Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček, poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnancům, poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad. Kniha nově řeší poskytování volnočasových benefitů formou příspěvků na kulturu, sport, rekreaci a benefitů zaměřených na podporu zdraví zaměstnance.

Výklad je doplněn aktualizovanými příklady z praxe pro snadnější pochopení.

Publikace vychází z legislativních pravidel pro poskytování zaměstnaneckých benefitů obsažených jak v zákoníku práce, tak v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a to se zahrnutím všech změn účinných pro rok 2019.

Publikace je především určena pracovníkům personálních útvarů, ekonomickým pracovníkům firem, manažerům jednotlivých firem a dále všem, kteří se zajímají o podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich správné daňové řešení.

autor: Ivan Macháček; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, 264 stran
ISBN: 978-80-7598-361-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů - str. IX
Úvod  - str. XI
1 Význam zaměstnaneckých benefitů  - str.  1
2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů podle právních předpisů  - str.  7
2.1 Poskytování zaměstnaneckých výhod z hlediska ZP  - str. 7
2.2 Zaměstnanecké benefity z hlediska ZDP  - str. 8
2.2.1 Daňový režim zaměstnaneckých výhod na straně zaměstnance  - str. 8
2.2.2 Daňový režim zaměstnaneckých výhod na straně zaměstnavatele  - str. 11
2.3 Zaměstnanecké benefity z hlediska pojistných zákonů  - str. 14
2.4 Porovnání výhodnosti benefitu oproti zvýšení mzdy - str. 18
2.5 Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda - str. 20
3 Zdanění zaměstnanců ze superhrubé mzdy - str. 23
3.1 Slevy na dani z příjmů u fyzické osoby - str. 23
3.2 Postup u zaměstnance, který učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani  - str. 31
3.3 Postup u zaměstnance, který neučinil u zaměstnavatele prohlášení k dani  - str. 33
3.4 Uplatnění solidárního zvýšení daně  - str. 37
3.5 Maximální vyměřovací základ a pojistné na sociální pojištění  - str. 41
4 Poskytování stravování (stravenek) zaměstnancům - str. 43
4.1 Zásady stravování obsažené v ZP - str. 43
4.2 Daňové řešení stravování u zaměstnance - str. 44
4.3 Daňové řešení poskytnutého příspěvku na stravování u zaměstnavatele  - str. 45
4.4 Stravování a stravné při pracovní cestě - str. 50
4.5 Specifika stravování v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích  - str. 51
4.6 Specifika stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky  - str. 53
5 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění zaměstnance - str. 55
5.1 Systém důchodového pojištění - str. 55
5.2 Daňové řešení příspěvků u zaměstnance - str. 56
5.3 Daňové řešení příspěvků u zaměstnavatele - str. 59
5.4 Motivační charakter příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění hrazeného zaměstnavatelem - str. 63
5.5 Porušení podmínek pro osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění jeho zaměstnancům  - str. 65
5.6 Poplatník si sám hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření  - str. 68
5.7 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na penzijní pojištění - str. 71
5.8 Poplatník si sám hradí soukromé životní pojištění - str. 72
5.9 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na soukromé životní pojištění  - str. 75
6 Odborný rozvoj zaměstnance - str. 79
6.1 Řešení odborného rozvoje zaměstnanců v ZP - str. 79
6.2 Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnance - str. 84
6.2.1 Nepeněžní plnění zaměstnavatele - str. 84
6.2.2 Peněžní plnění zaměstnavatele - str. 85
6.3 Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnavatele - str. 86
6.4 Příklady prohlubování a zvyšování kvalifikace - str. 88
6.5 Účast na vzdělávání a cestovní náhrady - str. 92
6.6 Motivační příspěvek na vzdělávání budoucího zaměstnance - str. 93
6.6.1 Daňové řešení příspěvku na vzdělávání u budoucího zaměstnance  - str. 94
6.6.2 Pojistné řešení příspěvku na vzdělávání u budoucího zaměstnance  - str. 95
6.6.3 Daňové řešení příspěvku na vzdělávání budoucího zaměstnance u zaměstnavatele  - str. 95
