Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla).  Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku a vzory zápisů přeměn do obchodního rejstříku.

Praktický komentář se zaměřuje hlavně na realizaci přeměn obchodních společností s důrazem na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost a soustředí se na ustanovení, která jsou pro praxi zásadní, příp. mohou činit v praxi potíže. Autoři v textu zároveň zohlednili přeměny obchodních korporací i z hlediska účetního a znaleckého.

Knihu tak ocení nejen advokáti, ale i podnikoví právníci a všichni, kterých se přeměna týká.

Vedoucí autorského kolektivu Jan Šafránek, který se problematice přeměn věnuje téměř 15 let, společně s Lolou Laštovičkovou pravidelně na toto téma přednáší.

autor: Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 5. 2019, 624 stran
ISBN: 978-80-7552-914-5

Cena: 1 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XIII
Předmluva - str. XV
ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV
Část první Obecná ustanovení (§ 1 až 59zb) - str. 1
Hlava I Základní ustanovení (§ 1 až 9) - str. 1
Hlava II Některá ustanovení o vedení účetnictví a ocenění jmění (§ 10 až 13b) - str. 19
Hlava III Projekt přeměny (§ 14 až 23b) - str. 37
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 14 až 15c) - str. 37
Díl 2 Schválení přeměny ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti (§ 16) - str. 47
Díl 3 Schválení přeměny ve společnosti s ručením omezeným (§ 17 až 20a) - str. 48
Díl 4 Schválení přeměny v akciové společnosti (§ 21 až 22a) - str. 56
Díl 5 Schválení přeměny v družstvu (§ 23) - str. 62
Díl 6 Některá ustanovení o obsahu notářských zápisů (§ 23a až 23b) - str. 64
Hlava IV Zpráva o přeměně (§ 24 až 27) - str. 67
Hlava V Jmenování, odměňování a odvolávání znalce (§ 28 až 32a) - str. 71
Hlava VI Informace o přeměně (§ 33 až 34) - str. 77
Hlava VII Ochrana věřitelů (§ 35 až 39a) - str. 83
Hlava VIII Přechod zástavního práva k podílu nebo k účastnickému cennému papíru při fúzi, rozdělení a změně právní formy (§ 40 až 44) - str. 91
Hlava IX Právo na dorovnání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka (§ 45 až 49) - str.  97
Hlava X Právo na odkoupení podílu při změně jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti (§ 49a až 49d) - str. 101
Hlava XI Odpovědnost za škodu (§ 50 až 51) - str. 105
Hlava XII Neplatnost přeměny (§ 52 až 58)109
Hlava XIII Právní účinky přeměny (§ 59) - str. 117
Hlava XIV Přeshraniční přeměny (§ 59a až 59zb) - str. 123
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 59a až 59c) - str. 123
Díl 2 Některá ustanovení o rozhodném právu (§ 59d až 59k) - str.  128
Díl 3 Některá ustanovení o zveřejnění nebo uveřejňování informací (§ 59l až 59m) - str.  136
Díl 4 Právo zaměstnanců na informace (§ 59n až 59o) - str. 138
Díl 5 Některá ustanovení o zprávách o přeshraničních přeměnách (§ 59p až 59q) - str. 140
Díl 6 Některá ustanovení o ochraně společníků (§ 59r až 59t) - str. 142
Díl 7 Některá ustanovení o ochraně věřitelů (§ 59u až 59w) - str. 145
Díl 8 Osvědčení přeshraniční přeměny (§ 59x až 59za) - str. 146
Díl 9 Některá ustanovení o ocenění jmění při přeshraniční přeměně (§ 59zb) - str. 151
Část druhá Fúze (§ 60 až 242) - str. 153
Hlava I Obecná ustanovení (§ 60 až 75) - str. 153
Díl 1 Základní ustanovení (§ 60 až 69) - str. 153
Díl 2 Projekt fúze (§ 70 až 72) - str. 157
