení příspěvku na vzdělávání u budoucího zaměstnance - str. 105
7.6.3 Daňové řešení příspěvku na vzdělávání budoucího zaměstnance u zaměstnavatele - str.105
8 Bezplatné poskytnutí manažerského vozidla k soukromým účelům - str. 109
8.1 Výčet osob, které mohou využít manažerské vozidlo - str. 109
8.2 Základní principy poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům - str. 110
8.3 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnance - str. 110
8.4 Vstupní cena vozidla pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance - str. 112
8.5 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavatele - str. 112
8.6 Nemožnost uplatnit paušální výdaj na dopravu - str. 113
8.7 Příklady daňového řešení manažerského vozidla - str. 114
9 Daňové řešení bezúplatných příjmů (darů) - str. 119
9.1 Osvobození darů dle § 4a a 10 ZDP - str. 119
9.2 Dary poskytnuté zaměstnancům - str. 123
9.3 Dary poskytnuté zaměstnancům odborovou organizací - str. 127
10 Zdravotní benefity a příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci poskytnuté zaměstnanci - str. 129
10.1 Příspěvek ve formě nepeněžního plnění zaměstnavatele - str. 129
10.2 Příspěvek ve formě peněžního plnění zaměstnavatele - str. 138
10.3 Sick days a jeho zdanění - str. 141
11 Zápůjčky poskytnuté zaměstnancům - str. 143
11.1 Vymezení zápůjčky v ObčZ - str. 143
11.2 Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci - str. 144
11.3 Oznamovací povinnost o osvobozených příjmech - str. 147
11.4 Daňové řešení zápůjčky na straně zaměstnavatele - str.148
11.5 Sociální výpomoc zaměstnancům - str.149
11.6 Zápůjčky na bytové účely podle vyhlášky o FKSP - str. 150
11.7 Sociální výpomoci a zápůjčky podle vyhlášky o FKSP - str. 151
12 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str.153
12.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 153
12.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 154
13 Poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům - str. 157
13.1 Daňovém řešení u zaměstnance - str. 157
13.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 154
14 Poskytování občerstvení, nealkoholických a ochranných nápojů na pracovišti - str. 166
14.1 Poskytování občerstvení - str. 163
14.2 Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti - str. 166
14.3 Poskytování ochranných nápojů na pracovišti - str. 168
15 Poskytnutí slevy z ceny při prodeji zaměstnancům - str. 171
15.1 Daňové řešení na straně zaměstnance - str. 171
15.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 172
16 Provoz firemního předškolního zařízení - str. 175
16.1 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - str. 175
16.2 Daňové řešení zvýhodněného pobytu dítěte zaměstnance v předškolním zařízení - str. 176
16.3 Daňové řešení výdajů na provoz předškolního zařízení - str. 177
16.4 Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - str. 179
17 Opční akciové programy a zaměstnanecké akcie - str. 185
17.1 Akciová společnost a její akcie - str. 185
17.2 Opční akciový program a jeho daňové řešení - str. 186
17.3 Zaměstnanecké akcie a jejich daňové řešení - str. 187
18 Poskytování vyšších cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 191
18.1 Základní podmínky pracovních cest zaměstnanců - str. 192
18.2 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách  - str.195
18.3 Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách - str. 199
18.4 Použití soukromého vozidla zaměstnance na pracovní cestě - str. 201
18.5 Daňové řešení vyšších cestovních náhrad - str. 206
19 Přehled daňového řešení hlavních zaměstnaneckých benefitů - str. 209
19.1 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnance - str. 209
19.2 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnavatele - str. 213
20 Praktické použití daňového řádu - str. 215
20.1 Základní zásady správy daní - str. 215
20.2 Vyměřovací řízení a daňová podání - str. 215
20.3 Rozhodnutí o stanovení daně - str. 218
20.4 Lhůta pro stanovení daně - str. 224
20.5 Daňová kontrola u daňového subjektu - str. 226
20.6 Dokazování v daňovém řízení - str. 231
20.7 Sjednání daně - str. 232
20.8 Sankce v daňovém řízení - str.231
20.9 Prominutí daně a příslušenství daně - str. 246
20.10 Opravné a dozorčí prostředky - str. 247
20.11 Další možná ochrana daňových subjektů - str. 249
20.12 Závazné posouzení daňových skutečností - str. 250
Seznam použité literatury - str. 253
O autorovi - str. 254
Rejstřík - str. 255

 

 

 

Další nabídka k tématu

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.