Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné znění a hlavní principy autoři ve výkladu zohlednili.

Nejzásadnější vývoj ale prodělala judikatura k zákonu o vyvlastnění, a to i s poukazem na závěry autorů vyjádřené v prvním vydání tohoto komentáře. Ve výkladu jsou citovány nejnovější rozsudky Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu i nálezy Ústavního soudu. Autoři podrobně analyzovali také zbývající judikaturu správních soudů a Nejvyššího soudu, která upřesnila výklad pomalu všech ustanovení zákona o vyvlastnění.

Nové vydání tak není pouze kosmetickou aktualizací, ale podstatně přepracovaným a rozšířeným vydáním, které v praxi využijí zejména soudci, advokáti, ale také podnikoví právníci nebo úředníci, kteří se s institutem vyvlastnění v praxi setkávají.

autoři: Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 5. 2023, 236 stran
ISBN: 978-80-7676-511-5

Cena: 545 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Předmluva - str. X
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Část první Obecná ustanovení (§ 1 až 2) - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Základní pojmy - str. 7
Část druhá Podmínky vyvlastnění (§ 3 až 5) - str. 16
§ 3 Podmínky vyvlastnění - str. 16
§ 4 Přiměřenost vyvlastnění - str. 37
§ 5 Vyjednávání s potencionálním vyvlastňovaným - str. 45
Část třetí Práva třetích osob (§ 6 až 9) - str. 73
§ 6 Vliv vyvlastnění na práva třetích osob - str. 73
§ 7 Vliv vyvlastnění na nájemní vztahy - str. 76
§ 8 Vyvlastnění a věcná břemena - str. 80
§ 9 Zrušen - str. 81
Část čtvrtá Náhrady při vyvlastnění (§ 10 až 14) - str. 82
§ 10 Náhrada za vyvlastnění - str. 82
§ 11 Naturální náhrada - str. 111
§ 12 Náhrada za zanikající věcné břemeno - str. 114
§ 13 Výplata náhrady vyvlastnitelem - str. 116
§ 14 Výplata náhrady zástavnímu věřiteli - str. 122
Část pátá Vyvlastňovací řízení (§ 15 až 25) - str. 125
§ 15 Vyvlastňovací úřad - str. 125
§ 16 Příslušnost - str. 126
§ 17 Účastníci řízení - str. 130
§ 18 Zahájení řízení - str. 133
§ 19 Postup v řízení - str. 140
§ 20 Znalecký posudek - str. 146
§ 21 Povinnosti vyvlastňovaného - str. 154
§ 22 Ústní jednání - str. 155
§ 23 Přerušení a zastavení řízení - str. 159
§ 24 Rozhodnutí - str.164
§ 25 Odvolání - str. 185
Část šestá Zrušení vyvlastnění (§ 26 až 27) - str. 192
§ 26 Zrušení vyvlastnění - str. 192
§ 27 Povinnost vyvlastnitele nahradit újmu způsobenou zrušením vyvlastnění - str. 196
Část sedmá Projednání vyvlastnění v řízení před soudem (§ 28) - str. 197
§ 28 Soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění - str. 197
Část osmá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 29 až 32) - str. 210
§ 29 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 210
§ 30 Subsidiarita občanského soudního řádu - str. 211
§ 30a zrušen - str. 211
§ 31 Nepravá retroaktivita zákona - str. 212
§ 32 Zrušení vyhlášky o náhradách - str. 214
Část devátá Účinnost - str. 215
§ 33 Účinnost zákona - str. 215
Seznam použité literatury - str. 216
O autorech - str. 220
Věcný rejstřík - str. 221

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu. Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až ... pokračování

Cena: 705 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.