Díl 3 Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (§ 73 až 75) - str. 163
Hlava II Zvláštní ustanovení o fúzi veřejné obchodní společnosti (§ 76 až 80a) - str. 173
Hlava III Zvláštní ustanovení o fúzi komanditní společnosti (§ 81 až 85) - str. 177
Hlava IV Zvláštní ustanovení o fúzi veřejné obchodní společnosti s komanditní společností (§ 86 až 87a) - str. 179
Hlava V Zvláštní ustanovení o fúzi společnosti s ručením omezeným (§ 88 až 99c) - str. 181
Díl 1 Některá ustanovení o projektu fúze společnosti s ručením omezeným (§ 88 až 88a) - str. 181
Díl 2 Změny výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při fúzi sloučením (§ 89 až 91a) - str. 183
Díl 3 Znalec pro fúzi (§ 92) - str. 189
Díl 4 Informace o projektu fúze (§ 93 až 93a) - str. 190
Díl 5 Schválení projektu fúze (§ 94 až 96a) - str. 192
Díl 6 Výměna podílů (§ 97 až 99c) - str. 197
Hlava VI Zvláštní ustanovení o fúzi akciové společnosti (§ 100 až 153) - str. 203
Díl 1 Některá ustanovení o projektu fúze akciové společnosti (§ 100 až 101a) - str. 203
Díl 2 Výměnný poměr akcií a doplatků (§ 102 až 107) - str. 209
Díl 3 Vliv fúze sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností (§ 108 až 111) - str. 214
Díl 4 Znalec pro fúzi (§ 112 až 117) - str. 218
Díl 5 Informace o projektu fúze (§ 118 až 120) - str. 223
Díl 6 Schválení fúze (§ 121 až 133) - str. 227
Díl 7 Výměna akcií (§ 134 až 143) - str. 239
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 134 až 137) - str. 239
Oddíl 2 Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako cenný papír (§ 138 až 142) - str. 242
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako zaknihovaný cenný papír (§ 143) - str. 246
Díl 8 Odkoupení akcií nástupnickou společností (§ 144 až 151a) - str. 247
Oddíl 1 Dobrovolný odkup (§ 144) - str. 247
Oddíl 2 Povinný odkup (§ 145) - str. 248
Oddíl 3 Společná pravidla o odkupu (§ 146 až 151a) - str. 249
Díl 9 vypuštěn (§ 152 až 153) - str. 253
Hlava VII Zvláštní ustanovení o fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným (§ 154 až 165a) - str. 255
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 154 až 158) - str. 255
Díl 2 Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů (§ 159 až 165a) - str. 259
Hlava VIII Zvláštní ustanovení o fúzi družstva (§ 166 až 179) - str. 265
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 166 až 177) - str. 265
Díl 2 Zvláštní ustanovení o fúzi bytového družstva nebo sociálního družstva (§ 178 až 179) - str. 271
Hlava IX Zvláštní ustanovení o přeshraniční fúzi (§ 180 až 242) - str. 273
Díl 1 Základní ustanovení (§ 180 až 213) - str. 273
Oddíl 1 Úvodní ustanovení (§ 180 až 190) - str. 273
Oddíl 2 Některá ustanovení o projektu přeshraniční fúze (§ 191 až 196) - str. 277
Oddíl 5 Některá ustanovení o zveřejnění informací (§ 197 až 200) - str. 278
Oddíl 7 Některá ustanovení o schvalování přeshraniční fúze (§ 201 až 207) - str. 279
Oddíl 10 Osvědčení přeshraniční fúze (§ 208 až 210) - str. 282
Oddíl 11 Zjednodušená přeshraniční fúze sloučením (§ 211) - str. 283
Oddíl 12 Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku
(§ 212 až 213) - str. 284
Díl 2 Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi (§ 214 až 242) - str. 285
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 214 až 218) - str. 285
Oddíl 2 Vyjednávací výbor zaměstnanců (§ 219 až 236) - str. 290
