Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního řádu do tohoto data, budou nabývat účinnosti až v průběhu roku 2018 (v textu jsou tak zohledněny veškeré novely až po ty, provedené změnovým zákonem č. 310/2017 Sb., účinné od 1. 6. 2018).

Praktičnost prezentovaných výkladů je podpořena pestrou skladbou působišť jednotlivých spoluautorů, kteří působí jako soudci, advokáti, univerzitní učitelé, legislativci, ministerští úředníci, rozhodci, podnikoví právníci.

autor: Jan Pichrt a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2017, 1196 stran
ISBN: 978-80-7552-609-0

Cena: 1 295 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. XVII
Seznam zkratek - str. XIX
Ostatní zkratky - str. XXIII
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XXV
Předmluva - str. XXXV
ZÁKONÍK PRÁCE
Část první  Všeobecná ustanovení (§ 1 až 29) - str. 1
Hlava I   Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů  (§ 1 až 5) - str. 1
Hlava II   Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů  (§ 6 až 12) - str. 25
Díl 1 Zaměstnanec (§ 6) - str. 25
Díl 2 Zaměstnavatel (§ 7 až 12) - str. 27
Hlava III  Zrušena (§ 13 až 15) - str. 34
Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 16 až 17) - str. 35
Hlava V Některá ustanovení o právním jednání (§ 18 až 29) - str. 43
Část druhá  Pracovní poměr (§ 30 až § 73a) - str. 75
Hlava I   Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 až 32) - str. 75
Hlava II   Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního  poměru (§ 33 až 39) - str. 89
Hlava III  Změny pracovního poměru (§ 40 až 47) - str. 117
Hlava IV  Skončení pracovního poměru (§ 48 až 73a)  - str. 145
Díl 1  Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního  poměru (§ 48) - str. 145
Díl 2  Dohoda (§ 49) - str. 148
Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody  (§ 50 až 54) - str. 150
Oddíl 1 Výpověď (§ 50 až 51a) - str. 150
Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem (§ 52) - str. 158
Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem  (§ 53 až 54) - str. 171
Díl 4   Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 až 56a) - str. 177
Díl 5   Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru  (§ 57 až 61) - str. 186
Díl 6   Hromadné propouštění (§ 62 až 64) - str. 197
Díl 7   Další případy skončení pracovního poměru (§ 65 až 66) - str. 202
Díl 8   Odstupné (§ 67 až 68) - str. 207
Díl 9   Neplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až 72) - str. 212
Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance  nebo vzdání se tohoto místa (§ 73 až 73a)  - str. 229
Část třetí  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  (§ 74 až 77) - str. 235
Část čtvrtá  Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78 až 100) - str. 249
Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní  doby (§ 78 až 80)  - str. 249
Hlava II   Rozvržení pracovní doby (§ 81 až 87)  - str. 260
Díl 1   Základní ustanovení (§ 81)  - str. 260
Díl 2 Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby  a jiná úprava pracovní doby (§ 82 až 84a)  - str. 262
Díl 3   Pružné rozvržení pracovní doby (§ 85) - str. 264
Díl 4   Konto pracovní doby (§ 86 až 87) - str. 266
Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  (§ 88 až 89) - str. 270
Hlava IV Doba odpočinku (§ 90 až 92) - str. 274
Díl 1   Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 až 90a) - str. 274
Díl 2   Dny pracovního klidu (§ 91) - str. 276
Díl 3   Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92) - str. 279
Hlava V   Práce přesčas (§ 93 až 93a)  - str. 283
Hlava VI Noční práce (§ 94)  - str. 286
Hlava VII Pracovní pohotovost (§ 95) - str. 290
Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku  (§ 96 až 99)  - str. 291
Hlava IX   Zmocňovací ustanovení (§ 100) - str. 297
Část pátá  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 až 108) - str. 301
Hlava I   Předcházení ohrožení života a zdraví při práci  (§ 101 až 102) - str. 301
Hlava II  Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti  zaměstnance (§ 103 až 106)  - str. 311
Hlava III  Společná ustanovení (§ 107 až 108) - str. 336
Část šestá   Odměňování za práci, odměna za pracovní  pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu (§ 109 až 150) - str. 347
Hlava I   Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody  (§ 109 až 112)  - str. 347
Hlava II   Mzda (§ 113 až 121) - str. 362
Hlava III   Plat (§ 122 až 137) - str. 389
Hlava IV   Odměna z dohody (§ 138)  - str. 429
Hlava V   Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139) - str. 432
Hlava VI   Odměna za pracovní pohotovost (§ 140) - str. 434
Hlava VII   Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost (§ 141 až 144a) - str. 435
Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu  (§ 145 až 150) - str. 450
Díl 1   Obecná ustanovení (§ 145 až 146)  - str. 450
Díl 2   Pořadí srážek ze mzdy (§ 147 až 150) - str. 451
Část sedmá  Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  (§ 151 až 190) - str. 463
Hlava I   Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných  zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce  (§ 151 až 155)  - str. 463
