Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v samostatné působnosti. Zákon o odpovědnosti státu je právním předpisem bohatým na judikaturu, a proto není náhodou, že dva z autorů jsou soudci Nejvyššího soudu zabývající se právě problematikou odpovědnosti státu a třetí autor je praktikujícím advokátem. Komentář tak přináší ucelený výklad jednotlivých ustanovení s relevantní judikaturou. 
autoři: František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 10. 2020, 412 stran
ISBN: 978-80-7598-854-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XI
Předmluva k prvnímu vydání - str. XV
Předmluva ke druhému vydání - str. XVII
Část první Odpovědnost státu a územních samosprávných celků za škodu - str. 1
Hlava první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Odpovědnost státu a územních celků - str. 1
§ 2 Objektivní odpovědnost bez možnosti liberace - str. 43
Hlava druhá Podmínky odpovědnosti - str. 51
Oddíl první Obecná ustanovení - str. 51
§ 3 Stát škůdcem - str. 51
§ 4 Odpovědnost státu za činnost notáře a exekutora - str. 58
§ 5 Deliktní jednání státu - str. 66
§ 6 Úřad jednající jménem státu - str. 70
§ 6a Porušení práva na osobní svobodu - str. 80
Oddíl druhý Rozhodnutí - str. 84
§ 7 Aktivní legitimace - str. 84
§ 8 Podmínky nezákonnosti rozhodnutí - str. 92
§ 9 Škoda způsobená vazbou - str. 110
§ 10 Škoda způsobená výkonem trestu - str. 115
§ 11 Škoda způsobená ochranným opatřením - str. 117
§ 12 Vyloučení odpovědnosti státu - str. 118
Oddíl třetí Nesprávný úřední postup - str. 128
§ 13 Deliktní úřední postup - str. 128
Oddíl čtvrtý Uplatnění nároku - str. 149
§ 14 Uplatnění nároku proti státu - str. 149
§ 15 Nahrazení škody a právo na soudní ochranu - str. 153
Oddíl pátý Regresní úhrada - str. 156
§ 16 Oprávnění státu - str. 156
§ 17 Nárok na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku újmy - str. 167
§ 18 Společná ustanovení o regresní úhradě - str. 175
Oddíl první Obecné ustanovení - str. 187
§ 19 Skutkové podstaty odpovědnosti územního celku - str. 187
Oddíl druhý Nezákonné rozhodnutí - str. 193
§ 20 Nezákonné rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti - str. 193
§ 21 Znaky skutkové podstaty nezákonného rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti - str. 199
Oddíl třetí Nesprávný úřední postup - str. 201
§ 22 Nesprávný úřední postup územního celku v samostatné působnosti - str. 201
Oddíl čtvrtý Regresní úhrada - str. 205
§ 23 Nárok územního celku v samostatné působnosti na regresní úhradu vůči státu nebo kraji - str. 205
§ 24 Nárok územního celku v samostatné působnosti na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku újmy - str. 206
§ 25 Obdobné použití právní úpravy regresních nároků státu - str. 208
Hlava třetí Společná a přechodná ustanovení - str. 210
§ 26 Vztah k občanskému zákoníku - str. 210
§ 27 Náhrada nákladů na výživu, léčení a pohřeb - str. 248
§ 28 Určení ušlého výdělku - str. 261
§ 29 Výběr rozhodného období poškozeným - str. 265
§ 30 Paušální náhrada škody - str. 267
§ 31 Náhrada nákladů řízení - str. 271
§ 31a Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu - str. 286
§ 32 Promlčecí lhůty - str. 322
§ 33 Promlčení náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření - str. 350
§ 34 Promlčení regresního nároku - str. 356
§ 35 Stavení promlčecí lhůty - str. 357
§ 36 Přechodné ustanovení - str. 362
Část druhá Zrušovací ustanovení - str. 374
§ 37 Zrušení předchozí právní úpravy - str. 374
Část třetí Změna notářského řádu - str. 375
§ 38 Změna zákona o notářích - str. 375
Část čtvrtá Závěrečné ustanovení - str. 380
§ 39 Účinnost - str. 380
Literatura - str. 381
Věcný rejstřík - str. 385
Slovo o autorech - str. 387

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Pavel Simon - C. H. Beck

Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.