Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček, poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnancům, poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad. Kniha nově řeší poskytování volnočasových benefitů formou příspěvků na kulturu, sport, rekreaci a benefitů zaměřených na podporu zdraví zaměstnance.

Výklad je doplněn aktualizovanými příklady z praxe pro snadnější pochopení.

Publikace vychází z legislativních pravidel pro poskytování zaměstnaneckých benefitů obsažených jak v zákoníku práce, tak v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a to se zahrnutím všech změn účinných pro rok 2019.

Publikace je především určena pracovníkům personálních útvarů, ekonomickým pracovníkům firem, manažerům jednotlivých firem a dále všem, kteří se zajímají o podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich správné daňové řešení.

autor: Ivan Macháček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, 264 stran
ISBN: 978-80-7598-361-9

Cena: 420 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů - str. IX
Úvod  - str. XI
1 Význam zaměstnaneckých benefitů  - str.  1
2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů podle právních předpisů  - str.  7
2.1 Poskytování zaměstnaneckých výhod z hlediska ZP  - str. 7
2.2 Zaměstnanecké benefity z hlediska ZDP  - str. 8
2.2.1 Daňový režim zaměstnaneckých výhod na straně zaměstnance  - str. 8
2.2.2 Daňový režim zaměstnaneckých výhod na straně zaměstnavatele  - str. 11
2.3 Zaměstnanecké benefity z hlediska pojistných zákonů  - str. 14
2.4 Porovnání výhodnosti benefitu oproti zvýšení mzdy - str. 18
2.5 Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda - str. 20
3 Zdanění zaměstnanců ze superhrubé mzdy - str. 23
3.1 Slevy na dani z příjmů u fyzické osoby - str. 23
3.2 Postup u zaměstnance, který učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani  - str. 31
3.3 Postup u zaměstnance, který neučinil u zaměstnavatele prohlášení k dani  - str. 33
3.4 Uplatnění solidárního zvýšení daně  - str. 37
3.5 Maximální vyměřovací základ a pojistné na sociální pojištění  - str. 41
4 Poskytování stravování (stravenek) zaměstnancům - str. 43
4.1 Zásady stravování obsažené v ZP - str. 43
4.2 Daňové řešení stravování u zaměstnance - str. 44
4.3 Daňové řešení poskytnutého příspěvku na stravování u zaměstnavatele  - str. 45
4.4 Stravování a stravné při pracovní cestě - str. 50
4.5 Specifika stravování v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích  - str. 51
4.6 Specifika stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky  - str. 53
5 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění zaměstnance - str. 55
5.1 Systém důchodového pojištění - str. 55
5.2 Daňové řešení příspěvků u zaměstnance - str. 56
5.3 Daňové řešení příspěvků u zaměstnavatele - str. 59
5.4 Motivační charakter příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění hrazeného zaměstnavatelem - str. 63
5.5 Porušení podmínek pro osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění jeho zaměstnancům  - str. 65
5.6 Poplatník si sám hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření  - str. 68
5.7 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na penzijní pojištění - str. 71
5.8 Poplatník si sám hradí soukromé životní pojištění - str. 72
5.9 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na soukromé životní pojištění  - str. 75
6 Odborný rozvoj zaměstnance - str. 79
6.1 Řešení odborného rozvoje zaměstnanců v ZP - str. 79
6.2 Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnance - str. 84
6.2.1 Nepeněžní plnění zaměstnavatele - str. 84
6.2.2 Peněžní plnění zaměstnavatele - str. 85
6.3 Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnavatele - str. 86
6.4 Příklady prohlubování a zvyšování kvalifikace - str. 88
6.5 Účast na vzdělávání a cestovní náhrady - str. 92
6.6 Motivační příspěvek na vzdělávání budoucího zaměstnance - str. 93
6.6.1 Daňové řešení příspěvku na vzdělávání u budoucího zaměstnance  - str. 94
6.6.2 Pojistné řešení příspěvku na vzdělávání u budoucího zaměstnance  - str. 95
6.6.3 Daňové řešení příspěvku na vzdělávání budoucího zaměstnance u zaměstnavatele  - str. 95
7 Bezplatné poskytnutí manažerského vozidla k soukromým účelům  - str. 99
