Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4. vydání

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z pohledu trestního práva a správního trestání.

Čtvrté vydání reaguje na revoluční změnu správního trestání, vtělenou do dvou nových zákonů: zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, reflektuje novou úpravu elektronické komunikace a obsahuje aktuální úpravu vydávání dokladů souvisejících se silničním provozem dle poslední novelizace zákonem č. 199/2017 Sb.

Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ustanovením je doplněn jednak přehledem ustanovení souvisejících právních předpisů, jednak výňatky z judikatury a stanovisek Veřejného ochránce práv.

Kniha je určena především odborné veřejnosti, může však být nápomocna také všem účastníkům silničního provozu, kteří se chtějí v oblasti pravidel silničního provozu zorientovat.

autor: Helena Kučerová vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2018, 848 stran
ISBN: 978-80-7502-292-9

Cena: 700 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod -str. 7
Seznam zkratek -str. 10
Část první -str. 20
Hlava I – Úvodní ustanovení (§ 1–§ 2) -str. 20
Hlava II – Provoz na pozemních komunikacích (§ 3–§ 79) -str. 46
Díl 1 – Účastníci provozu na pozemních komunikacích (§ 3–§ 9) -str. 46
Díl 2 – Provozovatel vozidla § 10 -str. 180
Díl 3 – Pravidla provozu na pozemních komunikacích (§ 11–§ 60)  -str. 191
Oddíl 1 – Jízda vozidly (§ 11–§ 34) -str. 191
Oddíl 2 – Jízda vozidly ve zvláštních případech (§ 35–§ 42) -str. 293
Oddíl 3 – Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel (§ 43–§ 47) -str. 316
Oddíl 4 – Přeprava osob a nákladu (§ 48–§ 52) -str. 354
Oddíl 5 – Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti, vedení a hnaní zvířat (§ 53–§ 60) -str.  364
Díl 4 – Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (§ 61–§ 78) -str. 394
Oddíl 1 – Úprava provozu na pozemních komunikacích (§ 61–§ 68) -str. 394
Oddíl 2 – Řízení provozu na pozemních komunikacích (§ 69–§ 75) -str. 411
Oddíl 3 – Vztahy mezi úpravami provozu na pozemních komunikacích, jejich stanovení a užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací (§ 76–§ 78)  -str. 422
Oddíl 4 – Zastavování vozidel (§ 79) -str. 435
Hlava III – Řidičské oprávnění a řidičský průkaz (§ 80–§ 118c) -str. 447
Díl 1 – Řidičské oprávnění (§ 80–§ 102) -str. 447
Díl 2 – Řidičský průkaz (§ 103–§ 118) -str. 523
Díl 3 – Zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu § 118a–§ 118c) -str. 568
Hlava IV – Registr řidičů (§ 119–§ 123) -str. 582
Hlava V – Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem (§ 123a–§ 123f) -str. 597
Hlava VI – Státní správa (§ 124–§ 125j)  -str. 661
Hlava VII – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 126–§ 137) -str. 806
Část druhá - Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (§ 138)  -str. 823
Část třetí – Změna zákona o silniční dopravě (§ 139) -str. 824
Část čtvrtá – Změna zákona o Policii České republiky (§ 140)  -str. 825
Část pátá – Změna zákona o přestupcích (§ 141) -str. 825
Část šestá – (§ 142) -str. 825
Část sedmá – Účinnost (§ 143) -str. 825
Příloha – Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání -str. 826
Vybraná ustanovení novel - str. 832
Související právní předpisy -str. 834
Použitá literatura a zdroje  -str. 843
Rejstřík  -str. 845

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1441 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1441 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, do kterého jsou již zapracovány změny, jejichž účinnost nastane od ledna 2022; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.