Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem.

Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů. 

autor: Jakub Tomšej; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 31. 10. 2023, 200 stran
ISBN: 978-80-2713-981-1

Cena: 319 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
O autorovi - str. 10
1. Pracovní právo a závislá práce - str. 11
1.1 Pojem pracovního práva - str. 11
1.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů - str. 12
1.3 Hlavní zdroje právní úpravy - str. 13
1.4 Pojem závislé práce - str. 14
1.5 Druhy pracovněprávních vztahů - str. 15
1.6 Problematika „švarcsystému“ - str. 15
1.7 Pracovní smlouva na výkon jiné než závislé práce - str. 18
1.8 Pojem zaměstnanec - str. 20
1.9 Pojem zaměstnavatel - str. 22
1.10 Zastoupení - str. 22
1.11 Neplatnost a zdánlivost právních jednání - str. 23
1.12 Počítání času - str. 24
1.13 Doručování - str. 25
2. Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva - str. 29
2.1 Pracovní smlouva a jmenování - str. 29
2.2 Postup před vznikem pracovního poměru - str. 30
2.3 Vstupní lékařská prohlídka - str. 31
2.4 Uzavření pracovní smlouvy - str. 33
2.5 Jak sepsat pracovní smlouvu - str. 35
2.6 Den nástupu do práce - str. 35
2.7 Místo výkonu práce - str. 35
2.8 Druh práce - str. 36
2.9 Doba pracovního poměru - str. 37
2.10 Ustanovení o odměňování - str. 38
2.11 Zkušební doba - str. 39
2.12 Souhlas s pracovními cestami - str. 40
2.13 Konkurenční doložka - str. 41
2.14 Odvolání a odstoupení zaměstnance v mzdové sféře - str. 42
2.15 Dohoda o zahrnutí odměny za práci přesčas do mzdy - str. 44
2.16 Informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru - str. 44
2.17 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 46
2.18 Ustanovení o ochraně osobních údajů - str. 47
3. Změny pracovního poměru - str. 53
3.1 Smluvní princip - str. 53
3.2 Jednostranné převedení na jinou práci - str. 54
3.3 Dočasné přidělení - str. 57
3.4 Přechod k jinému zaměstnavateli - str. 57
3.5 Přeložení - str. 61
4. Skončení pracovního poměru - str. 67
4.1 Obecně - str. 67
4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy - str. 68
4.3 Zrušení ve zkušební době - str. 69
4.4 Uplynutí sjednané doby - str. 70
4.5 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 71
4.6 Výpověď zaměstnance - str. 74
4.7 Výpověď zaměstnavatele - str. 75
4.7.1 Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části - str. 76
4.7.2 Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části - str. 77
4.7.3 Nadbytečnost zaměstnance - str. 78
4.7.4 Ztráta zdravotní způsobilosti – pracovní úraz, nemoc z povolání - str. 80
4.7.5 Ztráta zdravotní způsobilosti – ostatní důvody - str. 83
4.7.6 Předpoklady a požadavky na zaměstnance - str. 83
4.7.7 Porušování povinností zaměstnance - str. 86
4.7.8 Porušování povinností zaměstnance během dočasné pracovní neschopnosti - str. 90
4.8 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem - str. 91
4.8.1 Porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem - str. 91
4.8.2 Odsouzení za trestný čin - str. 91
4.9 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - str. 92
4.9.1 Nepříznivý zdravotní stav zaměstnance - str. 93
4.9.2 Dlužná mzda nebo plat - str. 93
4.10 Zvláštní důvody u cizinců - str. 94
4.11 Smrt zaměstnavatele - str. 95
4.12 Smrt zaměstnance - str. 95
4.13 Hromadné propouštění - str. 95
4.14 Potvrzení o zaměstnání a další dokumenty3.4 Přechod k jinému zaměstnavateli - str. 98
5. Pracovní doba - str. 117
5.1 Obecně - str. 117
5.2 Délka pracovní doby - str. 118
5.3 Rozvržení pracovní doby - str. 119
5.4 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 120
5.5 Konto pracovní doby - str. 121
5.6 Práce na dálku - str. 122
5.7 Přestávky v práci - str. 122
5.8 Přestávky mezi směnami - str. 124
5.9 Dny pracovního klidu - str. 126
5.10 Práce přesčas - str. 127
5.11 Noční práce - str. 129
5.12 Pracovní pohotovost - str. 130
5.13 Evidence pracovní doby - str. 131
5.14 Dovolená - str. 131
5.15 Dočasná pracovní neschopnost - str. 134
5.16 Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená - str. 135
5.17 Návštěva lékaře a další překážky v práci na straně zaměstnance - str. 137
5.18 Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 140
6. Odměňování - str. 143
6.1 Obecně - str. 143
6.2 Mzda a plat - str. 144
6.3 Minimální a zaručená mzda - str. 144
6.4 Stanovení výše mzdy - str. 146
6.5 Příplatky ke mzdě - str. 147
6.6 Splatnost mzdy - str. 148
6.7 Krácení mzdy - str. 149
6.8 Bonusy - str. 149
6.9 Průměrný výdělek - str. 150
7. Atypické pracovněprávní vztahy - str. 153
7.1 Obecně - str. 153
7.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 153
7.2.1 Dohoda o provedení práce - str. 155
7.2.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 156
7.3 Kratší pracovní úvazek - str. 158
7.4 Agenturní zaměstnávání - str. 160
7.5 Výkon práce na dálku - str. 164
8. Pracovněprávní spory - str. 171
8.1 Obecně - str. 171
8.2 Spor o určení neplatnosti skončení pracovního poměru - str. 171
8.3 Spor o vyplacení mzdy nebo obdobného plnění - str. 174
8.4 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnancem - str. 174
8.5 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnavatelem - str. 176
8.6 Spor o náhradu škody v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání - str. 177
8.7 Diskriminační spory - str. 183
9. Zástupci zaměstnanců  - str. 187
9.1 Obecně - str. 187
9.2 Odborové organizace - str. 188
9.2.1 Spolurozhodování - str. 190
9.2.2 Právo na projednání - str. 190
9.2.3 Právo na informace - str. 192
9.2.4 Kolektivní vyjednávání - str. 193
9.2.5 Kontrolní práva - str. 195
9.2.6 Ostatní - str. 195
9.3 Rada zaměstnanců - str. 196
9.4 Evropská rada zaměstnanců - str. 196
9.5 Zástupce pro oblast BOZP - str. 197
Závěrem - str. 199
Seznam použité literatury - str. 200

Další nabídka k tématu

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně s nejnovějšími změnami zákoníku práce i s dalšími aktuálními výkladovými otázkami. Kniha zahrnuje novely všech právních předpisů, které ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Transpoziční novela zákoníku práce a dalších 9 souvisejících zákonů vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 přináší pro praxi zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám ...

Cena: 1 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od října 2023 nabývá účinnosti velká novela zákoníku práce, která poměrně významně posiluje práva zaměstnanců a ukládá některé nové povinnosti zaměstnavatelům. Stanovuje pravidla pro práci na dálku (home office), nově upravuje některé podmínky pro výkon práce na dohodu, mění podmínky ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.