Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

NOVINKA
Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021.

V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly účinnosti, a rovněž o novou judikaturu správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu. Dále byl komentář celkově aktualizován a upraven podle současné správní praxe na úseku práva pozemních komunikací a podle aktuálních závěrů právní teorie.

Publikace dále obsahuje novelizované a doplněné vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, se kterými se lze setkat na úseku práva pozemních komunikací, a které jsou užitečným pomocníkem čtenářů této publikace.

Součástí publikace je i aktuální znění prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Kniha je vítanou pomůckou a zdrojem informací pro pracovníky silničních správních úřadů, speciálních stavebních úřadů pro dopravní stavby, pro vlastníky a správce pozemních komunikací, dopravní policisty, strážníky obecních policií či pro orgány územních samosprávných celků. Může také sloužit pro studijní potřeby čtenářů.
autor: Roman Kočí vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 10. 2021, 483 stran
ISBN: 978-80-7502-534-0

Cena: 850 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod k 7. vydání - str.7
Použité zkratky a názvy - str. 9
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - str. 11
Přílohy:
Vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů - str. 311
 – Vzor rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie a třídy místní komunikace - str. 311
 – Vzor rozhodnutí o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace - str. 314
 – Vzor rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - str. 317
 – Vzor rozhodnutí o uzavřenosti prostoru z hlediska pozemní komunikace - str. 321
 – Vzor rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci - str. 324
 – Vzor rozhodnutí o zrušení místní komunikace- str. 328
 – Vzor rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky - str. 331
 – Vzor rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - str. 336
 – Vzor rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - str. 340
 – Vzor rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky - str. 343
 – Vzor rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek - str. 346
 – Vzor příkazu uložení pokuty za přetížené vozidlo- str. 352
 – Vzor rozhodnutí o nařízení odstranění pevné překážky - str. 356
 – Vzor rozhodnutí o určení právního vztahu (deklaratorní rozhodnutí) k existenci účelové komunikace - str. 360
 – Vzor rozhodnutí o provedení nezbytných opatření - str. 366
 – Vzor usnesení – exekuční výzva ke splnění nepeněžité povinnosti - str. 369
 – Vzor usnesení – exekuční příkaz ke splnění nepeněžité povinnosti - str. 371
 – Vzor rozhodnutí o výjimce z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - str. 374
 – Vzor rozhodnutí o zamítnutí žádosti o stanovení místní úpravy provozu - str. 377
 – Vzor rozhodnutí o odstranění vraku a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci  - str. 380
 – Vzor usnesení o ohledání vraku - str. 384
 – Vzor rozhodnutí o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě - str. 386
 – Vzor písemného potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí v řízení na místě - str. 390
 – Vzor opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu - str. 392
 – Vzor opatření obecné povahy – dočasný zákaz zastavení - str. 396
 – Vzor nařízení rady obce o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - str. 400
 – Vzor nařízení rady obce o vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy .- str. 402
 – Vzor návrhu vlastníka pozemní komunikace na odstranění vraku - str. 405
 – Vzor výzvy k odstranění odstaveného vozidla - str. 406
 – Vzor výzvy k odstranění nepovoleného sjezdu ze silnice - str. 408
 – Vzor výzvy k úhradě nákladů na opravu pozemní komunikace při mimořádné změně dopravního významu - str. 410
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - str. 413

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání mnohokrát novelizovány: zákon o správních poplatcích má 17 menších novel; zákon o místních poplatcích má 4 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát – do textu jsou již také zapracovány účinné od 1. 6. 2021. V publikace najdete ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od 1. 10. došlo k velkým změnám u zákona o silniční dopravě (66 změn a ...

Cena: 165 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.