Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla).  Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku a vzory zápisů přeměn do obchodního rejstříku.

Praktický komentář se zaměřuje hlavně na realizaci přeměn obchodních společností s důrazem na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost a soustředí se na ustanovení, která jsou pro praxi zásadní, příp. mohou činit v praxi potíže. Autoři v textu zároveň zohlednili přeměny obchodních korporací i z hlediska účetního a znaleckého.

Knihu tak ocení nejen advokáti, ale i podnikoví právníci a všichni, kterých se přeměna týká.

Vedoucí autorského kolektivu Jan Šafránek, který se problematice přeměn věnuje téměř 15 let, společně s Lolou Laštovičkovou pravidelně na toto téma přednáší.


autoři: Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 5. 2019, 624 stran
ISBN: 978-80-7552-914-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XIII
Předmluva - str. XV
ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV
Část první Obecná ustanovení (§ 1 až 59zb) - str. 1
Hlava I Základní ustanovení (§ 1 až 9) - str. 1
Hlava II Některá ustanovení o vedení účetnictví a ocenění jmění (§ 10 až 13b) - str. 19
Hlava III Projekt přeměny (§ 14 až 23b) - str. 37
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 14 až 15c) - str. 37
Díl 2 Schválení přeměny ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti (§ 16) - str. 47
Díl 3 Schválení přeměny ve společnosti s ručením omezeným (§ 17 až 20a) - str. 48
Díl 4 Schválení přeměny v akciové společnosti (§ 21 až 22a) - str. 56
Díl 5 Schválení přeměny v družstvu (§ 23) - str. 62
Díl 6 Některá ustanovení o obsahu notářských zápisů (§ 23a až 23b) - str. 64
Hlava IV Zpráva o přeměně (§ 24 až 27) - str. 67
Hlava V Jmenování, odměňování a odvolávání znalce (§ 28 až 32a) - str. 71
Hlava VI Informace o přeměně (§ 33 až 34) - str. 77
Hlava VII Ochrana věřitelů (§ 35 až 39a) - str. 83
Hlava VIII Přechod zástavního práva k podílu nebo k účastnickému cennému papíru při fúzi, rozdělení a změně právní formy (§ 40 až 44) - str. 91
Hlava IX Právo na dorovnání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka (§ 45 až 49) - str.  97
Hlava X Právo na odkoupení podílu při změně jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti (§ 49a až 49d) - str. 101
Hlava XI Odpovědnost za škodu (§ 50 až 51) - str. 105
Hlava XII Neplatnost přeměny (§ 52 až 58)109
Hlava XIII Právní účinky přeměny (§ 59) - str. 117
Hlava XIV Přeshraniční přeměny (§ 59a až 59zb) - str. 123
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 59a až 59c) - str. 123
Díl 2 Některá ustanovení o rozhodném právu (§ 59d až 59k) - str.  128
Díl 3 Některá ustanovení o zveřejnění nebo uveřejňování informací (§ 59l až 59m) - str.  136
Díl 4 Právo zaměstnanců na informace (§ 59n až 59o) - str. 138
Díl 5 Některá ustanovení o zprávách o přeshraničních přeměnách (§ 59p až 59q) - str. 140
Díl 6 Některá ustanovení o ochraně společníků (§ 59r až 59t) - str. 142
Díl 7 Některá ustanovení o ochraně věřitelů (§ 59u až 59w) - str. 145
Díl 8 Osvědčení přeshraniční přeměny (§ 59x až 59za) - str. 146
Díl 9 Některá ustanovení o ocenění jmění při přeshraniční přeměně (§ 59zb) - str. 151
Část druhá Fúze (§ 60 až 242) - str. 153
Hlava I Obecná ustanovení (§ 60 až 75) - str. 153
Díl 1 Základní ustanovení (§ 60 až 69) - str. 153
Díl 2 Projekt fúze (§ 70 až 72) - str. 157
