Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018.

Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly účinnosti. Dále je komentář doplněn o novou aktuální judikaturu správních soudů a celkově je text komentáře aktualizován a přizpůsoben platnému právnímu řádu, tj. zejména novým právním předpisům na úseku správního práva (kupř. novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novele stavebního zákona, novele správního řádu apod.).

Publikace dále obsahuje novelizované a doplněné vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, se kterými se lze setkat na úseku práva pozemních komunikací, a které jsou užitečným pomocníkem čtenářům této publikace. Součástí komentáře je i aktuální znění prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Kniha je vítanou pomůckou a zdrojem informací pro pracovníky silničních správních úřadů, speciálních stavebních úřadů pro dopravní stavby, pro vlastníky a správce pozemních komunikací, dopravní policisty, strážníky obecních policií či pro orgány územních samosprávných celků. Může také sloužit pro studijní potřeby čtenářů.

autor: Roman Kočí podle stavu k 1. 3. 2018, 464 stran
ISBN: 978-80-7502-267-7

Cena: 630 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Úvod k 6. vydání - str. 7
Použité zkratky a názvy - str. 9
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - str. 11
Přílohy:
Vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů - str. 295
– Vzor rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie a třídy místní komunikace - str. 295
– Vzor rozhodnutí o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace - str. 298
– Vzor rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - str. 301
– Vzor rozhodnutí o uzavřenosti prostoru z hlediska pozemní komunikace - str. 305
– Vzor rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci - str. 308
– Vzor rozhodnutí o zrušení místní komunikace - str. 312
– Vzor rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky - str. 315
– Vzor rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - str. 320
– Vzor rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - str. 324
– Vzor rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky - str. 327
– Vzor rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek - str. 330
– Vzor příkazu uložení pokuty za přetížené vozidlo - str. 336
– Vzor rozhodnutí o nařízení odstranění pevné překážky - str. 340
– Vzor rozhodnutí o určení právního vztahu (deklaratorní rozhodnutí) k existenci účelové komunikace - str. 344
– Vzor rozhodnutí o provedení nezbytných opatření - str. 350
– Vzor usnesení – exekuční výzva ke splnění nepeněžité povinnosti - str. 353
– Vzor usnesení – exekuční příkaz ke splnění nepeněžité povinnosti - str. 355
– Vzor rozhodnutí o výjimce z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - str. 358
– Vzor rozhodnutí o zamítnutí žádosti o stanovení místní úpravy provozu - str. 361
– Vzor rozhodnutí o odstranění vraku a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci - str. 364
– Vzor rozhodnutí o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě - str. 368
– Vzor písemného potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí v řízení na místě - str. 372
– Vzor opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu - str. 374
– Vzor opatření obecné povahy – dočasný zákaz zastavení - str. 378
– Vzor nařízení rady obce o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - str. 382
– Vzor nařízení rady obce o vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - str. 384
– Vzor návrhu vlastníka pozemní komunikace na odstranění vraku - str. 387
– Vzor výzvy k odstranění nepovoleného sjezdu ze silnice - str. 388
– Vzor výzvy k úhradě nákladů na opravu pozemní komunikace při mimořádné změně dopravního významu - str. 390
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - str. 393

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 11x novelizován; od ledna 2020 se mění 52 bodů v zákoně o místních poplatcích; menší změna nastala také v zákoně o soudních poplatcích. V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost ...

Cena: 87 KčKOUPIT

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace stejně jako dosud obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám včetně rejstříku k zákonu. Nově jsou zde zařazeny právní předpisy z oblasti ochrany hospodářské soutěže, regulace ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.