Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o právu shromažďovacím - Praktický komentář

Zákon o právu shromažďovacím - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení i v soudním řízení správním, jakož i z komunikace se svolavateli i účastníky shromáždění.

Komentář by měl být praktickým návodem pro všechny zúčastněné. Snahou autorů bylo poskytnout v předložené publikaci návod nejen pro situace běžné a obvyklé, ale i takové, kde samotné znění zákona neposkytuje jasné řešení. To vše pokud možno srozumitelnou a návodnou formou, bez abstraktních akademických úvah. Komentář přesto zohledňuje nejdůležitější judikaturu, a to včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva, na niž je přinejmenším před správními soudy stále častěji odkazováno.

Zvláštní pozornost je věnována poslední velké novele zákona (č. 252/2016 Sb.), jejímž cílem bylo umožnit orgánům veřejné moci pružněji reagovat na různé typy shromáždění a nové problémy a konflikty, které stále se rozvíjející praxe přináší. S ohledem na dosavadní metodickou činnost a rozhodující podíl na přípravě zmíněné novely je tento komentář do značné míry zároveň i autorským výkladem, jímž je nastiňován zamýšlený účel a smysl zákonných norem.

autor: Kateřina Jamborová, Jan Potměšil vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 2. 2019, 220 stran
ISBN: 978-80-7598-225-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Úvod - str. XI
ZÁKON O PRÁVU SHROMAŽĎOVACÍM
Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Shromáždění - str. 1
§ 2 Co není shromáždění - str. 30
§ 2a Působnost správních úřadů - str. 33
Svolání shromáždění - str. 38
§ 3 Svolavatel  - str.  38
§ 4 Výjimky z oznamovací povinnosti  - str. 40
§ 5 Oznámení shromáždění  - str. 50
§ 6 Oprávnění a povinnosti svolavatele - str. 76
§ 7 Povinnosti účastníků shromáždění - str. 92
Působnost úřadu - str. 50
§ 8 Stanovení omezujících podmínek  - str. 98
§ 9 Noční klid  - str. 119
§ 10 Zákaz shromáždění - str. 121
§ 11 Zákaz shromáždění  - str. 158
§ 12 Rozpuštění shromáždění - str. 161
§ 13 Žaloba proti rozpuštění - str. 171
§ 14 Přestupky fyzických osob - str. 171
§ 14a Přestupky právnických osob - str. 195
§ 14b Společná ustanovení k přestupkům - str. 196
Společná ustanovení - str. 197
§ 15 zrušen  - str. 197
§ 16 První úkon v řízení  - str. 197
§ 17 Počítání lhůt  - str. 198
§ 18 zrušen - str. 198
§ 19 Krizové stavy - str. 198
§ 20 zrušen - str.  199
§ 21 Zrušovací ustanovení  - str. 199
§ 22 Účinnost - str. 199
Seznam použité literatury  - str. 201
O autorech - str.  202
Věcný rejstřík  - str. 203

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od srpna 2021 platí ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

JUDr. Petr Černý, Ph.D., JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. - C. H. Beck

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní judikatura všech českých soudů, stejně jako Evropského soudu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.