Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Poslední zapracované předpisy

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 94/2021, rozeslána dne 9. 6. 2021

228.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
229.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 4. června 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Stejnopis částky 94 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 93/2021, rozeslána dne 9. 6. 2021

222.VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
223.VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
224.VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.
225.VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
226.VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
227.VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 93 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 92/2021, rozeslána dne 9. 6. 2021

218.ZÁKON ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
219.ZÁKON ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
220.ZÁKON ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
221.ZÁKON ze dne 25. května 2021 o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Stejnopis částky 92 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 91/2021, rozeslána dne 7. 6. 2021

214.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. května 2021 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
215.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
216.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. května 2021, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
217.SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 31. května 2021 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Stejnopis částky 91 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 23/2021, rozeslán dne 1. 6. 2021

31.ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 90/2021, rozeslána dne 31. 5. 2021

210.VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
211.VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
212.VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
213.VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Stejnopis částky 90 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 89/2021, rozeslána dne 26. 5. 2021

208.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
209.VYHLÁŠKA ze dne 19. května 2021 o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Stejnopis částky 89 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 88/2021, rozeslána dne 26. 5. 2021

207.VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2021 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Stejnopis částky 88 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 87/2021, rozeslána dne 26. 5. 2021

206.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Stejnopis částky 87 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 86/2021, rozeslána dne 26. 5. 2021

203.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. května 2021 o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi
204.VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2021 o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
205.VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2021 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“

Stejnopis částky 86 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.