Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Zákony

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 66/2021, rozeslána dne 14. 4. 2021

162.VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2021 o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
163.VYHLÁŠKA ze dne 6. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
164.Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 12. dubna 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 65/2021, rozeslána dne 9. 4. 2021

160.ZÁKON ze dne 31. března 2021 o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
161.ZÁKON ze dne 31. března 2021, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stejnopis částky 65 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 64/2021, rozeslána dne 8. 4. 2021

158.VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
159.VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2021 o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Stejnopis částky 64 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 62/2021, rozeslána dne 8. 4. 2021

156.VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 62 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 63/2021, rozeslána dne 6. 4. 2021

157.VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 63 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 61/2021, rozeslána dne 31. 3. 2021

155.ZÁKON ze dne 31. března 2021, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 61 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 60/2021, rozeslána dne 31. 3. 2021

154.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2021 ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Stejnopis částky 60 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 59/2021, rozeslána dne 31. 3. 2021

150.ZÁKON ze dne 17. března 2021, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
151.ZÁKON ze dne 17. března 2021 o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
152.ZÁKON ze dne 17. března 2021, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
153.ZÁKON ze dne 18. března 2021, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 59 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 58/2021, rozeslána dne 31. 3. 2021

148.Sdělení Ministerstva financí ze dne 17. března 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %
149.Sdělení Ministerstva financí ze dne 17. března 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %

Stejnopis částky 58 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 56/2021, rozeslána dne 31. 3. 2021

142.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. března 2021 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
143.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. března 2021 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
144.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. března 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
145.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Stejnopis částky 56 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.