Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Zákony

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 128/2021, rozeslána dne 30. 7. 2021

289.VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
290.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 23. července 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Stejnopis částky 128 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 127/2021, rozeslána dne 30. 7. 2021

287.VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
288.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 127 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 126/2021, rozeslána dne 30. 7. 2021

286.ZÁKON ze dne 7. července 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stejnopis částky 126 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 124/2021, rozeslána dne 29. 7. 2021

283.ZÁKON ze dne 13. července 2021 stavební zákon
284.ZÁKON ze dne 13. července 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Stejnopis částky 124 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 30/2021, rozeslán dne 27. 7. 2021

39.Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 125/2021, rozeslána dne 27. 7. 2021

285.ZÁKON ze dne 13. července 2021, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 125 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 123/2021, rozeslána dne 27. 7. 2021

280.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. července 2021, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
281.VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2021 k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
282.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. července 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Stejnopis částky 123 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 29/2021, rozeslán dne 26. 7. 2021

38.Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 21/2021, rozeslána dne 23. 7. 2021

30.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.
31.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.
32.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.

Stejnopis částky 21 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 122/2021, rozeslána dne 23. 7. 2021

277.VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
278.SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 14. července 2021 o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
279.SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 12. července 2021 o vydání cenového rozhodnutí

Stejnopis částky 122 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.