Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky.

Čtvrté vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2021. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů. 

autor: Jakub Tomšej; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, 200 stran
ISBN: 978-80-2713-538-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah
Předmluva
O autorovi
1. Pracovní právo a závislá práce
1.1 Pojem pracovního práva
1.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů
1.3 Hlavní zdroje právní úpravy
1.4 Pojem závislé práce
1.5 Druhy pracovněprávních vztahů
1.6 Problematika „švarcsystému“
1.7 Pracovní smlouva na výkon jiné než závislé práce
1.8 Pojem zaměstnanec
1.9 Pojem zaměstnavatel
1.10 Zastoupení
1.11 Neplatnost a zdánlivost právních jednání
1.12 Počítání času
1.13 Doručování
2. Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva
2.1 Pracovní smlouva a jmenování
2.2 Postup před vznikem pracovního poměru
2.3 Vstupní lékařská prohlídka
2.4 Uzavření pracovní smlouvy
2.5 Jak sepsat pracovní smlouvu
2.6 Den nástupu do práce
2.7 Místo výkonu práce
2.8 Druh práce
2.9 Doba pracovního poměru
2.10 Ustanovení o odměňování
2.11 Zkušební doba
2.12 Souhlas s pracovními cestami
2.13 Konkurenční doložka
2.14 Odvolání a odstoupení zaměstnance v mzdové sféře
2.15 Dohoda o zahrnutí odměny za práci přesčas do mzdy
2.16 Informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru
2.17 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
2.18 Ustanovení o ochraně osobních údajů
3. Změny pracovního poměru
3.1 Smluvní princip
3.2 Jednostranné převedení na jinou práci
3.3 Dočasné přidělení
3.4 Přechod k jinému zaměstnavateli
3.5 Přeložení
4. Skončení pracovního poměru
4.1 Obecně
4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy
4.3 Zrušení ve zkušební době
4.4 Uplynutí sjednané doby
4.5 Dohoda o rozvázání pracovního poměru
4.6 Výpověď zaměstnance
4.7 Výpověď zaměstnavatele
4.7.1 Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
4.7.2 Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
4.7.3 Nadbytečnost zaměstnance
4.7.4 Ztráta zdravotní způsobilosti – pracovní úraz, nemoc z povolání
4.7.5 Ztráta zdravotní způsobilosti – ostatní důvody
4.7.6 Předpoklady a požadavky na zaměstnance
4.7.7 Porušování povinností zaměstnance
4.7.8 Porušování povinností zaměstnance během dočasné pracovní neschopnosti
4.8 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
4.8.1 Porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem
4.8.2 Odsouzení za trestný čin
4.9 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
 4.9.1 Nepříznivý zdravotní stav zaměstnance
4.9.2 Dlužná mzda nebo plat
4.10 Zvláštní důvody u cizinců
4.11 Smrt zaměstnavatele
4.12 Smrt zaměstnance
4.13 Hromadné propouštění
4.14 Potvrzení o zaměstnání a další dokumenty
5. Pracovní doba
5.1 Obecně
5.2 Délka pracovní doby
5.3 Rozvržení pracovní doby
5.4 Pružné rozvržení pracovní doby
5.5 Konto pracovní doby
5.6 Práce z domova
5.7 Přestávky v práci
5.8 Přestávky mezi směnami
5.9 Dny pracovního klidu
5.10 Práce přesčas
5.11 Noční práce
5.12 Pracovní pohotovost
5.13 Evidence pracovní doby
5.14 Dovolená
5.15 Dočasná pracovní neschopnost
5.16 Mateřská a rodičovská dovolená
5.17 Návštěva lékaře a další překážky v práci na straně zaměstnance
5.18 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
6. Odměňování
6.1 Obecně
6.2 Mzda a plat
6.3 Minimální a zaručená mzda
6.4 Stanovení výše mzdy
6.5 Příplatky ke mzdě
6.6 Splatnost mzdy
6.7 Krácení mzdy
6.8 Bonusy
6.9 Průměrný výdělek
7. Atypické pracovněprávní vztahy
7.1 Obecně
7.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
7.2.1 Dohoda o provedení práce
7.2.2 Dohoda o pracovní činnosti
7.3 Kratší pracovní úvazek
7.4 Agenturní zaměstnávání
7.5 Výkon práce z domova
8. Pracovněprávní spory
8.1 Obecně
8.2 Spor o určení neplatnosti skončení pracovního poměru
8.3 Spor o vyplacení mzdy nebo obdobného plnění
8.4 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnancem
8.5 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnavatelem
8.6 Spor o náhradu škody v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání
8.7 Diskriminační spory
9. Zástupci zaměstnanců 
9.1 Obecně
9.2 Odborové organizace
9.2.1 Spolurozhodování
9.2.2 Právo na projednání
9.2.3 Právo na informace
9.2.4 Kolektivní vyjednávání
9.2.5 Kontrolní práva
9.2.6 Ostatní
9.3 Rada zaměstnanců
9.4 Evropská rada zaměstnanců
9.5 Zástupce pro oblast BOZP
Závěrem
Seznam použité literatury

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.