Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo soukromý vlastník. Stanoví povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb vůči správním orgánům, pacientům i dalším subjektům. Zakotvuje zcela nové právní instituty, z nichž některé vyplývají z evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, jako např. dříve vyslovená přání pacientů. Podrobně stanoví vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nahradil řadu dosud převážně prováděcích právních předpisů a řeší skutečně specifické úseky zdravotních služeb, jako jsou asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví, genetická vyšetření, ověřování nových lékařských postupů dosud nezavedených v klinické praxi, posudková péče, pracovně lékařské služby, lékařské ozáření, ochranné léčení a nově též protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba.

Tento praktický komentář upozorňuje na souvislosti obou zákonů s dalšími právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem, trestním zákoníkem, a také s již zmíněnou evropskou Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Kromě upozornění na souvislosti s dalšími právními předpisy je tento praktický komentář zaměřen tak, aby byl pokud možno srozumitelným výkladem pro použití obou zákonů v praxi, a to nejen pro právníky, ale i pro zdravotnické pracovníky.

Zákon o zdravotních službách a zákon o specifických zdravotních službách je komentován v České republice poprvé a komentář reaguje na situaci, kdy počet kauz z oblasti zdravotnického práva narůstá, nicméně ucelenější publikace týkající se zdravotních služeb na trhu chybí. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že se jedná o jednu ze základních publikací v oblasti zdravotnického práva. Autoři tohoto komentáře jsou zkušenými praktiky v oblasti zdravotnického práva, jedná se převážně o právníky České lékařské komory.


autoři: Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 6. 2018, 784 stran
ISBN: 978-80-7598-103-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Předmluva - str. XV
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách)
Část první Základní ustanovení - str. 1
Část druhá Zdravotní služby a zdravotní péče - str. 27
Hlava I Druhy a formy zdravotní péče - str. 27
Hlava II Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb - str. 41
Část třetí Oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 57
Část čtvrtá Postavení pacienta a jiných osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - str. 89
Hlava I Práva a povinnosti pacienta a jiných osob - str. 89
Hlava II Zdravotní služby a zaopatření poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku - str. 189
Hlava III Hospic - str. 193
Část pátá Postavení poskytovatele, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - str. 195
Část šestá Zdravotnická dokumentace a národní zdravotnický informační systém - str. 247
Hlava I Zpracování osobních údajů - str. 247
Hlava II Zdravotnická dokumentace - str. 247
Hlava III Národní zdravotnický informační systém - str. 283
Část sedmá Nakládání s odejmutými částmi lidského těla, tělem zemřelého, postup při úmrtí a pitvy - str. 313
Část osmá Stížnosti - str. 353
Část devátá Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb - str. 365
Část desátá Kontrolní činnost - str. 379
Část jedenáctá Kraje - str. 383
Část dvanáctá Fakultní nemocnice a centra vysoce specializované péče - str. 387
Část třináctá Přestupky - str. 395
Část čtrnáctá Společná, zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení - str. 413
Část patnáctá Účinnost  - str. 425
Příloha - str. 426
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Hlava I Obecná ustanovení - str. 431
Hlava II Zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek - str. 437
Díl 1 Asistovaná reprodukce - str. 437
Díl 2 Sterilizace - str. 464
Díl 3 Terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie - str. 478
Díl 4 Změna pohlaví transsexuálních pacientů  - str. 493
Díl 5 Psychochirurgické výkony - str. 506
Díl 6 Genetická vyšetření  - str. 516
Díl 7 Odběry lidské krve a jejích složek, léčba krví nebo jejími složkami  - str. 530
Hlava III Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena - str. 539
Hlava IV Posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání  - str. 559
DÍL 1 Posudková péče a lékařské posudky  - str. 559
Díl 2 Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání - str. 615
Díl 3 Nemoci z povolání - str. 657
Díl 4 Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, výkonu státní služby,  pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob - str. 674
Hlava V Lékařské ozáření a klinické audity - str. 677
Díl 1 Lékařské ozáření  - str. 677
Díl 2 Klinické audity - str. 691
Hlava VI Ochranné léčení - str. 705
Hlava VII Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba - str. 723
Hlava VIII Přestupky - str. 735
Hlava IX Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 743
Seznam použitých zdrojů - str. 747
Věcný rejstřík k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - str. 749
Věcný rejstřík k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  - str. 758
Slovo o autorech - str. 765

Další nabídka k tématu

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních ...

Cena: 1 760 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Právo ve zdravotnictví

Právo ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU. Podrobněji k obsahu ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.