Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Komentář zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, přímo z dílny Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.

Kniha přináší podrobný komentář všech ustanovení zákona o veřejných výzkumných institucích a shrnuje nejdůležitější judikaturu k tomuto zákonu.

Zákon se pohybuje na pomezí práva veřejného, zejména správního, a soukromého, zejména občanského. Část osmá zákona navíc přesahuje do práva unijního a mezinárodního. Výklad tak namnoze není jednoduchý.

Autorský kolektiv je složen z odborníků napříč řadou právních odvětví, od práva správního a veřejného (M. Hálová a K. Kramář) přes právo Evropské unie (J. Malíř), civilní a korporační právo (J. Matejka a B. Havel) až po aspekty ústavní a daňové (J. Bárta). Jde navíc o odborníky, kteří mají s činností a fungováním veřejných institucí dlouhodobé zkušenosti, a to jak praktické, tak i manažerské.

Díky tomu se autorům podařilo překlenout všechny výkladové nejasnosti a nabídnout příručku využitelnou v každodenním fungování veřejných výzkumných institucí.

Předmluvu ke knize napsala předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

autoři: Ján Matejka, Jan Bárta, Bohumil Havel a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 10. 2021, 468 stran
ISBN: 978-80-7552-642-7

Cena: 1 375 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Úvodní slovo předsedkyně Akademie věd České republiky - str. IX
Úvodní slovo vedoucího autorského kolektivu - str. XI
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XIII
Prolegomena ke studiu a práci s komentářem - str. XV
Zákon o veřejných výzkumných institucích
§ 1–2 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Veřejná výzkumná instituce - str. 22
§ 3–9 Část druhá Zřízení a vznik veřejné výzkumné instituce - str. 61
§ 3 Zřízení veřejné výzkumné instituce - str. 61
§ 4 Vznik veřejné výzkumné instituce - str. 72
§ 5 Jednání před vznikem veřejné výzkumné instituce a pověřená osoba - str. 74
§ 6 Rejstřík veřejných výzkumných institucí - str. 78
§ 7 Řízení o zápisu instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí - str. 89
§ 8 Sbírka listin - str. 95
§ 9 Povinnosti týkající se rejstříku veřejných výzkumných institucí a působnost MŠMT - str. 101
§ 10–14 Část třetí Zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce - str. 107
§ 10 Zrušení veřejné výzkumné instituce - str. 107
§ 11 Zrušení veřejné výzkumné instituce bez likvidace - str. 110
§ 12 Kompetence zřizovatele zrušit veřejnou výzkumnou instituci - str. 118
§ 13 Rozhodnutí soudu o návrhu na zrušení veřejné výzkumné instituce - str. 121
§ 14 Okamžik zániku veřejné výzkumné instituce - str. 125
§ 15 Část čtvrtá Působnost zřizovatele - str. 129
§ 15 Demonstrativní výčet rozsahu kompetencí zřizovatele - str. 129
§ 16–19 Část pátá Orgány veřejné výzkumné instituce - str. 141
§ 16 Postavení a funkce členů orgánu veřejné výzkumné instituce - str. 141
§ 17 Ředitel - str. 150
§ 18 Rada instituce- str. 189
§ 19 Dozorčí rada - str. 241
§ 20 Část šestá Vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce - str. 269
§ 20 Vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce - str. 269
§ 21–30 Část sedmá Hospodaření veřejné výzkumné instituce - str. 281
§ 21 Majetek a činnosti - str. 281
§ 22 Rozpočet - str. 300
§ 23 Fondy - str. 306
§ 24 Rezervní fond - str. 308
§ 25 Fond reprodukce majetku - str. 310
§ 26 Fond účelově určených prostředků - str. 314
§ 27 Sociální fond - str. 317
§ 28 Majetek - str. 320
§ 29 Účetnictví - str. 340
§ 30 Výroční zpráva - str. 347
§ 30a–30g Část osmá Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí - str. 355
§ 30a Přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí - str. 355
§ 30b Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků - str. 360
§ 30c Dohoda o hostování - str. 367
§ 30d Výjimky při přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí - str. 376
§ 30e Přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí jinými výzkumnými organizacemi - str. 384
§ 30f Přestupky - str. 388
§ 30g Společná ustanovení k přestupkům - str. 398
§ 31 Část devátá Přechodná ustanovení - str. 401
§ 31 Přeměna příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce - str. 401
§ 32 Část desátá Účinnost - str. 413
§ 32 Účinnost - str. 413
Příloha č. 1 k zákonu č. 341/2005 Sb. - str. 415
Příloha č. 2 k zákonu č. 341/2005 Sb. - str. 420
Seznam použité literatury - str. 421
Seznam dalších použitých zdrojů - str. 429
Slovo o autorech - str. 430
Věcný rejstřík - str. 433

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.