Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Poslední vyhlášené právní akty
(zákony, nařízení vlády, vyhlášky, mezinárodní smlouvy, …)

Pro vyhledání starších právních předpisů využijte formulář v pravém sloupci.

128/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. května 2024 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 23. 5. 2024
127/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2024, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve zněni pozdějších předpisů 23. 5. 2024
126/2024 Sb.ZÁKON ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 21. 5. 2024
125/2024 Sb.ZÁKON ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 21. 5. 2024
124/2024 Sb.ZÁKON ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 21. 5. 2024
123/2024 Sb.ZÁKON ze dne 19. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony 21. 5. 2024
122/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 9. května 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 16. 5. 2024
121/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebíráni a průvozu osob 16. 5. 2024
120/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob 16. 5. 2024
110/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. dubna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů 16. 5. 2024
118/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna 2024 o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku 14. 5. 2024
117/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 3. května 2024 o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinnosti zaměstnavatele při zaměstnáváni zaměstnanců ze zahraničí 14. 5. 2024
116/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků 14. 5. 2024
115/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 14. 5. 2024
114/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií 7. 5. 2024
113/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2024 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“ 7. 5. 2024
112/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. dubna 2024 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 7. 5. 2024
111/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2024 sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 7. 5. 2024
109/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2024, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na Životni prostředí 30. 4. 2024
108/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 25. března 2024, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb. 30. 4. 2024

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.