Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Poslední vyhlášené právní akty
(zákony, nařízení vlády, vyhlášky, mezinárodní smlouvy, …)

Pro vyhledání starších právních předpisů využijte formulář v pravém sloupci.

37/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. února 2024 o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku 22. 2. 2024
36/2024 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2024 sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 22. 2. 2024
35/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 8. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 22. 2. 2024
34/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 20. 2. 2024
33/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 14. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 20. 2. 2024
32/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 13. února 2024 o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu 20. 2. 2024
31/2024 Sb.ZÁKON ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla13. 2. 2024
30/2024 Sb.ZÁKON ze dne 24. ledna 2024 o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 13. 2. 2024
29/2024 Sb.ZÁKON ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 13. 2. 2024
28/2024 Sb.ZÁKON ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěni, ve zněni pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 13. 2. 2024
27/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 9. 2. 2024
26/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 9. 2. 2024
25/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 2. února 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 9. 2. 2024
24/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2023 sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 8. 2. 2024
23/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. ledna 2024 o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu 8. 2. 2024
22/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar 8. 2. 2024
21/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017 8. 2. 2024
20/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže 8. 2. 2024
19/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2023 sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 2. 2. 2024
18/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů 2. 2. 2024

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.