Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace.

Co v této publikaci naleznete?

Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen komentář, doplněný výkladem jednotlivých ustanovení zákona s poukazem na některé aplikační problémy a také nedostatky stávající právní úpravy služebního poměru. Text zákona je podložen rovněž aktuální judikaturou vztahující se ke konkrétnímu ustanovení nebo několika ustanovením zákona. Připojené poznámky k některým ustanovením zákona o služebním poměru poskytují přehled o podrobnější úpravě obsažené v navazujících právních předpisech, prováděcích předpisech k zákonu a některých interních předpisech bezprostředně souvisejících s daným ustanovením zákona.

Ideální pomocník pro praxi

Publikace je vhodnou pomůckou pro aplikační praxi a je určena především služebním funkcionářům a pracovníkům personálních útvarů bezpečnostních sborů, a dalšímu odbornému personálu, který se bezprostředně podílí na přípravě rozhodnutí služebních funkcionářů. Současně poslouží všem příslušníkům, vůči nimž se řízení ve věcech služebního poměru vede, aby mohli řádně uplatnit svá práva v tomto řízení a uplatňovat své nároky plynoucí ze služebního poměru.


autoři: Petr Tomek, Zdeněk Fiala; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 11. 2019, 856 stran
ISBN: 978-80-7554-234-2

Cena: 649 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 6
Přehled nejčastěji citovaných předpisů - str. 7
Úvod do problematiky právní úpravy služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 8
Dosavadní vývoj právní úpravy služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 8
Charakteristické rysy právní úpravy služebního poměru - str. 9
Použití dalších zákonných předpisů na služební poměr příslušníků - str. 13
Prováděcí předpisy k zákonu o služebním poměru a další související předpisy - str. 22
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Část první Obecná ustanovení - str.  24
Část druhá Vznik, změny a skončení služebního poměru - str. 76
Hlava I – Vznik služebního poměru - str. 76
Hlava II – Změny služebního poměru - str.  99
Díl 1 – Obsazování volných služebních míst - str. 99
Díl 2 – Převedení na jiné služební místo - str. 136
Díl 3 – Zálohy - str. 152
Díl 4 – Další změny služebního poměru - str. 167
Hlava III – Skončení služebního poměru - str. 184
Část třetí Základní povinnosti příslušníka a omezení jeho některých práv - str. 220
Část čtvrtá Kázeňské odměny a kázeňské tresty - str. 233
Část pátá Doba služby, služební pohotovost a doba odpočinku - str. 242
Hlava I – Doba služby - str. 242
Hlava II – Služební pohotovost - str. 270
Hlava III – Doba odpočinku - str. 272
Hlava IV – Služební volno s poskytnutím služebního příjmu - str. 285
Hlava V – Služební volno bez poskytnutí služebního příjmu - str. 312
Část šestá Podmínky výkonu služby - str. 313
Hlava I – Péče o příslušníky - str. 313
Hlava II – Nemocenské pojištění - str. 324
Hlava III – Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost příslušníka - str. 330
Hlava IV – Ozdravný pobyt - str. 335
Hlava V – Mateřská a rodičovská dovolená - str. 340
Hlava VI – Zvláštní podmínky výkonu služby příslušnic a příslušníků pečujících o dítě - str. 344
Hlava VII – Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby - str. 346
Část sedmá Náhrada škody - str. 355
Hlava I – Předcházení škodám - str. 361
Hlava II – Odpovědnost příslušníka za škodu - str. 363
Díl 1 – Obecná odpovědnost - str. 364
Díl 2 – Zvláštní odpovědnost - str. 370
Hlava III – Odpovědnost bezpečnostního sboru za škodu - str. 376
Díl 1 – Obecná a zvláštní odpovědnost - str. 376
Díl 2 – Odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání - str. 382
Díl 3 – Společné ustanovení k odpovědnosti za škodu - str. 417
Část osmá Služební příjem a odměna za služební pohotovost - str. 420
Hlava I – Obecné ustanovení - str. 420
Hlava II – Složky služebního příjmu - str. 424
Hlava III – Služební příjem ve zvláštních případech - str. 449
Hlava IV – Odměna za služební pohotovost - str. 459
Hlava V – Společná ustanovení o služebním příjmu příslušníků a odměně za služební pohotovost - str. 461
Část devátá Naturální náležitosti a zvláštní požitky - str. 470
Část desátá Náhrady cestovních výdajů - str. 475
Hlava I – Obecná ustanovení - str. 475
Hlava II – Náhrady cestovních výdajů při služební cestě - str. 482
Hlava III – Náhrady výdajů při zahraniční služební cestě - str. 495
Hlava IV – Náhrady cestovních výdajů v ostatních případech - str. 501
Hlava V – Společná ustanovení k náhradám cestovních výdajů - str. 512
Hlava VI – Náhrada stěhovacích výdajů - str. 515
Část jedenáctá Výsluhové nároky - str. 516
Hlava I – Odchodné - str. 518
Hlava II – Výsluhový příspěvek - str. 523
Hlava III – Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka - str. 534
Hlava IV – Společná ustanovení o výsluhových nárocích - str. 538
Část dvanáctá Řízení ve věcech služebního poměru - str. 546
Hlava I – Obecná ustanovení - str. 553
Hlava II – Průběh řízení - str. 610
Hlava III – Řízení o propuštění podle § 42 odst. 1 písm. d) - str. 658
Hlava IV – Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku - str. 666
Hlava V – Přezkoumávání rozhodnutí - str. 743
Hlava VI – Výkon rozhodnutí a přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem - str. 797
Část třináctá Informování příslušníků a projednávání záležitostí týkajících se výkonu služby a vztahy bezpečnostního sboru a odborové organizace - str. 805
Část čtrnáctá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 811
Hlava I – Společná ustanovení - str. 811
Hlava II – Přechodná ustanovení - str. 834
Hlava III – Závěrečná ustanovení - str. 843
Přechodná ustanovení novel k zákonu č. 361/2003 Sb. - str. 844
Příloha č. 1 k zákonu č. 361/2003 Sb. - str. 849
Použitá literatura - str. 853

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ...

Cena: 177 KčKOUPIT

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební ...

Cena: 599 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.