Oddíl 3 Výbor zaměstnanců (§ 237 až 239) - str. 305
Oddíl 4 Společná ustanovení (§ 240 až 241) - str. 308
Oddíl 5 Právo vlivu zaměstnanců při následné vnitrostátní fúzi (§ 242) - str. 309
Část třetí Rozdělení (§ 243 až 336l) - str. 311
Hlava I Obecná ustanovení (§ 243 až 266a) - str. 311
Díl 1 Základní ustanovení (§ 243 až 249) - str. 311
Díl 2 Projekt rozdělení (§ 250 až 252) - str. 321
Díl 3 Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (§ 253 až 256) - str. 333
Díl 4 Některá ustanovení o ochraně věřitelů a dlužníků při rozdělení (§ 257 až 264) - str. 338
Díl 5 Některá ustanovení o základním a vlastním kapitálu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při rozdělení (§ 265 až 266a) - str. 343
Hlava II Zvláštní ustanovení o rozdělení veřejné obchodní společnosti (§ 267 až 271a) - str. 349
Hlava III Zvláštní ustanovení o rozdělení komanditní společnosti (§ 272 až 275) - str. 355
Hlava IV Zvláštní ustanovení o rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti při různých právních formách zanikající nebo rozdělované a nástupnické společnosti (§ 276 až 279) - str. 359
Hlava V Zvláštní ustanovení o rozdělení společnosti s ručením omezeným (§ 280 až 289) - str. 363
Díl 1 Některá ustanovení o projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným (§ 280 až 280a) - str. 363
Díl 2 Výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při rozdělení (§ 281 až 283a) - str. 366
Díl 3 Znalec pro rozdělení (§ 284) - str. 372
Díl 4 Informace o rozdělení (§ 285 až 285a) - str. 374
Díl 5 Schválení projektu rozdělení (§ 286 až 288a) - str. 376
Díl 6 Výměna podílů (§ 289) - str. 383
Hlava VI Zvláštní ustanovení o rozdělení akciové společnosti (§ 290 až 311) - str. 385
Díl 1 Některá ustanovení o projektu rozdělení akciové společnosti (§ 290 až 290b) - str. 385
Díl 2 Výměnný poměr akcií (§ 291 až 295) - str. 390
Díl 3 Vliv rozdělení sloučením na dosavadní akcie (§ 296) - str. 392
Díl 4 Znalec pro rozdělení (§ 297) - str. 392
Díl 5 Informace o projektu rozdělení (§ 298 až 299a) - str. 393
Díl 6 Schválení rozdělení (§ 300 až 306a) - str. 396
Oddíl 1 Průběh valné hromady (§ 300 až 301) - str. 396
Oddíl 2 Obsah usnesení valné hromady (§ 302 až 306a) - str. 397
Díl 7 Výměna akcií (§ 307) - str. 404
Díl 8 Odkoupení akcií nástupnickou společností (§ 308 až 309) - str. 405
Díl 9 Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při rozdělení se vznikem nových
akciových společností (§ 310 až 311) - str. 407
Hlava VII Zvláštní ustanovení o rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při různých právních formách zanikající nebo rozdělované a nástupnické společnosti (§ 312 až 319) - str. 409
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 312 až 317) - str. 409
Díl 2 Ochrana nesouhlasících akcionářů (§ 318 až 319) - str. 415
Hlava VIII Zvláštní ustanovení o rozdělení družstva (§ 320 až 336) - str. 421
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 320 až 329) - str. 421
Díl 2 Zvláštní ustanovení o rozdělení bytového družstva a sociálního družstva (§ 330 až 336) - str. 426
Hlava IX Zvláštní ustanovení o přeshraničním rozdělení (§ 336a až 336l) - str. 431
Díl 1 Základní ustanovení (§ 336a až 336b) - str. 431
Díl 2 Některá ustanovení o projektu přeshraničního rozdělení (§ 336c až 336d) - str. 432
Díl 3 Některá ustanovení o schvalování přeshraničního rozdělení (§ 336e až 336f) - str. 434