7 Bezplatné poskytnutí manažerského vozidla k soukromým účelům  - str. 99
7.1 Výčet osob, které mohou využít manažerské vozidlo  - str. 99
7.2 Základní principy poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům  - str. 100
7.3 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnance - str. 101
7.4 Vstupní cena vozidla pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance  - str. 102
7.5 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavatele - str. 103
7.6 Nemožnost uplatnit paušální výdaj na dopravu - str. 103
7.7 Příklady daňového řešení manažerského vozidla - str. 104
8 Daňové řešení bezúplatných příjmů (darů) - str. 111
8.1 Osvobození darů dle § 4a a 10 ZDP - str. 111
8.2 Dary poskytnuté zaměstnancům - str. 115
8.3 Dary poskytnuté zaměstnancům odborovou organizací - str. 119
9 Příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci poskytnuté zaměstnanci  - str. 121
9.1 Příspěvek ve formě nepeněžního plnění zaměstnavatele  - str. 121
9.2 Příspěvek ve formě peněžního plnění zaměstnavatele - str. 127
10 Zápůjčky poskytnuté zaměstnancům  - str. 133
10.1 Vymezení zápůjčky v ObčZ  - str. 133
10.2 Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci - str. 134
10.3 Oznamovací povinnost o osvobozených příjmech - str. 138
10.4 Daňové řešení zápůjčky na straně zaměstnavatele - str. 139
10.5 Sociální výpomoc zaměstnancům - str. 140
10.6 Půjčky podle vyhlášky o FKSP - str. 141
11 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 143
11.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 143
11.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 144
12 Poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům - str. 147
12.1 Daňové řešení na straně zaměstnance - str. 147
12.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 148
13 Poskytování občerstvení, nealkoholických a ochranných nápojů na pracovišti  - str. 153
13.1 Poskytování občerstvení - str. 153
13.2 Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti - str. 155
13.3 Poskytování ochranných nápojů na pracovišti - str. 158
14 Poskytnutí slevy z ceny při prodeji zaměstnancům - str. 161
14.1 Daňové řešení na straně zaměstnance - str. 161
14.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 162
15 Provoz firemního předškolního zařízení - str. 165
15.1 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - str. 165
15.2 Daňové řešení zvýhodněného pobytu dítěte zaměstnance v předškolním zařízení  - str. 166
15.3 Daňové řešení výdajů na provoz předškolního zařízení - str. 167
15.4 Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení  - str. 169
16 Opční akciové programy a zaměstnanecké akcie - str. 175
16.1 Akciová společnost a její akcie - str. 175
16.2 Opční akciový program a jeho daňové řešení - str. 176
16.3 Zaměstnanecké akcie a jejich daňové řešení  - str. 178
17 Poskytování vyšších cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 183
17.1 Základní podmínky pracovních cest zaměstnanců  - str. 184
17.2 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách - str. 186
17.3 Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách - str. 190
17.4 Použití soukromého vozidla zaměstnance na pracovní cestě - str. 193
17.5 Daňové řešení vyšších cestovních náhrad  - str. 198
18 Přehled daňového řešení hlavních zaměstnaneckých benefitů - str. 201
18.1 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnance  - str. 201
18.2 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnavatele - str. 205
19 Praktické použití daňového řádu - str. 207
19.1 Základní zásady správy daní  - str. 207
19.2 Vyměřovací řízení a daňová podání - str. 210
19.3 Rozhodnutí o stanovení daně  - str. 214
19.4 Lhůta pro stanovení daně - str. 215
19.5 Daňová kontrola u daňového subjektu - str. 216
19.6 Dokazování v daňovém řízení - str. 221
19.7 Sjednání daně  - str. 222
19.8 Sankce v daňovém řízení  - str.  223
19.9 Prominutí daně a příslušenství daně - str. 232
19.10 Opravné a dozorčí prostředky - str. 233
19.11 Další možná ochrana daňových subjektů  - str. 235
19.12 Závazné posouzení daňových skutečností - str. 236
Použitá literatura  - str. 241
O autorovi  - str. 243
Rejstřík  - str. 245

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.