Díl 3 Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (§ 73 až 75) - str. 163
Hlava II Zvláštní ustanovení o fúzi veřejné obchodní společnosti (§ 76 až 80a) - str. 173
Hlava III Zvláštní ustanovení o fúzi komanditní společnosti (§ 81 až 85) - str. 177
Hlava IV Zvláštní ustanovení o fúzi veřejné obchodní společnosti s komanditní společností (§ 86 až 87a) - str. 179
Hlava V Zvláštní ustanovení o fúzi společnosti s ručením omezeným (§ 88 až 99c) - str. 181
Díl 1 Některá ustanovení o projektu fúze společnosti s ručením omezeným (§ 88 až 88a) - str. 181
Díl 2 Změny výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při fúzi sloučením (§ 89 až 91a) - str. 183
Díl 3 Znalec pro fúzi (§ 92) - str. 189
Díl 4 Informace o projektu fúze (§ 93 až 93a) - str. 190
Díl 5 Schválení projektu fúze (§ 94 až 96a) - str. 192
Díl 6 Výměna podílů (§ 97 až 99c) - str. 197
Hlava VI Zvláštní ustanovení o fúzi akciové společnosti (§ 100 až 153) - str. 203
Díl 1 Některá ustanovení o projektu fúze akciové společnosti (§ 100 až 101a) - str. 203
Díl 2 Výměnný poměr akcií a doplatků (§ 102 až 107) - str. 209
Díl 3 Vliv fúze sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností (§ 108 až 111) - str. 214
Díl 4 Znalec pro fúzi (§ 112 až 117) - str. 218
Díl 5 Informace o projektu fúze (§ 118 až 120) - str. 223
Díl 6 Schválení fúze (§ 121 až 133) - str. 227
Díl 7 Výměna akcií (§ 134 až 143) - str. 239
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 134 až 137) - str. 239
Oddíl 2 Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako cenný papír (§ 138 až 142) - str. 242
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako zaknihovaný cenný papír (§ 143) - str. 246
Díl 8 Odkoupení akcií nástupnickou společností (§ 144 až 151a) - str. 247
Oddíl 1 Dobrovolný odkup (§ 144) - str. 247
Oddíl 2 Povinný odkup (§ 145) - str. 248
Oddíl 3 Společná pravidla o odkupu (§ 146 až 151a) - str. 249
Díl 9 vypuštěn (§ 152 až 153) - str. 253
Hlava VII Zvláštní ustanovení o fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným (§ 154 až 165a) - str. 255
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 154 až 158) - str. 255
Díl 2 Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů (§ 159 až 165a) - str. 259
Hlava VIII Zvláštní ustanovení o fúzi družstva (§ 166 až 179) - str. 265
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 166 až 177) - str. 265
Díl 2 Zvláštní ustanovení o fúzi bytového družstva nebo sociálního družstva (§ 178 až 179) - str. 271
Hlava IX Zvláštní ustanovení o přeshraniční fúzi (§ 180 až 242) - str. 273
Díl 1 Základní ustanovení (§ 180 až 213) - str. 273
Oddíl 1 Úvodní ustanovení (§ 180 až 190) - str. 273
Oddíl 2 Některá ustanovení o projektu přeshraniční fúze (§ 191 až 196) - str. 277
Oddíl 5 Některá ustanovení o zveřejnění informací (§ 197 až 200) - str. 278
Oddíl 7 Některá ustanovení o schvalování přeshraniční fúze (§ 201 až 207) - str. 279
Oddíl 10 Osvědčení přeshraniční fúze (§ 208 až 210) - str. 282
Oddíl 11 Zjednodušená přeshraniční fúze sloučením (§ 211) - str. 283
Oddíl 12 Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku
(§ 212 až 213) - str. 284
Díl 2 Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi (§ 214 až 242) - str. 285
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 214 až 218) - str. 285
Oddíl 2 Vyjednávací výbor zaměstnanců (§ 219 až 236) - str. 290
