Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby, včetně zásad jejího výkonu a zakotvení postavení a dále také zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Podle samotných autorů má komentář za cíl nejenom popsat a blíže vysvětlit smysl jednotlivých ustanovení zákona, ale rovněž přinést širší vhled a souvislosti spojené zejména s mezinárodním, resp. unijním právem.

Autoři sami pracují ve státní správě a většina z nich přímo na Ministerstvu zahraničních věcí.


autoři: Martin Smolek, Petr Válek, Jan Kněžínek, Petr Gajdušek, Bohuslav Kahle, Iveta Chmielová Dalajková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 9. 2020, 388 stran
ISBN: 978-80-7598-835-5

Cena: 875 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam pramenů citovaných v komentáři - str. I
Předmluva - str. XVI
Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě
§ 1–61 Část první Zahraniční služba - str. 1
Hlava I Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy a rozsah působnosti - str. 1
§ 2 Vymezení základních pojmů - str. 2
§ 3 Zásady výkonu zahraniční služby - str. 3
§ 4–10 Hlava II Postavení, zřizování a rušení zastupitelského úřadu - str. 20
§ 4 Zastupitelský úřad - str. 20
§ 5 Velvyslanectví - str. 23
§ 6 Stálá mise - str. 7
§ 7 Konzulární úřad - str. 9
§ 8 Zvláštní mise - str. 34
§ 9 Styčný úřad nebo kancelář - str. 35
§ 10 Vedoucí zastupitelského úřadu - str. 36
§ 11–15 Hlava III Výkon zahraniční služby - str. 43
§ 11 Služba v ústředí a služba v zahraničí - str. 43
§ 12 Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních státních orgánů právnických osob - str. 52
§ 13 Podpora výkonu zahraniční služby - str. 58
§ 14 Státní příspěvková organizace - str. 62
§ 15 Diplomatické a konzulární hodnosti- str. 65
§ 16–31 Hlava IV Výkon konzulární služby - str. 76
§ 16 Konzulární činnosti - str. 76
§ 17 Konzulární ochrana - str. 84
§ 18 Ověřovací činnost - str. 93
§ 19 Činnosti notářské povahy - str. 105
§ 20 Matriční agenda - str. 109
§ 21 Státoobčanská agenda - str. 115
§ 22 Činnost volebního orgánu - str. 126
§ 23 Dědická agenda - str. 133
§ 24 Poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům - str. 134
§ 25 Předání žádosti - str. 139
§ 26 Dohody a praktická ujednání - str. 140
§ 27 Koordinace a spolupráce - str. 144
§ 28 Koordinace pomoci při mimořádných událostech - str. 147
§ 29 Finanční postupy - str. 149
§ 30 Finanční postupy při mimořádných událostech - str. 152
§ 31 Úhrada nákladů na konzulární ochranu poskytnutou jiným členským státem EU - str. 153
§ 32–57 Hlava V Služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby
- str. 155
§ 32 Vznik služebního poměru a absolvování přípravy k výkonu zahraniční služby - str. 155
§ 33 Výjimky z povinnosti konat výběrové řízení - str. 158
§ 34 Personální rada - str. 164
§ 35 Změny služebního poměru - str. 167
§ 36 Zařazení na překlenovací služební a pracovní místo - str. 170
§ 37 Vyslání za účelem předání agendy v zahraničí - str. 175
§ 38 Přeložení za účelem přípravy pro výkon služby v zahraničí - str. 176
§ 39 Odvolání ze služebního místa - str. 177
§ 40 Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy - str. 179
§ 41 Použití pracovního poměru - str. 179
§ 42 Zastupování - str. 182
§ 43 Zvláštní zmocněnec - str. 185
§ 44 Diplomatický pracovník s přiznanou hodností velvyslanec - str. 188
§ 45 Místní síly - str. 189
§ 46 Systemizace - str. 193
§ 47 Povinnosti - str. 195
§ 48 Práva - str. 198
§ 49 Služební a pracovní doba - str. 200
§ 50 Překážky ve službě na straně státního zaměstnance a překážky v práci na straně zaměstnance - str. 201
§ 51 Čerpání mateřské a rodičovské dovolené - str. 207
§ 52 Doprovázející manžel nebo partner - str. 209
§ 53 Zdravotní připojištění - str. 212
§ 54 Použití služebního vozidla - str. 214
§ 55 Odškodnění za následky vzniklé při výkonu služby nebo práce v zahraničí - str. 216
§ 56 Vzdělávání diplomatických, administrativních a technických pracovníků - str. 217
§ 57 Hodnocení při výkonu zahraniční služby - str. 221
§ 58–59 Hlava VI Společná a přechodná ustanovení - str. 224
§ 58 Společná ustanovení - str. 224
§ 59 Přechodná ustanovení - str. 226
§ 60 Hlava VII Zrušovací ustanovení - str. 228
§ 60 Zrušovací ustanovení - str. 228
§ 61 Část druhá Změna zákona o státní službě - str. 229
§ 61 Změna zákona o státní službě - str. 229
§ 62 Část třetí Změna zákona o důchodovém pojištění - str. 235
§ 62 Změna zákona o důchodovém pojištění - str. 235
§ 63 Část čtvrtá Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění - str. 237
§ 63 Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění - str. 237
§ 64 Část pátá Účinnost - str. 239
§ 64 Účinnost - str. 239
Předpisy související se zákonem o zahraniční službě - str. 241
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - str. 243
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky - str. 247
Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů - str. 251
Vyhláška č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti - str. 257
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 264
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 265
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 266
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 267
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 268
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 269
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 270
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 187/2017 Sb. - str. 271
Vyhláška č. 189/2017 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování - str. 273
Vyhláška č. 188/2017 Sb., o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby - str. 277
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 188/2017 Sb. - str. 280
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 188/2017 Sb. - str. 281
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 188/2017 Sb. - str. 282
Vyhláška č. 186/2017 Sb., o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů - str. 283
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2017 Sb. - str. 284
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2017 Sb. - str. 287
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích - str. 289
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích - str. 303
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu- str. 331
Slovo o autorech - str. 359
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 362
Věcný rejstřík - str. 365

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.