Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Podrobný komentář zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů se věnuje širším souvislostem komentovaných ustanovení. Nejde jen o výklad příslušných částí a paragrafů zákona (z nichž se některá ocitla v rozporu s pojetím práv dětí a zájmu dítěte jako předního hlediska, tak jak ho upravuje Úmluva o právech dítěte), ale i hledání nových cest a možností pro novou úpravu.
autor: Adam Křístek vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 350 stran
ISBN: 978-80-7552-821-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XI
Úvod - str. XIII
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
§ 1–43  ČÁST PRVNÍ Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních - str. 1
HLAVA I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1   Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči - str. 1
§ 2–15 HLAVA II   Zařízení - str. 31
§ 2   Druhy služeb a rozsah péče a zaopatření v nich poskytovaného   - str. 31
§ 3  Základní a střední škola při ústavním zařízení  - str. 44
§ 4   Vnitřní členění zařízení na skupiny; lůžková kapacita zařízení - str. 47
§ 5 Působnost diagnostického ústavu - str. 50
§ 6 Záchyt uprchlých chovanců  - str. 73
§ 7  zrušen - str. 75
Dobrovolný pobyt v diagnostickém ústavu - str. 75
§ 8   Evidenční, metodické a dozorčí úkoly diagnostického ústavu  - str. 76
§ 9 Výchovné skupiny - str. 76
§ 10  Druhy diagnostických ústavů  - str. 78
§ 11  Školní třídy pro děti s ukončenou povinnou školní docházkou při diagnostickém ústavu - str. 80
§ 12  Dětský domov - str. 81
§ 13  Dětský domov se školou - str. 81
§ 14  Výchovný ústav - str. 84
§ 15  Omezující technické prostředky - str. 88
§ 16–17 HLAVA III  Středisko  - str. 91
§ 16   Cílová skupina; základní činnosti a formy poskytování služeb - str. 91
§ 17   Smlouva o poskytnutí služby, poskytování služby na základě soudního rozhodnutí a některé další podmínky při poskytování služby - str. 99
§ 18–19 HLAVA IV   Pracovníci v zařízení nebo ve středisku - str. 107
§ 18   Další předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka v ústavu - str. 107
§ 18a   Akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost   - str. 112
§ 19  Ostatní pracovníci v ústavu - str. 113
§ 20–26 HLAVA V  Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení, ředitele zařízení a osob odpovědných za výchovu - str. 115
§ 20  Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení - str. 118
§ 21  Opatření ve výchově - str. 171
§ 22  Izolační místnost - str. 183
§ 23  Práva ředitele zařízení - str. 190
§ 24  Povinnosti ředitele zařízení  - str. 213
§ 25  Práva a povinnosti ředitele střediska výchovné péče - str. 220
§ 26   Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení - str. 222
§ 27–33 HLAVA VI   Úhrada péče, kapesné, osobní dary a věcná pomoc  - str. 241
§ 27   Úhradová povinnost, výše a vyměřování ošetřovného - str. 241
§ 28   Částečné nebo úplné osvobození od povinnosti hradit ošetřovné - str. 260
§ 29   Zohlednění sirotčího důchodu a jiných příjmů chovance - str. 264
§ 30   Splatnost, krácení a vyúčtování ošetřovného - str. 268
§ 31  Nárok na kapesné a stanovení výše kapesného - str. 270
§ 32  Osobní dary - str. 273
§ 33  Následná péče a odchodné - str. 275
§ 34–43 HLAVA VII   Společná, přechodná a zrušovací ustanovení  - str. 279
§ 34  Povinná dokumentace  - str.  279
§ 35  Veřejnosprávní kontrola - str. 280
§ 36   Užití správního řádu a vyloučení odkladného účinku odvolání  - str.  281
§ 36a  Dítě umístěné v ústavu předběžným opatřením - str. 284
§ 37   Nepřetržitost provozu a jeho omezení nebo přerušení - str. 286
§ 38   Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových služeb - str. 288
§ 39  Dozor státního zastupitelství - str. 291
§ 40 Pojištění - str. 308
§ 40a  zrušen  - str. 311
Úhrada nákladů převozu uprchlého chovance - str. 311
§ 41  Zmocňovací ustanovení  - str. 314
§ 42  Přechodná ustanovení - str. 316
§ 43  Zrušovací ustanovení - str. 317
§ 44 ČÁST DRUHÁ zrušena - str. 318
§ 44  zrušen  - str. 318
§ 45 ČÁST TŘETÍ zrušena - str. 318
§ 45  zrušen  - str. 318
§ 46 ČÁST ČTVRTÁ Účinnost  - str. 318
§ 46  Účinnost - str. 318
Rejstřík  - str. 320

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.