Díl 4 Některá ustanovení o právu vlivu zaměstnanců při přeshraničním rozdělení (§ 336g) - str. 435
Díl 5 Osvědčení přeshraničního rozdělení (§ 336h až 336i) - str. 436
Díl 6 Zápis přeshraničního rozdělení do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku
(§ 336j až 336l) - str. 437
Část čtvrtá Převod jmění na společníka (§ 337 až 359l) - str. 441
Hlava I Obecná ustanovení (§ 337 až 344a) - str. 441
Hlava II Zvláštní ustanovení o zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka (§ 345 až 346) - str. 457
Hlava III Zvláštní ustanovení o zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka (§ 347 až 348) - str. 459
Hlava IV Zvláštní ustanovení o zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka (§ 349 až 353) - str. 461
Hlava V Zvláštní ustanovení o zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře (§ 354 až 359) - str. 463
Hlava VI Zvláštní ustanovení o přeshraničním převodu jmění (§ 359a až 359l) - str. 467
Díl 1 Základní ustanovení (§ 359a) - str. 467
Díl 2 Některá ustanovení o projektu přeshraničního převodu jmění (§ 359b až 359c) - str. 468
Díl 3 Některá ustanovení o schvalování přeshraničního převodu jmění (§ 359d až 359e) - str. 469
Díl 4 Některá ustanovení o právu vlivu zaměstnanců při přeshraničním převodu jmění (§ 359f) - str. 471
Díl 5 Některá ustanovení o právu na vypořádání při přeshraničním převodu jmění (§ 359g až 359h) - str. 471
Díl 6 Některá ustanovení o rozhodném dni (§ 35i) - str. 472
Díl 7 Osvědčení přeshraničního převodu jmění (§ 359j až 359k) - str. 473
Díl 8 Zápis přeshraničního převodu jmění do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku (§ 359l) - str. 474
Část pátá Změna právní formy (§ 360 až 384p) - str. 475
Hlava I Obecná ustanovení (§ 360 až 375) - str. 475
Hlava II Zvláštní ustanovení o změně právní formy společnosti s ručením omezeným (§ 376 až 379a) - str. 495
Hlava III Zvláštní ustanovení o změně právní formy akciové společnosti (§ 380 až 382) - str. 501
Hlava IV Zvláštní ustanovení o změně právní formy družstva (§ 383 až 384) - str. 505
Hlava V Přemístění sídla do České republiky (§ 384a až 384e) - str. 507
Díl 1 Základní ustanovení (§ 384a až 384c) - str. 507
Díl 2 Osvědčení pro přemístění sídla do České republiky (§ 384d) - str. 508
Díl 3 Zápis přemístění sídla do České republiky do obchodního rejstříku (§ 384e) - str. 509
Hlava VI Přemístění sídla do zahraničí (§ 384f až 384p) - str. 511
Díl 1 Základní ustanovení (§ 384f až 384i) - str. 511
Díl 2 Některá ustanovení o projektu přemístění sídla do zahraničí (§ 384j až 384k) - str. 512
Díl 3 Osvědčení pro přemístění sídla do zahraničí (§ 384l až 384m) - str. 513
Díl 4 Zápis přemístění sídla do zahraničí do zahraničního obchodního rejstříku a do obchodního rejstříku (§ 384n až 384p) - str. 514
Část šestá Ustanovení společná a přechodná (§ 385 až 388) - str. 517
Část sedmá Účinnost (§ 389) - str. 521
Přílohy - str. 523
Příloha č. 1 Fúze sloučením - str. 525
Příloha č. 2 Fúze splynutím - str. 535
Příloha č. 3 Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti - str. 543
Příloha č. 4 Rozdělení odštěpením sloučením - str. 551
Příloha č. 5 Převod jmění na společníka - str. 563
Příloha č. 6 Změna právní formy - str. 571
Příloha č. 7 Zápis do obchodního rejstříku - str. 577
Použité zdroje - str. 584
O autorech - str. 593
Věcný rejstřík - str. 595

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.