Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Poslední právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv

Pro vyhledání starších právních předpisů využijte formulář v pravém sloupci.

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 47/2023, rozeslána dne 31. 3. 2023

85.VYHLÁŠKA ze dne 28. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
86.SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 27. března 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023
xxx.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb., o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

Stejnopis částky 47 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 46/2023, rozeslána dne 31. 3. 2023

80.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
81.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
82.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
83.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023 o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
84.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie

Stejnopis částky 46 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 9/2023, rozeslána dne 30. 3. 2023

14.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Stejnopis částky 9 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 45/2023, rozeslána dne 30. 3. 2023

76.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.
77.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.
78.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
79.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2023, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Stejnopis částky 45 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 44/2023, rozeslána dne 30. 3. 2023

75.ZÁKON ze dne 8. března 2023, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stejnopis částky 44 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 43/2023, rozeslána dne 28. 3. 2023

72.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
73.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2023 o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
74.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. března 2023 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 43 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 6/2023, rozeslán dne 23. 3. 2023

8.Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 5/2023, rozeslán dne 22. 3. 2023

6.Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
7.Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 42/2023, rozeslána dne 20. 3. 2023

71.ZÁKON ze dne 8. března 2023, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stejnopis částky 42 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 41/2023, rozeslána dne 17. 3. 2023

69.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
70.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Stejnopis částky 41 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.