Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím řízení (s nejnovějšími aktualizacemi), ale je zde uvedena i předchozí právní úprava, týkající se spotřebitelů, s podrobným komentářem, přehledně odděleným od úpravy aktuální. Autoři si uvědomují, že přestože se současná úprava spotřebitelů netýká, čtenáři se ještě roky budou s původní právní úpravou setkávat a budou tedy potřebovat kompletní návod.

Kromě komentovaného zákona komentář disponuje i rozsáhlou částí věnující se rozhodnutím Rozhodčího soudu a aktuální judikaturou a současně obsahuje i bohatou přílohovou část, do které autoři vybrali všechny důležité (a aktuální) materiály, které čtenář může potřebovat ve vztahu k rozhodčímu řízení. Není tedy nutné si další materiály dohledávat, případně kupovat, protože vše je na jednom místě. 

autor: Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 528 stran
ISBN: 978-80-7552-736-3

Cena: 1 050 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XI
O autorech - str. XV
Předmluva - str. XVII
Předmluva k druhému vydání - str. XVIII
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
§ 1–3 ČÁST PRVNÍ  - str.  1
§ 1  Věcná působnost zákona - str. 1
§ 2  Rozhodčí smlouva - str. 8
§ 3  Forma rozhodčí smlouvy - str. 17
§ 4–13 ČÁST DRUHÁ ROZHODCI - str. 29
§ 4  Rozhodce  - str. 29
§ 5 Přijetí funkce rozhodce  - str. 32
§ 6  Povinnost mlčenlivosti - str. 35
§ 7 Počet rozhodců a jejich určení - str. 38
§ 8  Nepodjatost rozhodce  - str. 47
§ 9  Jmenování rozhodce soudem - str. 56
§ 10 Předpoklady jmenovaného rozhodce - str. 58
§ 11 Vyloučení rozhodce - str. 60
§ 12 Povinnost vzdát se funkce rozhodce  - str. 61
§ 13  Stálé rozhodčí soudy  - str. 64
§ 14–30 ČÁST TŘETÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ - str. 71
§ 14  Zahájení rozhodčího řízení - str. 71
§ 15  Zkoumání pravomoci, námitka nedostatku pravomoci  - str. 83
§ 16   Vliv nedostatku pravomoci či zrušení rozhodčího nálezu na původní žalobu  - str. 91
§ 17 Místo konání rozhodčího řízení - str. 94
§ 18 Rovnost stran - str. 100
§ 19 Postup v rozhodčím řízení - str. 108
§ 19a Adresa pro doručování - str. 118
§ 20  Dokazování, dožádání  - str. 123
§ 21 Dodatečný výkon zmeškaného úkonu - str. 134
§ 22  Předběžné opatření  - str.  137
§ 23  Skončení rozhodčího řízení - str. 143
§ 24 Smír  - str.  146
§ 25 Rozhodčí nález - str. 153
§ 26  Oprava chyb v rozhodčím nálezu - str. 172
§ 27 Přezkoumání rozhodčího nálezu  - str. 176
§ 28 Právní moc a vykonatelnost - str. 183
§ 29 Úschova nálezu a dalších listin - str. 192
§ 30  Užití občanského soudního řádu - str. 197
§ 31–35  ČÁST ČTVRTÁ ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU SOUDEM A ZASTAVENÍ NAŘÍZENÉHO VÝKONU ROZHODNUTÍ  - str. 203
§ 31 Zrušení rozhodčího nálezu   - str. 203
§ 32  Lhůta pro návrh na zrušení rozhodčího nálezu, odklad vykonatelnosti  - str. 250
§ 33   Omezení zrušovacích důvodů podle § 31 písm. b) a c) zákona o rozhodčím řízení - str. 259
§ 34  Další postup po zrušení rozhodčího nálezu soudem  - str. 264
§ 35  Zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu - str. 269
§ 35a–35d ČÁST PÁTÁ ZRUŠENA - str. 277
§ 35a zrušen - str. 277
§ 35b zrušen   - str. 277
§ 35c zrušen   - str.  277
§ 35d zrušen  - str. 277
§ 36–40 ČÁST PÁTÁ ZRUŠENA - str. 278
§ 36 zrušen - str. 278
§ 37 zrušen  - str. 278
§ 38 zrušen - str. 278
§ 39 zrušen - str. 278
§ 40 zrušen - str. 278
§ 40a–40d ČÁST ŠESTÁ ZRUŠENA - str.  279
§ 40a zrušen - str. 279
§ 40b zrušen  - str. 279
§ 40c zrušen  - str. 279
§ 40d zrušen  - str. 279
§ 40a–40d  ČÁST ŠESTÁ SEZNAM ROZHODCŮ VEDENÝ MINISTERSTVEM - str. 280
§ 40a  Seznam rozhodců  - str. 280
§ 40b  Zápis do seznamu rozhodců - str. 286
§ 40c  Vyškrtnutí ze seznamu rozhodců - str. 293
§ 40d Informační povinnosti  - str. 299
§ 40e–40k  ČÁST SEDMÁ ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍ KOMISÍ SPOLKU - str. 301
§ 40e  Působnost  - str. 301
§ 40f  Řízení před komisí - str. 313
§ 40g Počet členů komise - str. 317
§ 40h  Lhůta pro rozhodnutí - str. 321
§ 40i Vyloučení z projednávání - str. 323
§ 40j   Zrušení a zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu  - str. 327
§ 40k Zvláštní práva člena spolku - str. 331
§ 41–44  ČÁST OSMÁ VĚCNÁ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ - str. 333
§ 41  Věcná příslušnost soudu - str. 333
§ 42 Příslušnost soudu k provedení dožádaných úkonů - str. 339
§ 43  Místní příslušnost soudu - str. 342
§ 44  Použití občanského soudního řádu - str. 345
§ 45  ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU - str. 349
§ 45  Změna občanského soudního řádu - str. 349
§ 46–50  ČÁST DESÁTÁ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ - str. 351
§ 46   Řízení zahájená před účinností zákona o rozhodčím řízení - str. 351
§ 47  Přednost mezinárodních smluv  - str. 352
§ 48  Vztah k předchozí právní úpravě - str. 353
§ 49  Zrušovací ustanovení - str. 355
§ 50  Účinnost zákona o rozhodčím řízení - str. 356
Seznam použité literatury  - str. 365
Seznam použité judikatury  - str. 368
Přílohy - str. 373
Příloha 1:  Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů  - str. 374
Příloha 2:  Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů ze dne 6. listopadu 1959 (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb. - str. 385
Příloha 3:  Evropská úmluva o obchodní arbitráži ze dne 3. srpna 1964 (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 174/1964 Sb. - str. 389
Příloha 4:  Pravidla UNCITRAL ve znění revize z roku 2010 - str. 395
Příloha 5:  Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodním rozhodčím řízení  - str. 413
Příloha 6:  Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky  - str. 444
Příloha 7:  Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line - str. 465
Příloha 8:  Doporučená rozhodčí doložka pro řízení on-line Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sazebníkem nákladů - str. 470
Příloha 9:  Doporučená rozhodčí doložka pro on-line řízení pro spotřebitelské spory - str. 478
Příloha 10:  Řád pro řešení sporů o domény .cz se sazebníkem  - str. 480
Příloha 11:  Řád pro vnitrostátní úhradové spory ve zdravotnictví se sazebníkem - str. 489
Věcný rejstřík - str. 505

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.