Oddíl 3 Výbor zaměstnanců (§ 237 až 239) - str. 305
Oddíl 4 Společná ustanovení (§ 240 až 241) - str. 308
Oddíl 5 Právo vlivu zaměstnanců při následné vnitrostátní fúzi (§ 242) - str. 309
Část třetí Rozdělení (§ 243 až 336l) - str. 311
Hlava I Obecná ustanovení (§ 243 až 266a) - str. 311
Díl 1 Základní ustanovení (§ 243 až 249) - str. 311
Díl 2 Projekt rozdělení (§ 250 až 252) - str. 321
Díl 3 Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (§ 253 až 256) - str. 333
Díl 4 Některá ustanovení o ochraně věřitelů a dlužníků při rozdělení (§ 257 až 264) - str. 338
Díl 5 Některá ustanovení o základním a vlastním kapitálu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při rozdělení (§ 265 až 266a) - str. 343
Hlava II Zvláštní ustanovení o rozdělení veřejné obchodní společnosti (§ 267 až 271a) - str. 349
Hlava III Zvláštní ustanovení o rozdělení komanditní společnosti (§ 272 až 275) - str. 355
Hlava IV Zvláštní ustanovení o rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti při různých právních formách zanikající nebo rozdělované a nástupnické společnosti (§ 276 až 279) - str. 359
Hlava V Zvláštní ustanovení o rozdělení společnosti s ručením omezeným (§ 280 až 289) - str. 363
Díl 1 Některá ustanovení o projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným (§ 280 až 280a) - str. 363
Díl 2 Výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při rozdělení (§ 281 až 283a) - str. 366
Díl 3 Znalec pro rozdělení (§ 284) - str. 372
Díl 4 Informace o rozdělení (§ 285 až 285a) - str. 374
Díl 5 Schválení projektu rozdělení (§ 286 až 288a) - str. 376
Díl 6 Výměna podílů (§ 289) - str. 383
Hlava VI Zvláštní ustanovení o rozdělení akciové společnosti (§ 290 až 311) - str. 385
Díl 1 Některá ustanovení o projektu rozdělení akciové společnosti (§ 290 až 290b) - str. 385
Díl 2 Výměnný poměr akcií (§ 291 až 295) - str. 390
Díl 3 Vliv rozdělení sloučením na dosavadní akcie (§ 296) - str. 392
Díl 4 Znalec pro rozdělení (§ 297) - str. 392
Díl 5 Informace o projektu rozdělení (§ 298 až 299a) - str. 393
Díl 6 Schválení rozdělení (§ 300 až 306a) - str. 396
Oddíl 1 Průběh valné hromady (§ 300 až 301) - str. 396
Oddíl 2 Obsah usnesení valné hromady (§ 302 až 306a) - str. 397
Díl 7 Výměna akcií (§ 307) - str. 404
Díl 8 Odkoupení akcií nástupnickou společností (§ 308 až 309) - str. 405
Díl 9 Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při rozdělení se vznikem nových
akciových společností (§ 310 až 311) - str. 407
Hlava VII Zvláštní ustanovení o rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při různých právních formách zanikající nebo rozdělované a nástupnické společnosti (§ 312 až 319) - str. 409
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 312 až 317) - str. 409
Díl 2 Ochrana nesouhlasících akcionářů (§ 318 až 319) - str. 415
Hlava VIII Zvláštní ustanovení o rozdělení družstva (§ 320 až 336) - str. 421
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 320 až 329) - str. 421
Díl 2 Zvláštní ustanovení o rozdělení bytového družstva a sociálního družstva (§ 330 až 336) - str. 426
Hlava IX Zvláštní ustanovení o přeshraničním rozdělení (§ 336a až 336l) - str. 431
Díl 1 Základní ustanovení (§ 336a až 336b) - str. 431
Díl 2 Některá ustanovení o projektu přeshraničního rozdělení (§ 336c až 336d) - str. 432
Díl 3 Některá ustanovení o schvalování přeshraničního rozdělení (§ 336e až 336f) - str. 434
