Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu.

Předkládaný komentář není pouze přepisem jednotlivých ustanovení a citací z důvodové zprávy, ale autoři zohlednili veškerou známou veřejně dostupnou judikaturu a literaturu. Dále také znázorňuje souvislosti zákona o vyvlastnění s jinými právními předpisy. Mezi nimi je stěžejní zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který obsahuje řadu odlišností od obecné úpravy v zákoně o vyvlastnění a které je nutné správně aplikovat. Fakticky jsou tedy komentovány hned dva zákony, třebaže ze zákona o urychlení výstavby pouze ta ustanovení, která jsou lex specialis ve vztahu k zákonu o vyvlastnění.

Kniha je určena především právnickým profesím, které se při výkonu své praxe mohou setkat se zákonem o vyvlastnění, tedy zejména advokátům, soudcům, ale také podnikovým právníkům. Využít jej mohou i potenciální vyvlastnitelé či pracovníci vyvlastňovacích úřadů a může posloužit i široké veřejnosti.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2020.

autoři: Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, 204 stran
ISBN: 978-80-7598-634-4

Cena: 465 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Předmluva - str. X
ZÁKON O ODNĚTÍ NEBO OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU NEBO KE STAVBĚ (ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ)
Část první Obecná ustanovení (§ 1–2)
- str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Základní pojmy - str.  6
Část druhá Podmínky vyvlastnění (§ 3–5) - str. 15
§ 3 Podmínky vyvlastnění - str. 15
§ 4 Přiměřenost vyvlastnění - str. 30
§ 5 Vyjednávání s potencionálním vyvlastňovaným - str. 37
Část třetí Práva třetích osob (§ 6–9) - str. 57
§ 6 Vliv vyvlastnění na práva třetích osob - str. 57
§ 7 Vliv vyvlastnění na nájemní vztahy - str. 59
§ 8 Vyvlastnění a věcná břemena  - str. 64
§ 9 Zrušen  - str.  64
Část čtvrtá Náhrady při vyvlastnění (§ 10–14) - str. 67
§ 10 Náhrada za vyvlastnění - str.  67
§ 11 Naturální náhrada  - str. 92
§ 12 Náhrada za zanikající věcné břemeno  - str.  95
§ 13 Výplata náhrady vyvlastnitelem v97
§ 14 Výplata náhrady zástavnímu věřiteli v101
Část pátá Vyvlastňovací řízení (§ 15–25) - str. 103
§ 15 Vyvlastňovací úřad - str. 103
§ 16 Příslušnost  - str. 104
§ 17 Účastníci řízení  - str. 107
§ 18 Zahájení řízení  - str. 111
§ 19 Postup v řízení - str. 116
§ 20 Znalecký posudek - str. 122
§ 21 Povinnosti vyvlastňovaného - str. 128
§ 22 Ústní jednání - str. 129
§ 23 Přerušení a zastavení řízení - str. 132
§ 24 Rozhodnutí - str. 137
§ 25 Odvolání - str. 153
Část šestá Zrušení vyvlastnění (§ 26–27) - str. 161
§ 26 Zrušení vyvlastnění - str. 161
§ 27 Povinnost vyvlastnitele nahradit újmu způsobenou zrušením vyvlastnění - str. 164
Část sedmí Projednání vyvlastnění v řízení před soudem (§ 28)  - str. 165
§ 28 Soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění - str. 165
Část osmá Společná, přechodní a závěrečná ustanovení (§ 29–32) - str. 177
§ 29 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 177
§ 30 Subsidiarita občanského soudního řádu - str. 178
§ 30a Využívání údajů ze základních registrů - str. 178
§ 31 Nepravá retroaktivita zákona - str. 180
§ 32 Zrušení vyhlášky o náhradách  - str. 181
Část devátá Účinnost (§ 33) - str. 183
§ 33 Účinnost zákona  - str. 183
Seznam použité literatury  - str. 184
O autorech - str. 187
Věcný rejstřík - str. 188

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu. Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až ...

Cena: 705 KčKOUPIT

Vyvlastnění a ochrana investic

Vyvlastnění a ochrana investic

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Aktuálnosti tématu nahrává zejména vzrůstající počet investičních sporů mezi státy a zahraničními investory. Text čtenáře seznamuje se dvěma typy přístupů k odlišení zásahu do majetku investora. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.