7.1 Výčet osob, které mohou využít manažerské vozidlo  - str. 99
7.2 Základní principy poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům  - str. 100
7.3 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnance - str. 101
7.4 Vstupní cena vozidla pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance  - str. 102
7.5 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavatele - str. 103
7.6 Nemožnost uplatnit paušální výdaj na dopravu - str. 103
7.7 Příklady daňového řešení manažerského vozidla - str. 104
8 Daňové řešení bezúplatných příjmů (darů) - str. 111
8.1 Osvobození darů dle § 4a a 10 ZDP - str. 111
8.2 Dary poskytnuté zaměstnancům - str. 115
8.3 Dary poskytnuté zaměstnancům odborovou organizací - str. 119
9 Příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci poskytnuté zaměstnanci  - str. 121
9.1 Příspěvek ve formě nepeněžního plnění zaměstnavatele  - str. 121
9.2 Příspěvek ve formě peněžního plnění zaměstnavatele - str. 127
10 Zápůjčky poskytnuté zaměstnancům  - str. 133
10.1 Vymezení zápůjčky v ObčZ  - str. 133
10.2 Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci - str. 134
10.3 Oznamovací povinnost o osvobozených příjmech - str. 138
10.4 Daňové řešení zápůjčky na straně zaměstnavatele - str. 139
10.5 Sociální výpomoc zaměstnancům - str. 140
10.6 Půjčky podle vyhlášky o FKSP - str. 141
11 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 143
11.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 143
11.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 144
12 Poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům - str. 147
12.1 Daňové řešení na straně zaměstnance - str. 147
12.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 148
13 Poskytování občerstvení, nealkoholických a ochranných nápojů na pracovišti  - str. 153
13.1 Poskytování občerstvení - str. 153
13.2 Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti - str. 155
13.3 Poskytování ochranných nápojů na pracovišti - str. 158
14 Poskytnutí slevy z ceny při prodeji zaměstnancům - str. 161
14.1 Daňové řešení na straně zaměstnance - str. 161
14.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 162
15 Provoz firemního předškolního zařízení - str. 165
15.1 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - str. 165
15.2 Daňové řešení zvýhodněného pobytu dítěte zaměstnance v předškolním zařízení  - str. 166
15.3 Daňové řešení výdajů na provoz předškolního zařízení - str. 167
15.4 Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení  - str. 169
16 Opční akciové programy a zaměstnanecké akcie - str. 175
16.1 Akciová společnost a její akcie - str. 175
16.2 Opční akciový program a jeho daňové řešení - str. 176
16.3 Zaměstnanecké akcie a jejich daňové řešení  - str. 178
17 Poskytování vyšších cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 183
17.1 Základní podmínky pracovních cest zaměstnanců  - str. 184
17.2 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách - str. 186
17.3 Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách - str. 190
17.4 Použití soukromého vozidla zaměstnance na pracovní cestě - str. 193
17.5 Daňové řešení vyšších cestovních náhrad  - str. 198
18 Přehled daňového řešení hlavních zaměstnaneckých benefitů - str. 201
18.1 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnance  - str. 201
18.2 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnavatele - str. 205
19 Praktické použití daňového řádu - str. 207
19.1 Základní zásady správy daní  - str. 207
19.2 Vyměřovací řízení a daňová podání - str. 210
19.3 Rozhodnutí o stanovení daně  - str. 214
19.4 Lhůta pro stanovení daně - str. 215
19.5 Daňová kontrola u daňového subjektu - str. 216
19.6 Dokazování v daňovém řízení - str. 221
19.7 Sjednání daně  - str. 222
19.8 Sankce v daňovém řízení  - str.  223
19.9 Prominutí daně a příslušenství daně - str. 232
19.10 Opravné a dozorčí prostředky - str. 233
19.11 Další možná ochrana daňových subjektů  - str. 235
19.12 Závazné posouzení daňových skutečností - str. 236
Použitá literatura  - str. 241
O autorovi  - str. 243
Rejstřík  - str. 245

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 760 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.