Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Zákony

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 5/2021, rozeslán dne 12. 1. 2021

8.ROZHODNUTÍ o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 5/2021, rozeslána dne 12. 1. 2021

8.VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Stejnopis částky 5 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 4/2021, rozeslána dne 12. 1. 2021

7.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/ /2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

Stejnopis částky 4 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 3/2021, rozeslána dne 12. 1. 2021

6.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 3 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 7/2021, rozeslána dne 11. 1. 2021

12.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. ledna 2021 č. 33 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 7 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 4/2021, rozeslán dne 8. 1. 2021

7.Pokyn č. GFŘ-D-49 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 6/2021, rozeslána dne 7. 1. 2021

9.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření
10.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření
11.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 14 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 6 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 3/2021, rozeslán dne 7. 1. 2021

4.ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
5.Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
6.Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2/2021, rozeslána dne 7. 1. 2021

4.SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 21. prosince 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %
5.SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 21. prosince 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %

Stejnopis částky 2 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 1/2021, rozeslána dne 7. 1. 2021

1.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2020 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
2.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2020 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
3.VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2020 o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
xxx.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Stejnopis částky 1 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.