Hlava II   Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci  zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3  (§ 156 až 172) - str. 472
Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 156 až 164) - str. 472
Díl 2   Náhrady při přeložení a dočasném přidělení (§ 165) - str. 488
Díl 3   Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě  (§ 166 až 171)  - str. 489
Díl 4   Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172) - str. 497
Hlava III   Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci  zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3  (§ 173 až 181) - str. 499
Díl 1   Obecná ustanovení (§ 173 až 174) - str. 499
Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad  při pracovní cestě (§ 175 až 176) - str. 500
Díl 3   Náhrada při přijetí a přeložení (§ 177 až 178) - str. 501
Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě (§ 179 až 180)  - str. 503
Díl 5   Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 181) - str. 505
Hlava IV   Společná ustanovení o cestovních náhradách  (§ 182 až 189) - str. 507
Hlava V   Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce (§ 190) - str. 518
Část osmá  Překážky v práci (§ 191 až 210) - str. 521
Hlava I   Překážky v práci na straně zaměstnance  (§ 191 až 205) - str. 521
Díl 1   Důležité osobní překážky (§ 191 až 199) - str. .521
Díl 2   Překážky v práci z důvodu obecného zájmu  (§ 200 až 205) - str. 589
Hlava II   Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance (§ 206) - str. 608
Hlava III   Překážky v práci na straně zaměstnavatele  (§ 207 až 210)  - str. 612
Část devátá  Dovolená (§ 211 až 223) - str. 629
Hlava I   Základní ustanovení (§ 211) - str. 629
Hlava II  Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část,  výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  (§ 212 až 214) - str. 632
Díl 1   Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  (§ 212 až 213)  - str. 632
Díl 2   Dovolená za odpracované dny (§ 214) - str. 639
Hlava III   Dodatková dovolená (§ 215) - str. 642
Hlava IV   Společná ustanovení o dovolené (§ 216 až 223)  - str. 646
Díl 1   Obecné ustanovení (§ 216) - str. 646
Díl 2   Čerpání dovolené (§ 217 až 219) - str. 650
Díl 3   Hromadné čerpání dovolené (§ 220) - str. 659
Díl 4   Změna zaměstnání (§ 221) - str. 660
Díl 5   Náhrada za dovolenou (§ 222) - str. 662
Díl 6   Krácení dovolené (§ 223) - str. 664
Část desátá  Péče o zaměstnance (§ 224 až 247) - str. 669
Hlava I    Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226)  - str. 669
Hlava II   Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235) - str. 674
Hlava III   Stravování zaměstnanců (§ 236) - str. 689
Hlava IV   Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců  (§ 237 až 247)  - str. 692
Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením  (§ 237)  - str. 692
Díl 2   Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238) - str. 693
Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby  (§ 239 až 241)  - str. 694
Díl 4   Přestávky ke kojení (§ 242) - str. 700
Díl 5   Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců  (§ 243 až 247) - str. 701
Část jedenáctá  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  (§ 248 až 275) - str. 709
Hlava I   Prevence (§ 248 až 249) - str. 709
Hlava II   Povinnosti zaměstnance k náhradě škody  (§ 250 až 264)  - str. 713
Díl 1   Obecná povinnost nahradit škodu (§ 250) - str. 713
Díl 2   Nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251) - str. 717
Díl 3   Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec  povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí (§ 252 až 256)  . . .719
Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je  zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 až 254)  . . . .719 Oddíl 2  Ztráta svěřených věcí (§ 255 až 256) - str. 726
Díl 4   Rozsah a způsob náhrady škody (§ 257 až 260) - str. 729
Díl 5   Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit  škodu (§ 261 až 264) - str. 734
Hlava III   Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody  (§ 265 až 271u) - str. 740
Díl 1   Obecná povinnost nahradit škodu (§ 265) - str. 740
Díl 2   Odvracení škody (§ 266)  - str. 742
Díl 3   Odložené věci (§ 267) - str. 743
Díl 4   Rozsah a způsob náhrady škody (§ 268) - str. 745
Díl 5   Pracovní úrazy a nemoci z povolání (§ 269 až 271u)  . . . . . . .746
Oddíl 1  Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy  a zproštění se povinnosti k náhradě  (§ 269 až 271) - str. 746
Oddíl 2  Druhy náhrad (§ 271a až 271f)  - str. 757
Oddíl 3  Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance  (§ 271g až 271j)  - str. 777
Oddíl 4 (Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti  za škodu) (§ 271k až 271u)  - str. 782
Hlava IV   Společná ustanovení (§ 272 až 275) - str. 795
Část dvanáctá  Informování a projednání, působnost  odborové organizace, rada zaměstnanců  a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci (§ 276 až 299)  - str. 803
Hlava I   Základní ustanovení (§ 276 až 277) - str. 803
Hlava II   Informování a projednání (§ 278 až 280) - str. 811
Hlava III   Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 281 až 285) - str. 819
Hlava IV   Působnost odborové organizace (§ 286 až 287) - str. 828
