Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání

Druhé, zásadně přepracované vydání komentáře k zákonu o pohřebnictví a k zákonu o válečných hrobech navazuje na to první, které vyšlo již v roce 2015. Jednalo se o první komentář svého druhu na našem území od přijetí tohoto zákona v roce 2001.

V roce 2017 (od 1. 9. 2017) nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela výrazným způsobem změnila zákon o pohřebnictví a ovlivnila nejen všechny profese, které v této oblasti působí – provozování pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, provozování krematoria i provozování pohřebiště, ale svým obsahem změnila i praktický přístup v oboru.

Do přílohové části byl navíc přidán praktický teoretický slovník pojmů z celé oblasti pohřebnictví, dále List o prohlídce zemřelého včetně pokynů pro jeho vyplnění a profesní kvalifikace z oblasti pohřebnictví včetně hodnoticích standardů.

autor: Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 12. 2020, 512 stran
ISBN: 978-80-7598-952-9

Cena: 950 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Poděkování - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva  - str. XII
Úvod k zákonu o pohřebnictví - str. XIII
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
§ 1–32 Část první Pohřebnictví - str. 1
§ 1–5b Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení základních pojmů - str. 3
§ 3 Neveřejná pohřebiště - str. 34
§ 4 Další formy zacházení s lidskými pozůstatky a ostatky a povinnosti poskytovatele zdravotních a sociálních služeb - str. 39
§ 4a Oprávnění k otevření konečné rakve, urny, hrobu, hrobky a k provedení exhumace - str. 58
§ 5 Pohřbívací povinnost obce - str. 62
§ 5a Zacházení s jinými lidskými pozůstatky - str. 90
§ 5b Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  - str. 93
§ 6–9 Hlava II Pohřební služba, balzamace a konzervace, krematorium - str. 97
 Díl 1 Pohřební služba  - str. 97
§ 6 Provozování pohřební služby - str. 97
§ 7 Povinnosti provozovatele pohřební služby - str. 103
§ 7a Řád pro provozování pohřební služby - str. 128
§ 8 Povinnosti související s přepravou lidských pozůstatků a exhumovaných lidských ostatků - str. 139
§ 9 Bližší podmínky pro přepravu lidských pozůstatků a exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků  - str. 143
§ 10–11 Díl 2 Balzamace a konzervace - str. 147
§ 10 Provádění balzamace a konzervace - str. 147
§ 10a Řád pro provádění balzamace a konzervace - str. 154
§ 11 Povinnosti osoby provádějící balzamaci a konzervaci - str. 169
§ 12–15 Díl 3 Krematorium - str. 170
§ 12 Zřízení krematoria  - str. 170
§ 13 Provozování krematoria - str. 173
§ 14 Povinnosti provozovatele krematoria - str. 180
§ 15 Řád pro provozování krematoria - str. 189
§ 16–25 Hlava III Veřejné pohřebiště - str. 198
§ 16 Veřejné pohřebiště - str. 198
§ 17 Zřízení veřejného pohřebiště - str. 201
§ 18 Provozování veřejného pohřebiště  - str. 206
§ 19 Řád veřejného pohřebiště - str. 214
§ 20 Povinnosti provozovatele pohřebiště - str. 239
§ 21 Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště  - str. 249
§ 22 Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace - str. 257
§ 23 Zákaz pohřbívání - str. 269
§ 24 Zrušení veřejného pohřebiště - str. 271
§ 25 Užívání hrobového místa - str. 278
§ 25a–29 Hlava IV Dozor nad dodržováním zákona - str. 295
§ 25a Díl 1 Dozor v pohřebnictví  - str. 295
§ 25a Dozor v pohřebnictví - str. 295
§ 26–28 Díl 2 Přestupky - str. 301
§ 26 Přestupky fyzických osob - str. 301
§ 27 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 305
§ 28 Projednávání přestupků - str. 313
§ 29–32 Hlava V Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 319
§ 29 Přechodná ustanovení  - str. 319
§ 30 Použití občanského zákoníku - str. 322
§ 30a Působnost krajského úřadu - str. 324
§ 31 Zmocňovací ustanovení  - str. 325
§ 32 Zrušovací ustanovení - str. 326
§ 33 Část druhá Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. - str. 327
§ 33 Změna zákona o regulaci reklamy - str. 327
§ 34 Část třetí Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - str. 331
§ 34 Změna živnostenského zákona - str. 331
§ 35 Část čtvrtá Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů - str. 333
§ 35 Změna kompetenčního zákona - str. 333
§ 36 Část pátá Zrušena - str. 335
§ 36 Zrušen - str. 335
§ 37 ČÁST ŠESTÁ Účinnost  - str. 337
§ 37 Účinnost - str. 337
Anotace/abstrakt - str. 338
Abstract  - str. 339
Аннотация / абстракт - str. 340
Úvod k zákonu o válečných hrobech - str. 343
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 1–7 Část první Válečné hroby - str. 347
§ 1 Předmět úpravy - str. 347
§ 2 Vymezení pojmů - str. 348
§ 3 Péče o válečné hroby - str. 355
§ 4 Výkon státní správy  - str. 359
§ 5 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob - str. 364
§ 6 Vybírání a vymáhání pokut  - str.  371
§ 7 Společná ustanovení - str. 372
§ 8 Část druhá Změna zákona o pohřebnictví - str. 377
§ 8 Změna zákona o pohřebnictví  - str. 377
§ 9 Část třetí Účinnost - str. 379
§ 9 Účinnost  - str. 379
Příloha č. 1 - str. 380
Příloha č. 2 - str. 400
Příloha č. 3  - str. 409
Věcný rejstřík - str. 484
O autorech - str. 491

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od minulého vydání ...

Cena: 107 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.