Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář je psán jasným a srozumitelným jazykem a díky příkladům a případům z praxe je dostatečně srozumitelný i pro neprávníky. Součástí komentáře je i nejaktuálnější judikatura v oblasti poskytování informací. Autoři komentáře věnují zvláštní pozornost obcím a pasivnímu poskytování informací na žádost, ale i aktivnímu poskytování informací zveřejněním. 

Komentář se věnuje i významné novele, která byla provedena částí patnáctou zákona č. 111/2019 Sb. Významných změn ve 2. vydání komentáře logicky doznal zejména výklad k poskytování, resp. ochraně osobních údajů v souvislosti s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zcela nová je úprava procesních nástrojů ke zvýšení efektivnosti vyřizování žádostí o informace a vymahatelnosti práva na informace, zejména zavedení tzv. informačního příkazu. Pro potřeby praxe byly do 2. vydání komentáře doplněny četné vzory úkonů povinných subjektů a jejich nadřízených orgánů, včetně zapracování nového institutu informačního příkazu.

Autoři – dr. Jitka Jelínková a dr. Miloš Tuháček – se mimo jiné i věnují vzdělávání a lektorské činnosti v oblasti poskytování informací a jsou rovněž zkušenými autory publikací z oblasti práva životního prostředí.

autor: Jitka Jelínková, Miloš Tuháček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 326 stran
ISBN: 978-80-7598-548-4

Cena: 570 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Předmluva - str. XI
Úvod k 2. aktualizovanému vydání- str. XIII
ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Část první (§ 1 až 19) - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Povinnost poskytovat informace - str. 10
§ 3 Základní pojmy - str. 35
§ 4 Poskytování informací - str. 48
§ 4a Poskytování informací na žádost - str. 55
§ 4b Poskytování informací zveřejněním - str. 65
§ 4c Národní katalog otevřených dat - str. 68
§ 5 Zveřejňování informací - str. 69
§ 6 Odkaz na zveřejněnou informaci - str. 86
§ 7 Ochrana utajovaných skutečností - str. 89
§ 8a Ochrana soukromí a osobních údajů - str. 93
§ 8b Příjemci veřejných prostředků - str. 114
§ 9 Ochrana obchodního tajemství - str. 121
§ 10 Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - str. 129
§ 11 Další omezení práva na informace - str. 130
§ 12 Podmínky omezení - str. 168
§ 13 Žádost o poskytnutí informace - str. 172
§ 14 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí  o poskytnutí informace - str. 175
§ 14a Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě  při poskytování informací  - str. 192
§ 15 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - str. 196
§ 16 Odvolání - str. 212
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - str. 226
§ 16b Přezkumné řízení a ochrana před nečiností - str. 246
§ 17 Hrazení nákladů - str. 248
§ 18 Výroční zpráva - str. 262
§ 19 Povinnost mlčenlivosti - str. 267
Část druhá  Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 20 až 22) - str. 271
§ 20 Přechodná ustanovení a vztah ke správnímu řádu - str. 271
§ 21 Zmocňovací ustanovení - str. 281
§ 22 Účinnost - str. 282
Vybraná ustanovení novel - str. 283
Literatura - str. 314
O autorech - str. 316
Věcný rejstřík - str. 318

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.