Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář je psán jasným a srozumitelným jazykem a díky příkladům a případům z praxe je dostatečně srozumitelný i pro neprávníky. Součástí komentáře je i nejaktuálnější judikatura v oblasti poskytování informací. Autoři komentáře věnují zvláštní pozornost obcím a pasivnímu poskytování informací na žádost, ale i aktivnímu poskytování informací zveřejněním. 

Komentář se věnuje i významné novele, která byla provedena částí patnáctou zákona č. 111/2019 Sb. Významných změn ve 2. vydání komentáře logicky doznal zejména výklad k poskytování, resp. ochraně osobních údajů v souvislosti s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zcela nová je úprava procesních nástrojů ke zvýšení efektivnosti vyřizování žádostí o informace a vymahatelnosti práva na informace, zejména zavedení tzv. informačního příkazu. Pro potřeby praxe byly do 2. vydání komentáře doplněny četné vzory úkonů povinných subjektů a jejich nadřízených orgánů, včetně zapracování nového institutu informačního příkazu.

Autoři – dr. Jitka Jelínková a dr. Miloš Tuháček – se mimo jiné i věnují vzdělávání a lektorské činnosti v oblasti poskytování informací a jsou rovněž zkušenými autory publikací z oblasti práva životního prostředí.

autoři: Jitka Jelínková, Miloš Tuháček; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 326 stran
ISBN: 978-80-7598-548-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Předmluva - str. XI
Úvod k 2. aktualizovanému vydání- str. XIII
ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Část první (§ 1 až 19) - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Povinnost poskytovat informace - str. 10
§ 3 Základní pojmy - str. 35
§ 4 Poskytování informací - str. 48
§ 4a Poskytování informací na žádost - str. 55
§ 4b Poskytování informací zveřejněním - str. 65
§ 4c Národní katalog otevřených dat - str. 68
§ 5 Zveřejňování informací - str. 69
§ 6 Odkaz na zveřejněnou informaci - str. 86
§ 7 Ochrana utajovaných skutečností - str. 89
§ 8a Ochrana soukromí a osobních údajů - str. 93
§ 8b Příjemci veřejných prostředků - str. 114
§ 9 Ochrana obchodního tajemství - str. 121
§ 10 Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - str. 129
§ 11 Další omezení práva na informace - str. 130
§ 12 Podmínky omezení - str. 168
§ 13 Žádost o poskytnutí informace - str. 172
§ 14 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí  o poskytnutí informace - str. 175
§ 14a Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě  při poskytování informací  - str. 192
§ 15 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - str. 196
§ 16 Odvolání - str. 212
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - str. 226
§ 16b Přezkumné řízení a ochrana před nečiností - str. 246
§ 17 Hrazení nákladů - str. 248
§ 18 Výroční zpráva - str. 262
§ 19 Povinnost mlčenlivosti - str. 267
Část druhá  Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 20 až 22) - str. 271
§ 20 Přechodná ustanovení a vztah ke správnímu řádu - str. 271
§ 21 Zmocňovací ustanovení - str. 281
§ 22 Účinnost - str. 282
Vybraná ustanovení novel - str. 283
Literatura - str. 314
O autorech - str. 316
Věcný rejstřík - str. 318

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.