Hlava V   Přístup k nadnárodním informacím (§ 288 až 299)  - str. 839
Část třináctá  Společná ustanovení (§ 300 až 363) - str. 875
Hlava I   Množství práce a pracovní tempo (§ 300) - str. 875
Hlava II   Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích  zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru  nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní  poměr jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní  povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné  výdělečné činnosti (§ 301 až 304) - str. 879
Hlava III   Vnitřní předpis (§ 305 až 306)  - str. 893
Hlava IV   Mzdová, platová a ostatní práva (§ 307) - str. 898
Hlava V   Agenturní zaměstnávání (§ 307a až 309)  - str. 899
Hlava VI   Konkurenční doložka (§ 310 až 311) - str. 912
Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní  posudek (§ 312 až 315) - str. 918
Hlava VIII  Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele  a ochrana osobních práv zaměstnance (§ 316)  - str. 943
Hlava IX   Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců,  vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání  k výkonu práce na území jiného členského státu  evropské unie (§ 317 až 319) - str. 959
Hlava X   Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání  odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích  (§ 320 až 324) - str. 970
Hlava XII Smrt zaměstnance (§ 325 až 328)  - str. 985
Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených  částek a uplynutí doby (§ 329 až 333) - str. 988
Hlava XIV   Doručování (§ 334 až 337)  - str. 996
Hlava XV   Přechod práv a povinností z pracovněprávních  vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,  a přechod výkonu práv a povinností  z pracovněprávních vztahů (§ 338 až 345a) - str. 1005
Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů  a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba (§ 338 až 342)  - str. 1005
Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních  vztahů (§ 343 až 345a) - str. 1022
Hlava XVI   Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí (§ 346) - str. 1026
Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých  pojmů (§ 346a až 350a) - str. 1028
Hlava XVIII Průměrný výdělek (§ 351 až 362) - str. 1044
Díl 1   Obecná ustanovení (§ 351 až 353)  - str. 1044
Díl 2   Rozhodné období (§ 354) - str. 1046
Díl 3   Pravděpodobný výdělek (§ 355) - str. 1047
Díl 4   Formy průměrného výdělku (§ 356) - str. 1047
Díl 5   Společná ustanovení o průměrném výdělku (§ 357 až 362)  .1049
Hlava XIX   Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy  Evropské unie (§ 363)  - str. 1053
Část čtrnáctá  Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 364 až 396) - str. 1057
Hlava I   Přechodná ustanovení (§ 363 až 394) - str. 1057
Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu (§ 365 až 393) - str. 1062
Díl 2   Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní  neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení  (§ 393a)  - str. 1067
Díl 3   Použití prováděcích právních předpisů (§ 394)  - str. 1068
Hlava II   Závěrečná ustanovení (§ 395 až 396)  - str. 1072
Příloha - str. 1078
Vybraná ustanovení novel - str. 1083
ZÁKON O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ
§ 1   Úvodní ustanovení  - str. 1089
§ 2   zrušen - str. 1091
§ 3   zrušen - str. 1091
§ 4  zrušen  - str. 1092
§ 5   zrušen - str. 1092
§ 6   zrušen - str. 1092
§ 7   (Postup při rozšíření závaznosti KSVS) - str. 1092
§ 7a   (Výjimka závaznosti KSVS) - str. 1099
§ 8   Postup při uzavírání kolektivních smluv  - str. 1100
§ 9   Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem  - str. 1102
§ 10   Kolektivní spory - str. 1103
§ 11   (Volba a určení zprostředkovatele)  - str. 1104
§ 12   (Povinnosti zprostředkovatele) - str. 1106
§ 13   (Určení rozhodce) - str. 1107
§ 14   (Možnost odvolání) - str. 1108
§ 15   (Procesní povinnosti MPSV) - str. 1109
 § 16   (Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy) - str. 1110
§ 17   (Postup při vyhlášení stávky) - str. 1113
§ 18   (Práva a povinnosti účastníka a organizátora stávky) - str. 1116
§ 19     - str. 1117
§ 20   (Kdy je stávka nezákonná)v1118
§ 21   (Prohlášení nezákonnosti stávky)  - str. 1119
§ 22   Pracovněprávní nároky - str. 1120
§ 23   Odpovědnosti za škodu - str. 1123
§ 24   Nároky ze sociálního zabezpečení - str. 1126
§ 25   (Zákaz přijímání stávkokazů) - str. 1127
§ 26   (Ukončení stávky) - str. 1128
§ 27  (Výluka) - str. 1129
§ 28   (Nezákonnost výluky) - str. 1130
§ 29   (Legitimace k podání návrhu) - str. 1131
§ 30 (Výluka jako překážka v práci na straně zaměstnavatele) - str. 1133
§ 31   (Ukončení výluky)  - str. 1134
§ 32   Společné a přechodné ustanovení - str. 1134
§ 33   Účinnost - str. 1135
Vybraná ustanovení novel  - str. 1136
Věcný rejstřík - str. 1137

Další nabídka k tématu

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2020

Zákoník práce s komentářem 2020

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmanová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied -

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích již dvanácti komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.