Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Praktický komentář

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, seznamuje se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů a právními vztahy z něj plynoucích.

Výklad k jednotlivým ustanovením obsahuje poznatky autorů přímo z aplikační praxe služebních funkcionářů bezpečnostních sborů a zároveň je doplněn aktuální judikaturou.

Kniha je určena především služebním funkcionářům a pracovníkům personálních útvarů bezpečnostních sborů, a dalšímu odbornému personálu, který se bezprostředně podílí na přípravě rozhodnutí služebních funkcionářů, ale i všem příslušníkům ve služebním poměru.

Právní stav publikace je k 1. 7. 2019.

autoři: Jiří Chrobák, Aleš Blahut, Jan Kulhánek, Stanislav Vodička; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 10. 2019, 516 stran
ISBN: 978-80-7598-539-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Část první  Obecná ustanovení (§ 1 až § 12) - str. 1
Část druhá  Vznik, změny a skončení služebního poměru (§ 13 až § 44) - str. 26
Hlava I  Vznik služebního poměru (§ 13 až § 18) - str. 26
Hlava II  Změny služebního poměru (§ 19 až § 40) - str. 43
Díl 1 Obsazování volných služebních míst (§ 19 až § 24) - str. 43
Díl 2 Převedení na jiné služební místo (§ 25 až § 27) - str. 58
Díl 3 Zálohy (§ 28 až § 34) - str. 64
Díl 4 Další změny služebního poměru (§ 35 až § 40) - str. 74
Hlava III  Skončení služebního poměru (§ 41 až § 44) - str. 84
Část třetí  Základní povinnosti příslušníka a omezení jeho některých práv (§ 45 až § 48)  - str. 97
Část čtvrtá  Kázeňské odměny a kázeňské tresty (§ 49 až § 51) - str. 108
Část pátá  Doba služby, služební pohotovost a doba odpočinku (§ 52 až § 76) - str. 121
Hlava I  Doba služby (§ 52 až § 61) - str. 121
Hlava II  Služební pohotovost (§ 62) - str. 143
Hlava III  Doba odpočinku (§ 63 až § 67)  - str. 144
Hlava IV  Služební volno s poskytnutím služebního příjmu (§ 68 až § 75) - str. 154
Hlava V  Služební volno bez poskytnutí služebního příjmu (§ 76)  - str. 168
Část šestá  Podmínky výkonu služby (§ 77 až § 85)  - str. 169
Hlava I  Péče o příslušníky (§ 77)  - str. 169
Hlava II  Nemocenské pojištění (§ 78) - str.  177
Hlava III  Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost příslušníka (§ 79)  - str. 179
Hlava IV  Ozdravný pobyt (§ 80) - str. 188
Hlava V  Mateřská a rodičovská dovolená (§ 81 až § 84) - str. 194
Hlava VI  Zvláštní podmínky výkonu služby příslušnic a příslušníků pečujících o dítě (§ 85) - str. 202
Hlava VII Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby  (§ 86 až § 92) - str. 204
Část sedmá  Náhrada škody (§ 93až § 111) - str. 216
Hlava I  Předcházení škodám (§ 93 až § 94) - str. 216
Hlava II  Odpovědnost příslušníka za škodu (§ 95 až § 111) - str. 217
Díl 1 Obecná odpovědnost (§ 95) - str. 217
Díl 2 Zvláštní odpovědnost (§ 96 až § 97)  - str. 227
Hlava III  Odpovědnost bezpečnostního sboru za škodu (§ 98 až § 111) - str. 231
Díl 1 Obecná a zvláštní odpovědnost (§ 98 až § 99) - str. 231
Díl 2 Odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání (§ 100 až § 110) - str. 236
Díl 3 Společné ustanovení k odpovědnosti za škodu (§ 111) - str. 253
Část osmá  Služební příjem a odměna za služební pohotovost (§ 112 až § 133)  - str. 255
Hlava I  Obecné ustanovení (§ 112) - str. 255
Hlava II  Složky služebního příjmu (§ 113 až § 123) - str. 257
Hlava III  Služební příjem ve zvláštních případech (§ 124 až § 125) - str. 276
Hlava IV  Odměna za služební pohotovost (§ 126) - str. 284
Hlava V  Společná ustanovení o služebním příjmu příslušníků a odměně za služební pohotovost (§ 127 až § 133)  - str. 286
Část devátá  Naturální náležitosti a zvláštní požitky (§ 134 až § 135a) - str. 293
Část desátá  Náhrady cestovních výdajů (§ 136 až § 154) - str. 300
Hlava I  Obecná ustanovení (§ 136) - str. 300
Hlava II  Náhrady cestovních výdajů při služební cestě (§ 137 až § 142)  - str. 303
Hlava III  Náhrady výdajů při zahraniční služební cestě (§ 143 až § 147) - str. 311
Hlava IV  Náhrady cestovních výdajů v ostatních případech (§ 148 až § 152) - str. 316
Hlava V  Společná ustanovení k náhradám cestovních výdajů (§ 153)  - str. 327
Hlava VI  Náhrada stěhovacích výdajů (§ 154)  - str. 332
Část jedenáctá  Výsluhové nároky (§ 155 až § 168)  - str. 334
Hlava I  Odchodné (§ 155 až § 156) - str. 334
Hlava II  Výsluhový příspěvek (§ 157 až § 163) - str. 338
Hlava III  Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka (§ 164 až § 164a) - str. 347
Hlava IV  Společná ustanovení o výsluhových nárocích (§ 165 až § 168) - str. 350
Část dvanáctá  Řízení ve věcech služebního poměru (§ 169 až § 196)  - str. 356
Hlava I  Obecná ustanovení (§ 169 až § 177) - str. 357
Hlava II  Průběh řízení (§ 178 až § 182) - str. 379
Hlava III  Řízení o propuštění podle § 42 odst. 1 písm. d) (§ 183 až § 185) - str. 396
Hlava IV  Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku (§ 186 až § 189a) - str. 400
Hlava V  Přezkoumávání rozhodnutí (§ 190 až § 194)  - str. 420
Hlava VI  Výkon rozhodnutí a přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem (§ 195 až § 196) - str. 435
Část třináctá  Informování příslušníků a projednávání záležitostí týkajících se výkonu služby a vztahy bezpečnostního sboru a odborové organizace (§ 197 až § 200) - str. 439
Část čtrnáctá  Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 201 až § 231) - str. 445
Hlava I  Společná ustanovení (§ 201 až § 214) - str. 445
Hlava II  Přechodná ustanovení (§ 215 až § 229) - str. 471
Hlava III  Závěrečná ustanovení (§ 230 až § 231) - str. 485
Příloha 1 - str. 487
Příloha 2 - str. 493
Seznam literatury - str. 494
Věcný rejstřík - str. 495

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1476 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1476 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. V každé kapitole ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace. Co v této publikaci naleznete? Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.