Díl 4 Některá ustanovení o právu vlivu zaměstnanců při přeshraničním rozdělení (§ 336g) - str. 435
Díl 5 Osvědčení přeshraničního rozdělení (§ 336h až 336i) - str. 436
Díl 6 Zápis přeshraničního rozdělení do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku
(§ 336j až 336l) - str. 437
Část čtvrtá Převod jmění na společníka (§ 337 až 359l) - str. 441
Hlava I Obecná ustanovení (§ 337 až 344a) - str. 441
Hlava II Zvláštní ustanovení o zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka (§ 345 až 346) - str. 457
Hlava III Zvláštní ustanovení o zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka (§ 347 až 348) - str. 459
Hlava IV Zvláštní ustanovení o zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka (§ 349 až 353) - str. 461
Hlava V Zvláštní ustanovení o zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře (§ 354 až 359) - str. 463
Hlava VI Zvláštní ustanovení o přeshraničním převodu jmění (§ 359a až 359l) - str. 467
Díl 1 Základní ustanovení (§ 359a) - str. 467
Díl 2 Některá ustanovení o projektu přeshraničního převodu jmění (§ 359b až 359c) - str. 468
Díl 3 Některá ustanovení o schvalování přeshraničního převodu jmění (§ 359d až 359e) - str. 469
Díl 4 Některá ustanovení o právu vlivu zaměstnanců při přeshraničním převodu jmění (§ 359f) - str. 471
Díl 5 Některá ustanovení o právu na vypořádání při přeshraničním převodu jmění (§ 359g až 359h) - str. 471
Díl 6 Některá ustanovení o rozhodném dni (§ 35i) - str. 472
Díl 7 Osvědčení přeshraničního převodu jmění (§ 359j až 359k) - str. 473
Díl 8 Zápis přeshraničního převodu jmění do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku (§ 359l) - str. 474
Část pátá Změna právní formy (§ 360 až 384p) - str. 475
Hlava I Obecná ustanovení (§ 360 až 375) - str. 475
Hlava II Zvláštní ustanovení o změně právní formy společnosti s ručením omezeným (§ 376 až 379a) - str. 495
Hlava III Zvláštní ustanovení o změně právní formy akciové společnosti (§ 380 až 382) - str. 501
Hlava IV Zvláštní ustanovení o změně právní formy družstva (§ 383 až 384) - str. 505
Hlava V Přemístění sídla do České republiky (§ 384a až 384e) - str. 507
Díl 1 Základní ustanovení (§ 384a až 384c) - str. 507
Díl 2 Osvědčení pro přemístění sídla do České republiky (§ 384d) - str. 508
Díl 3 Zápis přemístění sídla do České republiky do obchodního rejstříku (§ 384e) - str. 509
Hlava VI Přemístění sídla do zahraničí (§ 384f až 384p) - str. 511
Díl 1 Základní ustanovení (§ 384f až 384i) - str. 511
Díl 2 Některá ustanovení o projektu přemístění sídla do zahraničí (§ 384j až 384k) - str. 512
Díl 3 Osvědčení pro přemístění sídla do zahraničí (§ 384l až 384m) - str. 513
Díl 4 Zápis přemístění sídla do zahraničí do zahraničního obchodního rejstříku a do obchodního rejstříku (§ 384n až 384p) - str. 514
Část šestá Ustanovení společná a přechodná (§ 385 až 388) - str. 517
Část sedmá Účinnost (§ 389) - str. 521
Přílohy - str. 523
Příloha č. 1 Fúze sloučením - str. 525
Příloha č. 2 Fúze splynutím - str. 535
Příloha č. 3 Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti - str. 543
Příloha č. 4 Rozdělení odštěpením sloučením - str. 551
Příloha č. 5 Převod jmění na společníka - str. 563
Příloha č. 6 Změna právní formy - str. 571
Příloha č. 7 Zápis do obchodního rejstříku - str. 577
Použité zdroje - str. 584
O autorech - str. 593
Věcný rejstřík - str. 595

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.