Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Poslední zapracované předpisy

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2/2022, rozeslána dne 14. 1. 2022

4. NÁLEZ Ústavního soudu  ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21  ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení

Stejnopis částky 2 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 2/2022, rozeslán dne 11. 1. 2022

2.Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 1/2022, rozeslán dne 6. 1. 2022

1.Pokyn č. GFŘ-D-54 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 1/2022, rozeslána dne 6. 1. 2022

1.VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2021 o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
2.VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
3.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. prosince 2021 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
xxx. SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 1 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 231/2021, rozeslána dne 31. 12. 2021

531.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
532.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. prosince 2021, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
533.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 231 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 230/2021, rozeslána dne 31. 12. 2021

528.VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
529.VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2021 o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
530.VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 230 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 229/2021, rozeslána dne 31. 12. 2021

525.VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
526.VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
527.VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2021 o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Stejnopis částky 229 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 227/2021, rozeslána dne 23. 12. 2021

521.VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.
522.VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.
523.VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2021 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika

Stejnopis částky 227 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 226/2021, rozeslána dne 23. 12. 2021

518.ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
519.ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2022
520.ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Stejnopis částky 226 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 225/2021, rozeslána dne 23. 12. 2021

516.VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021 o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
517.VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí

Stejnopis částky 225 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.