Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v samostatné působnosti. Zákon o odpovědnosti státu je právním předpisem bohatým na judikaturu, a proto není náhodou, že dva z autorů jsou soudci Nejvyššího soudu zabývající se právě problematikou odpovědnosti státu a třetí autor je praktikujícím advokátem. Komentář tak přináší ucelený výklad jednotlivých ustanovení s relevantní judikaturou. 

autoři: František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 14. 10. 2020, 412 stran
ISBN: 978-80-7598-854-6

Cena: 915 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XI
Předmluva k prvnímu vydání - str. XV
Předmluva ke druhému vydání - str. XVII
Část první Odpovědnost státu a územních samosprávných celků za škodu - str. 1
Hlava první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Odpovědnost státu a územních celků - str. 1
§ 2 Objektivní odpovědnost bez možnosti liberace - str. 43
Hlava druhá Podmínky odpovědnosti - str. 51
Oddíl první Obecná ustanovení - str. 51
§ 3 Stát škůdcem - str. 51
§ 4 Odpovědnost státu za činnost notáře a exekutora - str. 58
§ 5 Deliktní jednání státu - str. 66
§ 6 Úřad jednající jménem státu - str. 70
§ 6a Porušení práva na osobní svobodu - str. 80
Oddíl druhý Rozhodnutí - str. 84
§ 7 Aktivní legitimace - str. 84
§ 8 Podmínky nezákonnosti rozhodnutí - str. 92
§ 9 Škoda způsobená vazbou - str. 110
§ 10 Škoda způsobená výkonem trestu - str. 115
§ 11 Škoda způsobená ochranným opatřením - str. 117
§ 12 Vyloučení odpovědnosti státu - str. 118
Oddíl třetí Nesprávný úřední postup - str. 128
§ 13 Deliktní úřední postup - str. 128
Oddíl čtvrtý Uplatnění nároku - str. 149
§ 14 Uplatnění nároku proti státu - str. 149
§ 15 Nahrazení škody a právo na soudní ochranu - str. 153
Oddíl pátý Regresní úhrada - str. 156
§ 16 Oprávnění státu - str. 156
§ 17 Nárok na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku újmy - str. 167
§ 18 Společná ustanovení o regresní úhradě - str. 175
Oddíl první Obecné ustanovení - str. 187
§ 19 Skutkové podstaty odpovědnosti územního celku - str. 187
Oddíl druhý Nezákonné rozhodnutí - str. 193
§ 20 Nezákonné rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti - str. 193
§ 21 Znaky skutkové podstaty nezákonného rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti - str. 199
Oddíl třetí Nesprávný úřední postup - str. 201
§ 22 Nesprávný úřední postup územního celku v samostatné působnosti - str. 201
Oddíl čtvrtý Regresní úhrada - str. 205
§ 23 Nárok územního celku v samostatné působnosti na regresní úhradu vůči státu nebo kraji - str. 205
§ 24 Nárok územního celku v samostatné působnosti na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku újmy - str. 206
§ 25 Obdobné použití právní úpravy regresních nároků státu - str. 208
Hlava třetí Společná a přechodná ustanovení - str. 210
§ 26 Vztah k občanskému zákoníku - str. 210
§ 27 Náhrada nákladů na výživu, léčení a pohřeb - str. 248
§ 28 Určení ušlého výdělku - str. 261
§ 29 Výběr rozhodného období poškozeným - str. 265
§ 30 Paušální náhrada škody - str. 267
§ 31 Náhrada nákladů řízení - str. 271
§ 31a Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu - str. 286
§ 32 Promlčecí lhůty - str. 322
§ 33 Promlčení náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření - str. 350
§ 34 Promlčení regresního nároku - str. 356
§ 35 Stavení promlčecí lhůty - str. 357
§ 36 Přechodné ustanovení - str. 362
Část druhá Zrušovací ustanovení - str. 374
§ 37 Zrušení předchozí právní úpravy - str. 374
Část třetí Změna notářského řádu - str. 375
§ 38 Změna zákona o notářích - str. 375
Část čtvrtá Závěrečné ustanovení - str. 380
§ 39 Účinnost - str. 380
Literatura - str. 381
Věcný rejstřík - str. 385
Slovo o autorech - str. 387

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.