Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o poštovních službách - Komentář

Zákon o poštovních službách - Komentář

Komentář zákona o poštovních službách čtenáře seznamuje s fungováním a provozováním poštovních služeb, poštovním tajemstvím, právy a povinnostmi provozovatele poštovních služeb, regulací cen, státní správou a regulací. Zároveň přibližuje podobu trhu, kde se pošta musí vyrovnávat s rychle se měnícím technologickým prostředím, globalizací, neustále se měnící regulací a zároveň rostoucím očekáváním zákazníků.

Autor, který působil nejdříve na Českém telekomunikačním úřadu a od roku 2011 jako vedoucí týmu právní podpory poštovní služby na České poště, s. p., na téměř 500 stranách čtenáře seznamuje nejen s českou právní úpravou, která navazuje „na dlouhý historický vývoj tohoto odvětví nejen na našem území“, ale hojně odkazuje i na úpravu evropskou a mezinárodní.

autor: Lukáš Buzek; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2018, 480 stran
ISBN: 978-80-7598-065-6

Cena: 1 190 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIX
Úvod - str. XXV
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
§1–43 Část první Právní úprava poštovních služeb - str. 1
§ 1–3 Hlava I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení základních pojmů - str. 20
§ 3 Základní služby - str. 49
§ 4–15 Hlava II Poštovní služby - str. 82
§ 4 Uzavření poštovní smlouvy - str. 82
§ 5 [Poštovní smlouva] - str. 94
§ 6 Poštovní podmínky - str. 103
§ 6a Námitky proti vyřízení reklamace - str. 127
§ 7 Práva z poštovní smlouvy - str. 138
§ 8 Otevření poštovní zásilky - str. 146
§ 9 Prodej poštovní zásilky provozovatelem - str. 158
§ 10 Zničení poštovní zásilky provozovatelem - str. 164
§ 11 Vydání poukázané peněžní částky odesílateli - str. 170
§ 12 [Odpovědnost za škodu]  - str. 173
§ 13 [Rozsah odpovědnosti za škodu] - str. 186
§ 14 [Škoda vzniklá v souvislosti s poštovním poukazem] - str. 195
§ 15 Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí - str. 197
§ 16 Hlava III Poštovní tajemství - str. 201
§ 16 [Poštovní tajemství] - str. 201
§ 17–32 Hlava IV Provozování poštovních služeb - str. 222
§ 17 Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb - str. 222
§ 18 Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb - str. 234
§ 19 Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb  - str. 243
§ 20 Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem - str. 247
§ 21 Poštovní licence - str. 252
§ 22 Udělení poštovní licence - str. 255
§ 23 Změna poštovní licence - str. 266
§ 24 Odnětí poštovní licence - str. 272
§ 25 Zánik poštovní licence  - str.  274
§ 26 zrušen - str. 275
§ 27 zrušen - str. 275
§ 28 zrušen - str. 275
§ 29 zrušen - str. 275
§ 29a zrušen - str. 275
§ 30 zrušen - str. 275
§ 31 zrušen - str. 275
§ 32 Zveřejňování rozhodnutí - str. 275
§ 32a–33a Hlava V Práva a povinnosti provozovatele poštovních služeb a držitele poštovní  - str. 277
§ 32a Informační povinnost provozovatele poštovních služeb - str. 277
§ 33 Povinnosti držitele poštovní licence - str. 282
§ 33a Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb - str. 310
§ 34 Hlava VI Sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury - str. 319
§ 34 [Sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury] - str. 319
§ 34a Hlava VII Regulace cen základních služeb  - str. 341
§ 34a Ceny základních služeb - str. 341
§ 34b–34e Hlava VIII Stanovení a financování čistých nákladů - str. 347
§ 34b Stanovení čistých nákladů - str. 347
§ 34c Financování předběžných čistých nákladů - str. 360
§ 34d Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž - str. 364
§ 34e Následek porušení povinnosti držitele poštovní licence - str. 371
§ 35 Hlava IX Poštovní známky - str. 375
§ 35 [Poštovní známky]  - str. 375
§ 36–37c Hlava X Státní správa a regulace - str. 383
§ 36 Státní správa v oblasti poštovních služeb - str. 383
§ 36a [Činnost ČTÚ] - str. 384
§ 37 [Další činnosti ČTÚ] - str. 400
§ 37a [Přestupky] - str. 413
§ 37b [Projednávání přestupků] - str. 422
§ 37c [Přestupky fyzických osob] - str. 423
§ 38–43 Hlava XI Společná, zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení - str. 428
§ 38 [Společná ustanovení] - str. 428
§ 39 [Podpůrné použití občanského zákoníku]  - str. 431
§ 40 [Poštovní věstník] - str. 436
§ 41 Zmocňovací ustanovení - str. 437
§ 42 Přechodná ustanovení  - str.  439
§ 43 Zrušovací ustanovení  - str. 440
§ 44 Část druhá Zrušena - str. 441
§ 44 zrušen  - str. 441
§ 45 Část třetí - str. 441
§ 45 Změna zákona o cenách - str. 441
§ 46 Část čtvrtá - str.  441
§ 46 Změna trestního řádu - str.  441
§ 47 Část pátá Zrušena- str. 442
§ 47 zrušen - str.  442
§ 48 Část šestá Zrušena- str. 442
§ 48 zrušen  - str. 442
§ 49 Část sedmá Zrušena- str. 442
§ 49 zrušen  - str. 442
§ 50 Část osmá  - str.  443
§ 50 Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - str.  443
§ 51 Část devátá - str. 444
§ 51 Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - str. 444
§ 52 Část desátá - str. 445
§ 52 Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  - str. 445
§ 53 Část jedenáctá Zrušena. - str. 446
§ 53 zrušen - str. 446
§ 54 Část dvanáctá Zrušena - str. 446
§ 54 zrušen  - str. 446
§ 55 Část třináctá - str. 446
§ 55 Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů - str. 446
§ 56 Část čtrnáctá - str. 447
§ 56 Změna zákona směnečného a šekového - str. 447
§ 57 Část patnáctá Zrušena - str. 447
§ 57 zrušen - str. 447
§ 58 Část šestnáctá - str. 447
§ 58 Změna živnostenského zákona - str. 447
§ 59 Část sedmnáctá Zrušena - str. 448
§ 59 zrušen - str. 448
§ 60 Část osmnáctá - str. 448
§ 60 Účinnost - str. 448
O Autorovi - str. 449
Věcný rejstřík  - str. 451

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.