Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit.

Cílem praktického komentáře je pomoci především samotným veřejným funkcionářům vypořádat se s povinnostmi, které pro ně ze zákona o střetu zájmů vyplývají. Ke dni zpracování tohoto komentáře je v Centrálním registru oznámení zavedeno bezmála 46 000 veřejných funkcionářů, na které ze zákona o střetu zájmů dopadá řada povinností. Kromě toho zákon o střetu zájmů významně dopadá na širokou škálu orgánů veřejné správy (včetně obcí), které plní roli podpůrných orgánů. Zákonem jsou dotčeny také mnohé právnické osoby zřizované státem, kraji či obcemi, a nelze vyloučit ani dopad zákona na zcela privátní právnické osoby či podnikající fyzické osoby.

Zvláštní pozornost je věnována poslední velké novele zákona (č. 14/2017 Sb.) provedené s účinností od 1. 9. 2017, jejímž cílem bylo především zefektivnění kontrolního mechanismu, zavedení nové povinnosti podávat oznámení již ke dni vzniku funkce, zpřísnění sankcí a v neposlední řadě také elektronizace majetkových přiznání.Uvedená novela zákona o střetu zájmů zcela jednoznačně zapadá do aktuální vlny protikorupčních legislativních aktivit a snah o maximální transparentnost činnosti veřejné správy.

Autoři při zpracování komentáře vycházeli především ze své vlastní praxe, kdy dva z nich jsou sami veřejnými funkcionáři dlouhodobě působícími v územní samosprávě, a třetí z autorů je hlavním metodikem podpůrného orgánu (územního samosprávného celku) zapisujícího do registru stovky veřejných funkcionářů.


autoři: Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 4. 2019, 236 stran
ISBN: 978-80-7598-349-7

Cena: 545 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Úvod - str. XIII
Zákon o střetu zájmů
Část první Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí - str. 1
Hlava I úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Veřejný funkcionář - str. 5
Hlava II Střet zájmů - str. 36
§ 3 Střet veřejného a osobního zájmu - str. 36
Hlava III Omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi - str. 43
§ 4 Omezení podnikatelské či pracovní činnosti některých veřejných funkcionářů - str. 43
§ 4a Zákazy týkající se médií  - str. 55
§ 4b Zákaz účasti v zadávacích řízeních  - str. 62
§ 4c Zákaz poskytnutí dotace nebo investiční pobídky - str. 67
§ 5 Některá další omezení vybraných veřejných funkcionářů - str. 69
§ 6 Zákaz konkurence - str. 81
Hlava IV Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích - str. 89
§ 7 Čestné prohlášení  - str. 89
§ 8 Oznámení o osobním zájmu - str. 91
§ 9 Oznámení o činnostech - str. 99
§ 10 Oznámení o majetku - str. 106
§ 11 Oznámení o příjmech a závazcích - str. 120
§ 12 Lhůty a způsob podávání oznámení - str. 130
Hlava V Evidence oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích a její vedení - str. 141
§ 13 Registr oznámení - str. 141
§ 14 Vedení registru oznámení - str. 150
§ 14a Zápis do registru oznámení - str. 155
§ 14b Rozsah nahlížení do registru oznámení - str. 167
§ 14c Oprávnění evidenčního orgánu nahlížet do dalších registrů a informačních systémů veřejné správy - str. 176
Hlava VI zrušena - str. 183
§ 15 zrušen - str. 183
§ 16 zrušen - str. 183
nadpis vypuštěn  - str. 183
§ 17 zrušen - str. 183
§ 18 zrušen - str. 183
§ 19 zrušen  - str. 183
§ 20 zrušen - str. 183
§ 21 zrušen - str. 183
§ 22 zrušen - str. 183
Hlava VII Přestupky  - str. 184
§ 23 Přestupky fyzických osob - str. 184
§ 24 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 192
§ 25 Společná ustanovení k přestupkům - str. 194
Hlava VIII Přechodná ustanovení - str. 199
§ 26 Přechodné ustanovení - str. 199
§ 26a Přechodné ustanovení - str. 199
Hlava IX Zrušovací ustanovení  - str. 201
§ 27 Zrušovací ustanovení - str. 201
Část druhá Změna soudního řádu správního - str. 202
§ 28 Změna soudního řádu správního - str. 202
Část třetí Změna zákona o bankách - str. 203
§ 29 Změna zákona o bankách  - str. 203
Část čtvrtá Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu - str. 204
§ 30 Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu  - str. 204
Část pátá Změna zákona č. 15/2002 Sb.  - str. 205
§ 31 Změna zákona č. 15/2002 Sb. - str. 205
Část šestá Změna zákona o soudních poplatcích - str. 206
§ 32 Změna zákona o soudních poplatcích - str. 206
Část sedmá Účinnost - str. 207
§ 33 Účinnost - str. 207
Vybraná ustanovení novel - str. 208
Čl. II zákona č. 14/2017 Sb. - str. 208
Čl. II zákona č. 112/2018 Sb. - str. 214
Seznam použité literatury - str. 215
O autorech - str. 216
Věcný rejstřík - str. 218

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Jiří Kapras - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných ...

Cena: 780 KčKOUPIT

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ...

Cena: 112 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.